با چه کسی ازدواج کنم خوشبخت می شوم؟


 

با چه کسی ازدواج کنم خوشبخت می شوم؟

با زیاد شدن طلاق و زندگی های ناموفق خیلی از جوان ها ترس از شروع زندگی مشترک دارند. شاید فکر کنند الان برای آن خیلی زود است یا اصلا تجرد بهتر از تحمل دردسرهای تاهل است.