تصویر عنوان

کائنات برچسب

قوانین مهم کائنات…

  |   قانون جذب(راز)   |   2 دیدگاه ها

کائنات منظومه ای از فرشتگان می تواند باشد که خواسته های ما را برآورد ?سه قانون از قوانین مهم کائنات ۱-قانون جبران ۲-قانون جذب ۳-قانون مزرعه  قانون جبران کائنات در کائنات هر فعلی که برای تو صورت می گیرد یا نعمتی به تو می رسد (حال با هر واسطه ای) باید در...

ادامه مطلب

پیروی از ۷ قانون کائنات برای موفقیت و پولدار شدن

  |   قوانین موفقیت   |   1 دیدگاه

قانون کائنات : جهان، مکانی است با نظم و ترتیب که توسط قوانین ثابت، دقیق و همسان اداره می‌شود. به هر اندازه که ما با این قوانین همراه شده و از هفت قانون برتر کائنات استفاده کنیم، به همان اندازه موفقیت ما تضمین خواهد بود. در...

ادامه مطلب