تصویر عنوان

متافیزیک

نکاتی در مورد انرژی و انرژی درمانی

  |   انرژی درمانی   |   بدون دیدگاه

نکاتی در مورد انرژی و انرژی درمانی انرژی کیهانی در تمام فضا نفوذ می نماید، اشیاء جاندار و بی جان را به هم مربوط می کند، از یک شیء به شیء دیگر جریان می یابد، برخلاف سایر پدیده ها با دور شدن از مبدأ، تراکم آن...

ادامه مطلب

دفع انرژی های منفی با سوزاندن عود

  |   انرژی درمانی   |   بدون دیدگاه

عود بطور سنتی از صمغ و کندر و چوبهای معطر, پوست درختان, دانه ها, ریشه ها, علفها و گلها ساخته می شوند. کتیبه ای مصری متعلق به ۱۵۳۰ قبل از میلاد مسیح استفاده از عود را ذکر کرده است. چوبهای خوشبویی مانند چوب صندل و روغنهای...

ادامه مطلب

۲۰ راز رسیدن به آرامش درونی

  |   فلسفه و علم   |   بدون دیدگاه

راز آرامش درونی در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی. راز آرامش درونی خویشتنداری است، انرژیهای خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی...

ادامه مطلب

پرورش نیروهای درونی

  |   ارتباط با خداوند و فرشتگان   |   بدون دیدگاه

نیروهای درونی : طور کلی مکاتب باطنی وقوع اعمال خارق‏ العاده را به توانایی ذاتی روح نسبت می‏دهند و اظهار می‏کنند که نیروی ذاتی روح به صورت بالقوه و نهفته در روح تمام انسان‏ها وجود دارد. آنها هم چنین مسئله پرورش و فعال نمودن این نیروی...

ادامه مطلب

انرژی های بدن انسان

  |   انرژی درمانی   |   بدون دیدگاه

بدن انسان دونوع انرژی دارد :    ۱ – بیوشیمیایی ۲ – کیهانی   بیو شیمیایی بدن از گرمای آزاد شده از واکنشهای شیمیایی غذاهایی که میخوریم بوجود می آید . کیهانی نوعی انرژی الکترومغناطیسی است که در همه جا وجود دارد . بدن ما نیز یکی از دریافت کننده های...

ادامه مطلب

هاله انرژی چیست ؟

  |   فلسفه و علم   |   1 دیدگاه

هاله انرژی  شامل تمام تجربیات زندگی ما از لحظه تولد تا لحظه مرگ است و همچنین شامل همه خاطرات گذشته زندگی ما است که از طریق  کارما معین شده است. هاله کالبد زنده و چند بعدی آگاهی ما است که افکار واحساسات واقعی را نشان میدهدزیرا همواره...

ادامه مطلب

همه چیز در مورد چشم سوم و روش های فعال کردن چشم سوم

  |   فلسفه و علم   |   بدون دیدگاه

چشم سوم محلی برای دریافت ادراکات فراحسی، الهام و اشراق و وسیله‌ای برای ارتباط موجودات با یکدیگر در جهان هستی می‌باشد. دانشمندان معتقدند که چشم سوم مانند یک لوبیا است که در بین دو ابرو قرار گرفته و کار آن دریافت سیگنالهای انرژیکی است. حالا من این...

ادامه مطلب