تله پاتی چیست و طریقه انجام آن

کلمه «تله پاتی» نخستین بار توسط فردریک مایرز یکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان به کار گرفته شده‌است. …

تله پاتی چیست و طریقه انجام آن Read More »