از ازدواج فامیلی چه می دانید؟

 

 

از ازدواج فامیلی چه می دانید؟

با وجودی که الگوهای ازدواج عوض شده و کمتر کسی به شکل سنتی سابق ازدواج می کند، اما هنوز هم ازدواج های فامیلی جای خودشان را در فرهنگ ایرانی حفظ کرده اند.شاید ماجرا به غلظت گذشته و عهد آسمانی دخترعمو و پسرعمو نباشد