خواص سوره های ناس و فلق


 

خواص سوره های ناس و فلق

سوره ناس یکصد و سیزدهمین سوره و فلق آخرین سوره قران کریم است که هر دو در مکه نازل شده اند و ناس ۵ ایه و فلق ۶ آیه دارد. این دو سوره را «معوذتین» می نامند.