با دنیای سکوت آشنا شوید

اگر دقت کرده باشید عرفای بزرگ اکثر کمتر صحبت میکنند ، ساعاتی از شبانه روز رو در سکوت به سر …

با دنیای سکوت آشنا شوید Read More »