تصویر عنوان

بزرگان مذهبی

دنیا از دیدگاه بزرگان

  |   بزرگان مذهبی   |   2 دیدگاه ها

دیدگاه بزرگان علی (ع) می فرماید: «الدنیا دار ممر لا دار مقر، و الناس فیها رجلان رجل باع فیها نفسه فاوبقها و رجل ابتاع نفسه فاعتقها؛ دنیا سرای گذر است نه سرای ماندن و مردم در آن دو گروهند: یکی آن که خود را فروخت و...

ادامه مطلب