دنیای اسرار آمیز خواب

دنیای اسرار آمیز خوابمسیری که شما برای قدم به دنیای خواب دارین از همین حالا شروع میشه ، اولین کاری که باید بکنین اینه.

هر جوونی هستی ، هر آدمی که هستی ، هر چقدر هم گناه کار و بد جنس هستی ملاک نیست ، هدایت برای همه ی ما وجود داره ، قبل از اینکه میخوای بخوابی برو وضو بگیر و به تختخواب برو ، بعد از