غریبی امام حسین علیه السلام در کربلا


 

غریبی امام حسین علیه السلام در کربلا

هنگامى که امام حسین علیه‏السلام طفل شیرخوار را دفن کرد، بپاخاست و این اشعار را قرائت کرد:«اینان به خدا کافر شدند، و از ثواب الهى از دیر زمان اعراض کردند؛