تصویر عنوان

کوانتوم برچسب

از دید کوانتوم جهان چگونه است ؟

  |   فلسفه و علم   |   2 دیدگاه ها

کوانتوم فیزیک کوانتوم ذهن و آگاهی انسان را وارد بر واقعیتهای جهان می داند بطوریکه معتقد است بدون وجود انسان واقعیتها یعنی دنیای ماده اینگونه که مشاهده می شوند، وجود نمی داشتند. و مهمتر از همه نقش سطح آگاهی انسان در تاثیر گذاری بر وقایع جهان...

ادامه مطلب