مشاوره فردی و کسب و کار

چگونه تجربیات زندگی می‌تواند مستقیماً بر ژن‌های شما تأثیر بگذارد ؟

با توجه به بینش های جدید  رفتاری، تجربیات آسیب زا در گذشته ما، یا در گذشته اجداد اخیر ما، زخم …

چگونه تجربیات زندگی می‌تواند مستقیماً بر ژن‌های شما تأثیر بگذارد ؟ ادامه مطلب »

کارگاه آموزشی تحول زندگی

shafagaran.com 70

آیا تاکنون از خود پرسیده اید که بین افراد ثروتمند و فقیر یا افسرده و شاد و در کل بین انسان های موفق و ناکام چه تفاوتی وجود دارد؟

 آیا می دانید چرا اکثر مردم در بیماری، فقر و گمنامی زندگی می کنند و بعضی ها قله های پیروزی را یکی پس از دیگری فتح می کنند؟

اسکرول به بالا