بیوگرافی آلن کاردک پدر علم روحی

آلن کاردک نام اصلی آلن کاردک, هیپولیت ریوی می باشد. او در ۱۸۰۴, یعنی سال به سلطنت رسیدن ناپلئون بناپارت …

بیوگرافی آلن کاردک پدر علم روحی Read More »