روانشناسی

روانشناسی

چگونه فیزیک کوانتومی بر روان درمانی تأثیر گذاشت: روان درمانی رابطه ای چیست؟

“یک نورون منفرد در طبیعت وجود ندارد.” لوئیس کوزولینو، پروفسور و متخصص علوم اعصاب در کارگاه “ریشه های روانشناسی” که …

چگونه فیزیک کوانتومی بر روان درمانی تأثیر گذاشت: روان درمانی رابطه ای چیست؟ Read More »

اسکرول به بالا