خلاقیت

آشنایی با خلاقیت و مفهوم خلاقیت


 

آشنایی با خلاقیت و مفهوم خلاقیت

دیوید آلن، نویسنده کتاب پرفروش ” Getting Things Done ” که در مورد هنر خلاقیتِ بدون استرس است، به تازگی در مصاحبه‌ای درباره یکی از بزرگترین سوء برداشت‌ها درمورد متد پنج مرحله‌ای خلاقیت توضیح داده است، او می‌گوید:

 

افزایش خلاقیت با شنیدن صدای طبیعت در محل کار

بسیاری از دفاتر کار مدرن و اُپن از سیستم‌های صداساز استفاده می‌کنند تا بعنوان صدای زمینه اتاق ، سر و صداها دور و نامفهوم شده وعوامل حواس پرت کن ،کمتر آزاردهنده باشند.صداهایی که از این سیستم‌ها تولید می‌شود به‌ صورتی است که اگر نزدیک کسی باشید می‌توانید صدایش را بشنوید و حرفش را بفهمید

اسکرول به بالا