سخنان ابوالفضل گیلکی
مشاوره کسب و کار

تکنیک های موفقیت

دکتر ابوالفضل گیلکی

مشاوره تخصصی متافیزیک
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای آگاهی برتر

کنترل و مهندسی ذهن

مهارت جامع برقراری ارتباط
مهارتهای سبک سالم زیستن
مشاور مهارت های سالم زیستن

فعالیت های تخصصی

مشاوره تخصصی در زمینه های متافیزیکی از قبیل: علوم روحی – خلسه -مدیتیشن -ریلاکسیشن-هیپودرمانی-خود هیپنوتیزم-دگر هیپنوتیزم-چشم سوم

جهان های موازی،جهان های متافیزیکی،کالبدهای متافیزیک

مشاوره تخصصی متافیزیک

مشاوره تخصصی در زمینه های قانون جذب از قبیل: مشاوره متافیزیک، مدیریت کسب و کار و جذب ثروت،تکنیک های موفقیت

آشنایی با قانون راز و بکار گیری قانون جذب(خدمات مشاوره با تعیین وقت قبلی صورت خواهد گرفت)

برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه مهارت های زندگی،متافیزیک، موفقیت،دوره های کنترل ذهن، انرژی درمانی و ریکی با حضور استاد بزرگ متافیزیک ایران، دکتر ابوالفضل گیلکی  با حضور در این دوره ها زندگی شما متحول خواهد شد .

 قدرت انسان نامحدود است و بخش اعظم این قدرت در حوزه ای قراردارد که خارج از میدان شناخت انسان است و فقط توسط دانشمندان علم متافیزیک در دسترس است.

/توسط

مشاوره موفقیت

برنامه ریزی شخصی توسعه فردی و موفقیت ((تمام مشاوره های موفقیت توسط دکتر ابوال…