تصویر عنوان

زندگی برچسب

تاثیر شگفت انگیز نیایش در زندگی

  |   دعا و نیایش   |   بدون دیدگاه

نیایش یعنی عبادت کردن ، دعا کردن از روی نیکی … نیایش حال بخشی از وجود منه ، اما در گذشته ای نه چندان دور ، تقریبا در دو سال پیش ، من اعتقاد آنچنانی به این معقوله نداشتم ، علتشم این بود که به...

ادامه مطلب