توصیه هایی در مورد آداب چله نشینی

تعریف چله و چله نشینی: الف- معنای لغوی: چلّه در لغت، چهل روزی است که درویشان و مرتاضان، برای ذکر …

توصیه هایی در مورد آداب چله نشینی Read More »