دلایل علمی بودن و اثبات روشهای متافیزیک

متافیزیک

دلایل علمی بودن و اثبات روشهای متافیزیک
به قلم: مهران موللی (مربی متافیزیک)

متاسفانه در ایران حتی افراد تحصیلکرده نیز به علوم متافیزیک شک دارند، از این رو: این مقاله را برای اثبات حقانیت و علمی بودن روشهای مختلف متافیزیک مثل:هیپنوتیزم،مدی تیشن،انرژی درمانی و غیره می نویسم.