تصویر عنوان

مذهبی

آیا دعا های ما اجابت میشود

  |   دعا و نیایش   |   بدون دیدگاه

همانا خدا ازتو به تو نزدیکتر است و هنگامی که او را می‌خوانی او شنواست و دعای تو را اجابت می‌کند به شرط اینکه از روی پاکی نیت باشد که پاک بودن نیت یکی از مهمترین عوامل اجابت دعا می‌باشد. همانگونه که می دانید ، دعا...

ادامه مطلب