خواص سوره نمل + آثار و برکات


 

خواص سوره نمل + آثار و برکات

نمل و نام دیگرش «طس» (۱) بیست و هفتمین سوره قرآن است که مکی و ۹۳ آیه دارد.از رسول اکرم نقل شده است: هر کس سوره نمل را قرائت نماید،