دعایی برای ادای قرض و افزایش رزق و روزی


 

دعایی برای ادای قرض و افزایش رزق و روزی

دعایی برای ادای قرض و افزایش رزق و روزی,موسى بن بكر از حضرت كاظم عليه السلام حديث كند كه (براى پرداخت بدهكارى كه داشـتم اين دعا را) براى من در كاغذى نوشت :