اسرارآمیز و مقدس بودن عدد هفت

بسیاری از فرهنگ‌ها و تمدن‌های قدیم و جدید، برای عدد هفت احترامی بیش از سایر اعداد قائلند. ایام هفتگانه هفته …

اسرارآمیز و مقدس بودن عدد هفت Read More »