آشنایی با خلاقیت و مفهوم خلاقیت


 

آشنایی با خلاقیت و مفهوم خلاقیت

دیوید آلن، نویسنده کتاب پرفروش ” Getting Things Done ” که در مورد هنر خلاقیتِ بدون استرس است، به تازگی در مصاحبه‌ای درباره یکی از بزرگترین سوء برداشت‌ها درمورد متد پنج مرحله‌ای خلاقیت توضیح داده است، او می‌گوید: