تصویر عنوان

خاک برچسب

نحوه انجام مراقبه با عناصر خاک ، آتش و هوا

  |   مدیتیشن و مراقبه   |   1 دیدگاه

مراقبه با عناصر این مراقبه با عناصر بدین منظور طراحی شده است که شما را به هوشیاری و بصیرت برساند تا بتوانید از این عناصر برای پاکسازی و پالایش خود بهرمند جویید . این مراقبه بر تمام پنج کالبد شما اثر می گذارد و باید دو...

ادامه مطلب