تصویر عنوان

کودک درون آسیب دیده برچسب

همه چیز در مورد کودک درون

  |   روانشناسی   |   بدون دیدگاه

کودک درون چیست؟ کودک درون مبحثی مهم در روانشناسی است که در درمان رفتارهای ناهنجار، عادات و اضطراب های به جا مانده از دوران کودکی به روانشناسان کمک می کند. کودک درون، بخشی از وجود ماست که گاهی ناسازگار است و گاهی دوست دارد بچگی کند...

ادامه مطلب