فضائل سوره نساء همراه با آثار و برکات آن


فضائل سوره نساء همراه با آثار و برکات آن

ابی بن کعب عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم قال: من قرأها فکانما تصدق علی کل مؤمن ورث میراثاً و أعطی من الاجر کمن اشتری محراً و بریء من الشرک و کان فی مشیة الله من الذین یتجاوز عنهم.مجمع البیان ج۳ ص۱