نصیحت های مهم پدران موفق‌ترین افراد جهان


 

نصیحت های مهم پدران موفق‌ترین افراد جهان

بیست و یک ژوئن، روز جهانی پدر بود. وب‌سایت بیزنس اینسایدر به مناسب این روز، بهترین نصیحت پدران ۱۴ تن از افراد فوق موفق دنیا را گردآوری و منتشر کرده است.