فضیلت و خواص سوره نجم


 

فضیلت و خواص سوره نجم

نجم؛ پنجاه و سومین سوره قرآن است که مکی و۶۲ آیه دارد. واز سوره های سجده دار است.رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در فضیلت این سوره شریفه فرموده است: