تصویر عنوان

درونی برچسب

۲۰ راز رسیدن به آرامش درونی

  |   فلسفه و علم   |   بدون دیدگاه

راز آرامش درونی در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی. راز آرامش درونی خویشتنداری است، انرژیهای خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی...

ادامه مطلب

پرورش نیروهای درونی

  |   ارتباط با خداوند و فرشتگان   |   بدون دیدگاه

نیروهای درونی : طور کلی مکاتب باطنی وقوع اعمال خارق‏ العاده را به توانایی ذاتی روح نسبت می‏دهند و اظهار می‏کنند که نیروی ذاتی روح به صورت بالقوه و نهفته در روح تمام انسان‏ها وجود دارد. آنها هم چنین مسئله پرورش و فعال نمودن این نیروی...

ادامه مطلب