آموزش باز کردن چاکراهای انرژی

توجه داشته باشید که در باز کردن چاکراهای انرژی ، نیازی نیست بکوشید فعالیت چاکراهای پرکار را را کم کنید. چاکراهای پرکار تنها عدم فعالیت چاکراهای بسته را جبران می‌کنند. با باز شدن تمام چاکراها، جریان انرژی نیز به تعادل خواهد رسید. چاکراهای انرژی ۱ . باز کردن چاکراهای انرژی چاکرای ریشه (قرمز) این چاکرا …

آموزش باز کردن چاکراهای انرژی Read More »