سم مهلکی به نام جملات انگیزشی

جملات انگیزشی شبکه های اجتماعی باعث موفقیت نمی‌شوند در این قسمت از سایت دکتر گیلکی مطالب جالب توجهی درباره جملات انگیزشی که امروزه فضای مجازی را پر کرده است قرار میدهیم. البته ما ارزش این کلمات انگیزشی را هم دست کم نمیگیریم و معتقدیم گفتن جملات انگیزشی باید به دستور یک روانشناس و یا یک …

سم مهلکی به نام جملات انگیزشی Read More »