تصویر عنوان

کالبدهای بدن برچسب

آشنایی با ۷ کالبد انسانی

  |   فلسفه و علم   |   2 دیدگاه ها

کالبد انسانی کالبد انسانی در این قسمت می خواهیم به شرح ۷ کالبد ، بپردازیم با ما همراه باشید . انسان موجودی شگفت انگیز است. انسان تنها دارای یک بعد و یک بدن نیست پس تنها دارای حواس پنجگانه نیست. انسان دارای طبیعت درون و احساسات متعالی...

ادامه مطلب