محاسبه طالع بینی با حروف ابجد

 • طالع بینی با حروف ابجد

  طالع بینی با حروف ابجد

  هر سال ۱۲ماه و هر ماه را طالعی نسبت داده اند که به ترتیب :

  ۱ : حمل – ۲ : ثور – ۳ : جوزا – ۴ : سرطان- ۵ : اسد -۶ : سنبله – ۷ : میزان – ۸ : عقرب – ۹ : قوس – ۱۰ : جدی – ۱۱ : دلو – ۱۲ : حوت .

  هر گاه بخواهیم طالع شخصی را پیدا کنیم ، باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و سپس جمع کنیم و حاصل جمع را بر ۱۲ تقسیم کنیم و باقیمانده طالع شخص می شود .

  مثال :

  علی فرزند مرضیه ؛

  برای اینکار اسم علی را به ابجد کبیر می بریم جمع آن می شود : ۱۱۰

  و سپس اسم مرضیه را به ابجد کبیر می بریم و جمع آن می شود : ۱۰۵۵

  و سپس ۱۱۰ و ۱۰۵۵ را با هم جمع می کنیم و می شود : ۱۱۶۵

  و آن گاه ۱۱۶۵ را بر ۱۲ طرح می کنیم و می شود : ۱

  پس طالع این شخص برج ۱ ، حمل می باشد .

  طالع بینی با حروف ابجدبرج ۱ _ حمل زنان

  ( این برج حمل نه آن برج حملی است که برای فال ماه تولد استفاده میشود بلکه این با ان متفاوت است و اینگونه به دست می اید که بعد از حساب نام فرد و نام مادرش که به حروف ابجد در می آید و با هم جمع میشود و به دوازده تقسیم میشود ، باقیمانده هر چه ماند به دوازده برج حساب میشود اگر یکی باقی ماند باید برج حمل را بخواند و اگر دو ماند برج ثور را و الی اخر –  برای حروف گ چ پ ژ که در عربی نیست برای گ از حرف ج استفاده کند و برای پ از ب و برای ژ از ز )

  همچنین بعضی حکما گفتند برای حروف گ چ پ ژ که در عربی نیست اصلا حساب نمیکنیم.و در واقع حروف را حذف میکنیم

  هر آن زنی که به طالع حمل باشد زنی است میانه بالا ( قد متوسط ) و ابرو کشیده و زیرک و عاقل و دانا که هم ستاره با حضرت خدیجه الکبری است و در هرخانه که قدم گذارد دولت و اقبال بر سر اهل خانه است و اولاد طاق ( یعنی فرد ” یکی یا سه تا یا پنج تا  …) در طالع دارد و از سه نفر آنها بهره مند شود و با شوهر مشفق و مهربان است و در امورات خانه داری بسیار ساعی و کاردان و عاقل است و زود خشم گیرد و زود فرو نشیند – یک زن در همسایگی او در مقام عداوت است ( این همسایه در طول زندگی فرد ظاهر میشود که ممکن است تا الان ظاهر شده باشد و یا در اینده ظاهر شود ) و نشانه ان زن کوتاه قد و ازرق چشم ( آبی ) و سفید چهره که در ظاهر با او در مقام دوستی است و در باطن در مقام دشمنی که بیم هلاک باشد ، از او حذر کند خود را به خداوند جل جلاله بسپارد . صاحب این طالع در امورات خانه خود بسیار عاقل و دانا و زیرک است و در امورات زندگانی خود بیناست .  دل خود را با خدا صاف کند و هرگز ناشکری نکند تا دست به هر کاری می زند زود اصلاح شود . در میان خویشان یک نفر او را نصیحت میکند و او خیال میکند که با او دشمنی دارد ، البته نصیحت او را قبول کند تا در صدمه نیفتد و هرگز محتاج نشود . در امر دین داری خود برقرار باشد و کاهل نمازی نباید بکند و در امورات خانه داری و شوهر داری ثابت باشد و مراوده با مردم ناکس نکند تا هیچ وقت به بلای دنیا و اخرت مبتلا نشود و هرگاه اولاد او نشود یا نماند ، از سادات موسوی دعا بگیرد تا بماند و نذری هم کرده است باید ادا کند . بسازد صاحب این طالع را رخت سبز و روز پنج شنبه  ( یعنی لباس سبز رنگ برای او خوش یمن است و روزهای پنج شنبه برای او برکت دارد و اگر میخواهد کاری را شروع کند یا خواستگاری دارد روز پنج شنبه قرار بگذارد ) – دعای جوشن کبیر ( که کتاب جیبی ان در کتابفروشی ها هست ) با خود دارد تا از بلیات محفوظ بماند .

  برج ۱ حمل _ مردان

  هر شخصی که به طالع حمل باشد ستاره مولای متقیان امیر مومنان حضرت علی علیه السلام است . مردی است بلند قد و خوش خلق و خوش اقبال و در طرف راست صورت او خالی یا نشانی باشد که نشانه دولت و اقبال وخوشبختی است .از کارهای ناشایسته  خوشش نمی اید ، و دروغگو را دشمن میداند ، دروغ به او نمی سازد . باید از حرام بپرهیزد ، اگر یک شاهی از حرام به دست اورد ده برابر از مال او تلف شود . وقتی کاری ناشایسته می کند زود پشیمان میشود . زود خشم میگیرد و زود هم فرو می نشیند . از چشم بد به او نقصان ( کمی و کاستی ) می رسد . دعای چشم زخم و حرز امام جواد علیه السلام با خود دارد تا از بلیات محفوظ ماند . خانه دولت او برج ثور است ( یعنی کارهای تجاری ، معاملاتی یا هر کار دیگری که برای او خوشی و سعادت به همراه میاورد را در برج ثور یعنی اردیبهشت انجام دهد ) . خرید و فروش برای او نیکو است . هر چه تلف کند زود به دست او اید . نحوستی در کارش پیدا شده که انشا الله به زودی رفع شود . باید در نماز کاهلی نکند و در مسائل دینی خود بسیار دقیق شود و ساعی باشد . خانه بیماری او سنبله است ( یعنی در برج سنبله که شهریور است احتمال بیماری او بیشتر است حال چه بیماری زود گذر و چه بیماری سخت)

  بیماری وی بیشتر از درد پهلو و کمر باشد ، در سن ۱۴ سالگی خطر مرگ او را تهدید میکند که اگر از ان بگذرد عمر او تا نود ۹۰ سال هم میتواند برسد . ماه نو را به روی قران نگاه کند ( یعنی اول ماه همینکه هلال ماه رو دید روی قران نگاه کند ) . حیوان سُم شکافته  از قبیل گاو و گوسفند در استانه خانه داشته باشد برای او مبارک است ( البته این در مورد خانه های خارج از شهر بیشتر عملی است ) . به هر کس وفا کند جفا بیند ، از صدقه دادن به فقرا کوتاهی نکند تا از بلیات محفوظ ماند انشا الله تعالی .

  برج ۲ ثور _ مردان

  حکما گفته اند ثور خانه زهره است ( یعنی سیاره زهره ( زحل ) بر آن حکومت دارد که از خصوصیات زهره این است که بر هر کس مسلط باشد ان شخص خوشگذران و اهل شادی و تفریح می شود ) ، خاکی و بادی است ( یعنی طبع او از چهار طبع آتش – باد – آب – خاک ) خاک است که از خصوصیات خاک سرد بودن است و باد که از خصوصیات باد ، از این سو به ان سو رفتن یعنی دمدمی مزاج بودن است

  و صاحب این طالع مردی باشد با دولت ( یعنی بخت و اقبال با او همراه است بخصوص در زمینه مالی )

  و  ستاره او ستاره حضرت سلیمان ع است و زندگانی او بسیار باشد و با دوام ( یعنی عمر طولانی خواهد داشت)

  اما شرط دارد که هرگز در نماز کاهلی نکند و مال حرام نخورد و چشم به مال دیگران نداشته باشد و عیش را دوست دارد و به زن عفیفه ( یعنی نجیب ) رغبت دارد . از یک زن کارش نکو شود چرا که آن زن بسیار عفیفه باشد .  مشروط  بر اینکه خلاف شرع نکند تا کارش روز به روز بالا گیرد . از چهار پایان سُم شکافته ، گزند و آسیبی به او رسد که زود صحت و سلامتی یابد و خطر ندارد . انگشتر فیروزه بر او مبارک باشد . چون ماه نو بیند بر روی سبزه نگاه کند ( یعنی اول ماه که هلال دیده میشود بعد از دیدن هلال به سبزه نگاه کند ) . چهار پا در طالع وی میانه بود ( یعنی اگر میخواهد چهار پا داری کند برایش میانه است ) اگر وارد حرام نشود خرید و فروش و تجارت برای او نیکو است . انچه به دست او آید زود فنا شود چرا که قدر مال دنیا را نداند . با هر که وفا کند جفا بیند . دعای فتح مهمات با خود داشته باشد تا انشا الله گشایش در کارش پیدا شود و با طلسم شرف شمس ، سر و تن خود را بشوید تا از جمیع بلیات محفوظ باشد .

   

  برج ۲ ثور – زنان

  هر آن زنی که به طالع ثور باشد زنی است صالحه و خوش خلق و نیکو منظر ( زیبا ) و عاقل و دانا و زیرک و او را بر سینه یا بر اعضاء خال یا نشانی باشد که نشانه دولت و اقبال اوست  . بدگو و دشمن بسیار دارد اما کسی نتواند به او آسیبی برساند ، برای آنکه توکل با خداست . اگر جان خود را فدای مردم کند قدر وی را ندانند . ستاره آن زن ستاره حضرت هاجر علیه السلام است . از سخن خوش جان را فدا کند و هر چه سن او بالا رود ، کارش بهتر میشود . مدتی است که در کار خود سرگردان است ، آنهم از چشم زخم و حسادت مردم است ، دعای چشم زخم با خود دارد و صدقه به فقرای ارحام بدهد اما طوری که کسی نفهمد و نیز در صورت داشتن شوهر ، باید با اجازه شوهرش باشد تا کارش درست شود . با شوهر مشفق و مهربان باشد . به اذیت احدی راضی نباشد و در کار خیر ساعی باشد ، هشت فرزند در طالع دارد ( البته نه اینکه حتما همه هشت تا را خواهد اورد بلکه به میل خودش است که بیاورد یا نه )  هر کس چیزی از او بگیرد به سختی به او پس دهد یک زن با او در مقام عداوت باشد و زیاد صدمه به او رساند و به او نیش زند اما نتواند که به او آسیبی برساند  از زن حرام خوار بد عمل حذر کند تا در بلا نیافتد

  دل خود را با خدا صاف نماید نا خداوند کار او را به اصلاح بیاورد . اگر به فرزندان او آسیبی برسد از سادات موسوی رضوی دعا بگیرد تا رفع شود . همیشه از درد کمر و سر بنالد که از علت باد قولنج باشد باید دارو بخورد . ماه نو را بر آب جاری نظر کند ( وقتی هلال اول ماه را دید بر آب جاری نگاه کند ) . طی عمری که داشته ، نقصان بزرگی به او رسیده ، اما عاقبت به خیر بوده است . شانه سر خود را به کسی نباید بدهد تا در چلّه نیافتد و کارش رو به تنزل و گرفتاری نرود و هیچ وقت خوابی را که می بیند به کسی باز نگوید چرا که همه نمی توانند خواب را مطابق واقع تعبیر کنند . راز دل را با همه کس نگوید . در شش سالگی خطرمرگ او را تهدید می نماید که اگر از آن بگذرد به عمر طبیعی می رسد . دعای حرز ابودجانه با خود داشته باشد تا از بلا ایمن گردد . برای صاحب این طالع ، روز جمعه و لباس سبز و آبی و انگشتر یاقوت خوش یُمن است و آن را در نظر بگیرد تا همیشه عزیز و محترم باشد . ( یعنی برای اینکه شانس بیاورد کارهاشو روز جمعه شروع کنه – انگشتر یاقوت دستش باشه – لباس سبز یا آبی یا مخلوطی از ایندو بپوشد)

  برج ۳ جوزا _ مردان

  طالع بینی با حروف ابجد جوزا خانه سیاره مشتری است ( یعنی این سیاره و خصوصیاتش که « سعد اکبر = خوشبختی بزرگ » است بر او حکومت دارد . او مردی باشد نیک روی و خوش خوی و با مروت و کاردان ، با خویشان خود و همسایگان نکوئی کند و بدی نکند و اگر با بزرگان نشیند حرف او را قبول کنند و از مال حرام پرهیز کند که اگر یک ریال مال حرام به دست او رسد صد برابر مال از دست او برود و سفر غریبی نصیب دارد و مسافرت او به طول انجامد اما نفع دارد . رفیق با او موافق نباشد . راز دل خود به احدی نگوید چونکه حرف او را نگاه ندارند . زود خشم گیرد و زود فرو نشیند و خانه فرزندان او در برج جوزا است ( یعنی این ماه خرداد برای فرزندانش خوش یمن است ) . فرزندان او بسیار شود و بیشتر نرینه های او را خطر مرگ تهدید می کند پس دعای حرز ابودجانه و حرز امام جواد بگیرد تا از بلاها ایمن گردد .  سفر زیارتی بسیار کند و در همه مسافرتها به او خوش گذرد و عمر او به سعادت بگذرد و از ان مسافرتها نفع زیادی نماید . اگر در برج سرطان ( تیر ) معاملات مالی نماید از یک طرف نفع می برد و از طرفی دیگر ضرر به او می خورد .

  پیامبران را در خواب بیند . از پدر و مادر کمتر نفع یابد ، آنها را از خود خوشنود کند . عیال ( همسر ) صالحه نصیب دارد و فرزندانش از ان زن صالحه باشد .

  برج ۳ جوزا _ زنان

  به قول حکما ، بادی است ( یعنی طبع و عنصر باد  در او غالب است و خصوصیات ان را دارد و دمدمی مزاج است و زود از این سو به ان سو رود ) . ستاره  ساره همسر ابراهیم نبی ع ستاره اوست و هر کس به این طالع باشد زنی باشد بلند بالا ، بر سینه خالی یا نشانی دارد که آن خال یا نشان ، نشانه اقبال و دولت باشد و آن زن چرب زبان و رحیم دل باشد و فرزندان زیادی در طالع دارد که هر گاه نماند از سادات موسوی دعا بگیرد . همیشه در کار خود حیران و سرگردان است ، باید خود را از فکر و خیال  دور کند و توکل بر خدای تعالی نماید تا در بلا نیافتد و هیچ وقت راز دل خود را به کسی نگوید که بعضی از مردم با او در مقام عداوت می باشند . لباس و شانه خود را به کسی ندهد برای اینکه سحر و جادو زود بر او اثر کند و نیز خوابهای خود را برای کسی نقل نکند . در اول عمر خود رنج بسیار کشیده اما در آخر عمر چنان شود که همه محتاج به او شوند . حیوانات سم شکافته در میان خانه باشد همه از اقبال اوست اما چه فایده که کسی قدر او را نداند . اگر چه شوهرش بسیار بر او مشفق و مهربان است . در سن هفت سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند که اگر بگذرد به عمر طبیعی خواهد رسید . مسافرت زیادی با فرزندان خود خواهد کرد . از دست و زبان خود همیشه در عذاب است باید ملاحظه خود را داشته باشد . گاه گاه خشم می گیرد و زود هم فرو می نشیند دعای ُام صَبیان را با خود دارد حرز امام جواد ع را با خود و فرزندانش داشته باشد تا ایمن باشد . مدتی است که دل درکاری بسته و خیال امر خیری دارد ولی اما و اگر می کند باید توکل بر خدا کند انشا الله عاقبت به خیر باشد  در امورات زندگانی خود سعی بسیار می کند اما چه فایده که به واسطه تند خوئی که دارد زحمت خود می دهد

  برای صاحب این طالع بسازد ماه شعبان ( یعنی ماه شعبان برایش شانس می اورد اگر کاری را میخواهد شروع کند یا معامله یا ازدواج و … در ماه شعبان انجام دهد ) و لباس آبی ( برایش خوش یمن است ) و انگشتر رنگارنگ و انگشتر حدید صینی و یاقوت تا از سحر و جادو و اذیت شیاطین ایمن گردد و از کارهای زشت و غیبت پرهیز کند  تا در بلا نیافتد . زنی در همسایگی با او در مقام اذیت و عداوت اوست چرب زبان و خوش اخلاق است باید خود را از او حفظ کند ( این زن در طالع اوست حالا یا تا حالا او را در همسایگی خود دیده یا در آینده خواهد دید ) . ماه نو را به روی خوش ببیند ( اول ماه قمری که هلال ماه را دید به روی خوش یکی نگاه کند ) . روز شنبه و چهارشنبه گیسو را باز نکند و خود را نشوید تا همیشه مسرور وخوشحال باشد .

  طالع بینی با حروف ابجد

  برج ۴ سرطان _ مردان

  هر آن شخص که به طالع سرطان باشد ستاره حضرت ادریس می باشد و او مردی باشد صاحب عزت و ثروت و دنیا دار . این طالع دو وجه دارد ، وجه اول آنست که مردی باشد سفید رو و خوش خلق و از سخن خوش جان را فدا کند و هر کس هر حرفی را با او در میان آورد باور کند و در وجه دوم ، مردی باشد سیاه چهره و بلند قامت و متهور و زیرک و دانا ، حرف همه کس را باور نکند و با بزرگان نشیند و سفر بسیار کند و از مسافرتها نفع یابد مگر یکی از آنها که از آن ضرر بزرگی به او میخورد اما زود جای آن ضرر پر شود و عاقبت در ان سفر یکی از او دستگیری کند و دوازده فرزند در طالع دارد که بیشتر آنها دختر باشد و روزی آنها فراخ بود و پدر و مادر از آنها نفع یابند و یک نفر از آن فرزندان صدمه بسیار بیند اما عاقبت بخیر باشد ، زراعت و تجارت برای او میانه بود ، حیوان سواری و سم شکافته در آستانه او بسیار خوب باشد و از آب و آتش صدمه بزرگی به او میخورد اما عاقبت به خیر باشد و بیماری او بیشتر از درد سر و کمر باشد ، از مردم ازرق چشم ( چشم آبی ) حذر کند تا در بلا نیفتد و لباس پنبه و رنگ کبود بر وی مبارک باشد و انگشتر دُر و یاقوت برای او مبارک است و در سن دو سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از آن بگذرد به عمر طبیعی برسد و خانه عمل او جوزا است ( یعنی در ماه خرداد کاری را شروع کند برایش موفقیت می آورد) دعای حرز بازو بند حضرت امیر المومنین علیه السلام با خود نگهدارد تا از بلیات ایمن گردد .

  برج ۴ سرطان _ زنان

  حکما گفته اند که هر زنی به طالع سرطان باشد ، میانه بالا و سفید چهره و ابرو کشیده و خوش رفتار و بر اعضا خال و نشانی داشته باشد که آن نشانه اقبال و دولت و حرمت اوست و ستاره او با ستاره آسیه خاتون یکی باشد و هر چند بزرگتر شود کارش بالا گیرد و شوهر بسیار بر وی مهربانست به واسطه حسن عمل که دارد ، اما گاه گاه زود خشم گیرد و زود فرو نشیند و در کارهای خود بسیار بینا باشد و با همسایه ها بسیار مهربان باشد اما قدر او را ندانند چرا که بدگو و دشمن بسیار دارد ، راز دل خود را به کسی نگوید ، تهمتی به وی زده اند نعوذ بالله که راست باشد ولی از راه دشمنی بوده است و هر نفصانی که از مال و اولاد ببیند از چشم بد مردم است ، چرا که حساب او را بسیار میکنند که چنین است و چنان است .  دروغگو را دشمن دارد چرا که خودش بسیار زن صالحه و صادق القولی است و حرام او را نسازد ، زنهار که پرهیز کند از حرام تا همیشه آسوده و راحت باشد و باهر کس نیکی کند بدی بیند و قرض دادن او را نسازد . فرزندان او هرگاه بیماری و علتی ببینند باد اجنه و پری بر آنها زده و اثر کرده ، باید حرز چهارده معصوم را با خود دارد تا از بلاها ایمن گردد . ماه ذی حجه برای او خوش یُمن است ( یعنی کار بزرگی را میخواهد شروع کند در این ماه قرار دهد مثلا ازدواج  ، تولد فرزند یا خرید خانه و ماشین و و ) . لباس سبز و آبی برای یُمن دارد ( یعنی این رنگهای لباس برای او شانس میاورد ) . ماه نو را بر روی سوره یاسین نگاه کند ( یعنی اول ماه قمری که هلال ماه را دید بعد به روی سوره یاسین نگاه کند تا از بلیات آن ماه محفوظ ماند ) رنجوری او بیشتر از درد دل و کمر باشد ، معالجه کند تا راحت شود ، یک شخص بلند قامت و سیاه چشم در میان او و شوهر او خرابی میکند ( اگر هنوز شوهر نکرده در آینده چنین کسی خواهد آمد ) که عداوت میان آنها بیاندازد ، از او باید حذر کند تا در بلا نیافتد . در نماز کاهلی نکند و همچنین در مسائل دینی ، تا در امان خدا باشد .

  برج ۵ اسد _ مردان

  حکما گفته اند که اسد خانه آفتاب ( یعنی سیاره خورشید بر آن حکومت دارد و خصوصیات این سیاره را دارد « گرم و روشنایی بخش » ) است  و ستاره حضرت داود علیه السلام است و او مردی باشد بلند قامت و خوشرو و از طرف راست صورت نشانی دارد و یا خالی که آن نشانه اقبال و دولت باشد . حرام به او نمی سازد و اگر یک دینار حرام بدست آورد ، ده دینار حلال از دستش برود . پیش بزرگان سخن گوی باشد ( یعنی خوب حرف می زنه ) . از سخن خوش جان فدا کند ( یعنی باید با او با زبون خوش حرف زد تا بپذیرد ) . در عقیده ثابت باسد ( یعنی به چیزی عقیده پیدا کند آسان و سریع آن را از دست نمی دهد و بر عقیده اش پایدار است ) . از سلطانی زیانی به او برسد ( سلطان یعنی هر کسی که بر او مسلط است  مانند مدیر ، رئیس ) اما در عوض همان زیان او را مفتخر و سرافراز می گرداند . گاه گاه مانند آتش برا فروخته میشود ولی زود فرو می نشیند ، لهو و لعب ( خوشگذرانی ) را بسیار دوست دارد اما زود پشیمان میشود . شرکت به هیچ وجه بر او سازگار نیست ، با هر کس مشارکت کند خوار و زار میشود ، رنج بسیار بزرگی به او رسد اما عاقبت بخیر باشد ، از دروغگو متنفر است چرا که خودش به دروغ رغبتی ندارد . پدر و مادرش پیش از او بمیرند ، از پدر و مادر نفعی نبیند اما باید آنها را رنجور و مکدّر نسازد و نیکی و احسان در حق آنها بکند تا در دنیا و آخرت خیر ببیند و خانه فرزندان او سنبله باشد ( یعنی  ماه شهریور برایشان یُمن دارد ) فرزند زیادی در طالع دارد و از دو نفر آنها نفع یابد . در آخر عمر عاقبت به خیر گردد . زن جفت ( دو تا ) در طالع دارد و اگر فرزندان او آسیب و صدمه ببینند ، چندان صدمه و ضرری نباشد اما باید دعا بگیرد و صدقه بدهد تا در بلا نیافتد . مدتی است که سر رشته کار خود را گم کرده است اما زود بدست بیاورد . ماه نو را بر قرآن نگاه کند

  ( اول ماه قمری که هلال ماه را دید بعد از آن بر روی قرآن نگاه کند تا در آنماه از بلاها ایمن گردد ) به او بسازد انگشتر عقیق و لباس سبز و رنگارنگ ( یعنی برایش شانس می آورد ) . صاحب این طالع باید حرز امیر المومنین ع همراه داشته باشد تا در بلا نیفتد .

  برج ۵ اسد _  زنان

  هر آن زنیکه به طالع اسد باشد حکما گفته اند آتشی و خاکی باشد ( یعنی خصوصیات عنصر آتش و خاک بر او حاکم است ) . زنی باشد بلند قد و باریک اندام  و ابرو کشیده و در طرف راست صورت خال یا نشانی دارد که نشانه دولت و اقبال اوست هر چه بزرگتر شود زندگانی را به شادکامی بگذراند . در اول عمرش رنج بسیار کشیده و در وسط عمر و آخر عمر کارش نیکو شود و زندگانی او به درازا کشد . از اولاد بهره مند گردد و از پدر و مادر نفع میانه ( متوسط ) ببرد . از خواهر و برادر بهره نبیند . در امر معیشت زندگانی خود بسیار دانا و بینا باشد . حرام و غیبت به او نمی سازد اگر یک ریال حرام جمع کند ، هزار دینار حلال از دست او برود و هرگاه غیبت از کسی بکند در عوض آن و در مکافات آن ، تهمت به او بزنند . یک نفر از همسایگان بسیار با او مهربانست باید از سخن او بیرون نرود چرا که او غرضی ندارد . از زنی که سرخ مو و گرد چشم است و با او در مقام عداوت است ، حذر کند . زنهار راز دل خود را به او نگوید که خوف جانی دارد . شانه سر خود را به احدی ندهد که بسیار بد است و بیم سحر و جادو در آن است که هیچ وقت بهبودی حاصل نشود . زنهار کاهل نمازی نکند و از ناپاک و نجس پرهیز کند تا در مال او برکت پیدا شود و اگر اولاد او نماند باید دعای همزاد و هفت هیکل با خود داشته باشد تا محفوظ بماند . مدتی است در کار او بستگی پیدا شده اما به اندک وقت اصلاح شود مشروط بر آنکه نذری که کرده است ادا کند . صاحب این طالع را بسازد از ماهها ، ماه شوال ( یعنی این ماه برای او مبارک است ) و لباسهای سفید و سبز و انگشتر فیروزه برای او خوش یُمن است و ماه نو را به روی قرآن و سبزه نگاه کند . باید با شوهر خود زبان درازی نکند تا زندگی را به خوبی و خوشبختی بگذراند .

  برج ۶ سنبله _ مردان

  هر آن شخصی که به طالع سنبله باشد ستاره مولای متقیان امیر مومنان علیه السلام است میانه بالا ( قد متوسط ) و ابرو کشیده و خوش خلق و خوش سخن و از خوش سخن ، جان را فدا کند ( یعنی با زبان خوش باید باهاش حرف بزنید تا به مقصود برسید )  و دروغ و حرام وی را نسازد ( یعنی اگر وارد دروغ و حرام شود بدبیاری و نحسی برایش دارد ) و از راستی نفع یابد ( اگر در کارها راستی و درستی داشته باشد برایش منفعت دارد ) .دروغگو را دشمن دارد  ( یعنی از دروغ متنفر است ) . شرکت وی را نسازد ( یعنی شریک شدن با کسی ، برایش نفعی ندارد ) و در اعضا نشانه پا خالی دارد که آن نشانه دولت و اقبال باشد . از دشمن حذر کند و راز دل خود را به احدی نگوید چرا که دشمن و بدگو زیاد دارد و اگر چیزی به کسی بدهد در دادن خندان و در وقت گرفتن گریان باشد و سفر به جانب قبله کند که آن سفر بر او مبارک باشد ( یعنی سفرهایی که به سمت جنوب و جنوب غربی داشته باشد برایش استفاده دارد ) و خانه پدر و مادر وی بیشتر از باد پریان است البته باید حرز ابودجانه بگیرد تا از بلاها محفوظ بماند و چهارپایان مثل اسب و گاو و گوسفند بر او مبارک باشد ( یعنی از این چهار پایان داشته باشد یا در این زمینه کار و اشتغال کند برایش شانس می اورد ) و فرزندان زیاد در طالع دارد اگر نماند از همزاد باشد و مدتی است که ستاره نحس در طالع دارد دعای حرز یمانی بگیرد تا از نحوست بیرون آید و خطر مرگ در پنج سالگی او را تهدید می کند چون از این بگذرد به عمر طبیعی برسد و چون ماه نو بیند به روی سبزه نگرد و بسازد او را لباس سبز و رنگارنگ ( یعنی برایش شانس میاورد ) و روز یکشنبه ( یعنی در این روز کارهای خود را شروع کند و انجام دهد تا موفق شود )  از صدقه دادن کوتاهی نکند تا از بلیات محفوظ بماند .

  برج ۶ سنبله _ زنان

  حکما گفته اند هر آن زنی که به طالع سنبله باشد زنی است بلند بالا و سرخ رو و سنبله خانه عطارد و برج آتشی است ( یعنی سیاره عطارد که بسیار به خورشید نزدیک است بر او حکومت دارد و خصوصیات ان بر صاحب این طالع حاکم است ) . ستاره حضرت فاطمه زهرا س است . این زن بسیار مومنه وخدا ترس است که بسیار صفت خوبی است و از صفات حسنه است . چون بزرگتر شود کارش بالا گیرد . در اوائل عمر بسیار صدمه دیده است . در اواسط و اواخر عمر کار او نیکو شود . راز دل به احدی نگوید تا در بلا نیفتد و هر حرفی را از همه کس باور نکند که دوست و دشمن خود را نمی شناسد . با شوهر زبان درازی نکند تا زندگانی به خوبی و خوشی بر او بگذرد . از خویشان و نزدیکان خود دور افتد ( یعنی این اتفاق در زندگیش میافتد ) . از پدر و مادر بهره مند نگردد . پاکدامنی و عفت را از دست ندهد و پیشه خود سازد . راز دل خود به کسی نگوید خوابی که دیده است به کسی نگوید و اظهار نکند چرا که پریشانی دارد . مدتی است که در کار او گرفتاری پیدا شده اما عاقبت به خیر است . فرزند طاق در طالع دارد اگر نشود یا نماند از سادات طباطبائی دعا بگیرد . مدتی یک نفر سیاه چهره  بلند بالا با او در مقام عداوت است با اینکه به ظاهر زیاد اظهار دوستی میکند باید از او حذر کند . ( یعنی این شخص در زندگیش ظاهر میشود ) . در مدت چهل روزی که به خانه شوهر آمده  اذیت به بچه پری رسانده ( یعنی این اتفاق در زندگیش میافتد ، مثلا آب جوش بدون نام خدا بر زمین ریخته ) دعای ام صبیان و چهل کلید و هفت حصار بگیرد و با خود دارد تا از بلا ایمن گردد .

  زنهار در نماز کاهلی ( تنبلی ) نکند و چون ماه نو بیند بعد از دیدن ماه به روی کلام الله و سبزه یا آبهای جاری نظر نماید و تصدق بدهد . فرزندان او خوش اقبال و خوش فهم و پر روزی باشند . صاحب این طالع را بسازد ( یعنی برایش خوب است )  ماه صفر و روز یکشنبه و لباسهای رنگین سرخ و سفید . دعای محبت و زبان بند و باطل سحر با خود دارد تا عزیز و محترم گردد .

  برج ۷ میزان _  مردان

  هر شخصی که بطالع میزان باشد مثل ترازو است ( منظم و متعادل و منصف و با عدالت ، مگر اینکه عوامل دیگر مانع بروز این صفات در او شود ) . هم ستاره حضرت آدم ع است و او مردی کوتاه اندام و چهار شانه و ابرو کشیده و بسیار عاقل و زیرک و کاردان و با استعداد و سخن گوی ( یعنی خوب حرف می زند ) . دروغگو را دشمن دارد ( از دروغ متنفر است ) . از سخن خوش جان را فدا کند ( برای پیشبرد حرفتان ، با او با زبان خوش حرف بزنید ) . در کار خود عاقل و زیرک و دانا باشد . شرکت و حرام او را نسازد و با هر کس شرکت کند از عهده برنیاید و حرام هم او را سازگار نباشد  اگر یک ریال حرام بدست آورد صد برابر از دستش برود . هرگز خواب خود را برای کسی نقل نکند چرا که شاید انبیاء و ائمه ع را در خواب ببیند . زندگانی بر او خوش گذرد باید که حمد و ثنای خدا را بجای آورد و در نماز کاهلی نکند . دشمنان بسیار و بدگو دارد از آنها باید حذر کند . دل خود را با حق تعالی صاف دارد و پدر و مادر پیش از او بمیرند و از آنها نفع نبیند از برادر و خواهر کمتر وفا بیند و با او موافق نباشند . صاحب این طالع را بسازد از ماه ها ، ماه رمضان ( یعنی این ماه برایش مبارک است و کاری و معامله بزرگی را در این ماه شروع کند ) و انگشتر یاقوت  و فیروزه برایش خوش یُمن است و روز پنجشنبه و لباس سبز برایش شانس می آورد . ماه نو را بر روی سوره مبارکه یاسین نگاه کند ( اول ماه  بعد از دیدن هلال ماه ، بر روی سوره یاسین نگاه کند ) . در سن هشت سالگی خطر مرگ تهدیدش میکند ، چون از آن بگذرد به هشتاد سالگی میرسد  دعای جوشن کبیر با خود دارد تا از نظر مردم در امان خدا باشد .

  برج ۷ میزان _  زنان

  حکماء گفته اند هر زنی که به طالع میزان باشد زنی است راستگو و راست گفتار و راست کردار و دروغگو را دشمن دارد چرا که میزان به معنی ترازو و عدل است . در نماز کاهلی نکند و از ناپاک و نجس و حرام پرهیز کند و از غیبت و تهمت باید حذر کند تا در بلا نیفتد . هر چه بزرگتر شود و سنش بالا رود کارش بالا گیرد و نیکوتر شود . زندگانی را به شادکامی و راحتی گذراند و در امورات زندگانی خود بسیار عاقل و زیرک باشد و شوهر بر وی بسیار مشفق و مهربان است و از پدر و مادر نفع یابد و از برادر و خواهر بهره مند گردد و چون در اول عمر و زندگانی بسیار رنج کشیده  ، در وسط  و آخر عمر به شادکامی بگذراند و در میان مردم همیشه سرفراز باشد .  آتش مزاج است گاه گاه خشم گیرد ولی زود فرو نشیند . وی را نسازد مال حرام ، چون یک ریال حرام بدست آورد ، صد دینار حلال از دست او برود . بیماری او بیشتر از صفرا و بلغم باشد چون که هر وقت اوقاتش تلخ شود طپش قلب بر او عارض شود ، مداوا نماید تا رفع شود . مدتی است که بیماری عارض او شده است دعای رفع بیماری و همزاد بگیرد تا رفع شود . صاحب این طالع دو سه تا نذر کرده است و فراموش کرده ، که باید ادا کند تا آنکه مطلبی را که به دل دارد ، روا شود . در سن سه سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از این گذشت به نود سالگی برسد اگر از نامحرمان خود را حفظ کند . صاحب این طالع را بسازد از ماه ها ، ماه ذی قعده ( همون ماهی که تولد امام رضا ع در ان واقع شده ) و از روزهای هفته ، دو شنبه ها برایش می سازد ( شانس میاورد ) که در این ماه و این روز ، لباس نو خود را بپوشد و ابتدای کاری را گذاشتن و از جایی به جایی رفتن داشته باشد . حرز ائمه معصومین ع را با خود دارد تا در میان خلائق عزیز و محترم باشد و از تمام بلیات محفوظ باشد .

  برج ۸ عقرب _ مردان 

  هر آن کسی که به طالع عقرب باشد مردی باشد بلند بالا و تند خوی و آتش مزاج ، هم ستاره حضرت یعقوب پیغمبر ص است و دروغگو را دشمن دارد و از دروغ متنفر است . با هر کس وفا کند ، جفا بیند . نزد ملوک و سلاطین و بزرگان حرف زن باشد و سخنان او را قبول کنند . زراعت خاکی برای او نیکو باشد اگر دست به خاک زند جواهر گردد . حیوانات سم شکافته برای او بسیار خوش برکت باشد . از زنان و فرزندان نفع او میانه بود . خانه مال او سنبله باشد ( یعنی در شهریور معامله کند بهتر است ) مال بسیار بدست او آید و تلف کند ولی به زودی دوباره بدست آورد . بیشتر بیماری او از درد دل و درد شکم باشد ، قولنج و باد خام گاه گاه او را عارض شود . ستاره نحس در طالع دارد چون آن ستاره خارج شود کارش نیکو شود . هر کاری که شروع می کند به زودی بر می آید اما همیشه در فکر است و در کار خود فکر می کند که فردا چه خواهد شد دل خود را با خدای خود صاف کند و توکل بر خدا نماید و توسل به ائمه طاهرین ع بنماید . صاحب این طالع را بسازد انگشتر عقیق یمنی ( یعنی برایش شانس میاورد ) . ماه نو را بر روی سبزه نگاه کند . آنچه از اول عمر سختی و صدمه دیده است ، بقیه را به خوبی و خوشی و خوشبختی بگذراند . خانه فرزندان او در ثور بود ( یعنی این ماه برایشان شانس میاورد اردیبهشت ) و روزی آنها فراخ بود و از حیوان سم گردی صدمه به او می رسد اما عاقبت به خیر است . در سن سی سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از این بگذرد به عمر طبیعی برسد . صاحب این طالع چند سفر و زیارت نصیب دارد . هر گاه فرزندان او را صدمه برسد دعای حرز ابودجانه بگیرد تا از بلا ایمن گردد

  برج ۸ عقرب _  زنان

  هر ان زنی که به طالع عقرب باشد زنی باشد بلند بالا و خوش رفتار و خوش کردار و راست گو که دروغگو را دشمن دارد . به سینه یا اعضا خالی یا نشانی دارد که نشانه دولت و اقبال باشد . هر قدر از عمر او بگذرد  کارش بالا گیرد  چون که در اول عمر رنج بسیار کشیده است . کسی قدر او را نداند و غیبت و تهمت او را بسیار می گویند اما آسیب و ضرری به او نتوانند برسانند و بر او ظفر نیابند . یک نفر میانه بالا او را نصیحت می کند البته نصیحت او را قبول کند . پدر و مادر او زودتر از او بمیرند و از خواهر و برادر و خویشان نفع میانه برد . مدتی است که سر رشته کار خود را گم کرده و در کارهای خود به فکر فرو رفته و سرگردان است اما عاقبت به خیر است . توکل را از دست ندهد تا زود به مراد دل برسد . گاه گاه مثل آتش افروخته گردد ولی زود فرو نشیند که بیشتر از فکر فاسد است و خیالات شیطانی . باید از نامحرمان خود را بپوشاند تا به غضب گرفتار نشود . بی اجازه شوهر کاری نکند تا شوهر از او راضی باشد و خود را روسیاه دنیا و آخرت ننماید . ( هر زمان که شوهر کرد به این توصیه عمل کند ) . صاحب این طالع زنی باشد آتش مزاج و تندخو و گاه کفر می گوید باید ترک کند . حرام برای او سازگار نباشد چون یک ریال از حرام بدست آورد هزار ریال از دست او برود . صاحب این طالع همیشه سر به گریبان دارد و آشفته حال و پریشان است انشا الله در همین روزها اصلاح میشود و مراد او حاصل خواهد شد در سن دو سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از این بگذرد به عمر طبیعی برسد . بسازد صاحب این طالع را ماه شوال و روز دوشنبه و لباس سبز و آبی و انگشتر عقیق ( یعنی کاری را میخواهد شروع کند در این ماه یا این روز باشد برایش شانس میاورد و این لباس و این انگشتر هم برایش خوش یُمن است )  دعای جوشن کبیر با خود داشته باشد تا از بلا ایمن گردد.

  برج ۹ قوس _ مردان
  هر آن شخصی که به طالع قوس باشد ستاره حضرت ایوب است و برج آتشی ، خانه مشتری است ( سیاره مشتری ، سعد اکبر است ) یعنی خصوصیات آتش را دارد و نیز سیاره مشتری بر او حاکم است  که نشانه سعد اکبر یعنی خوشبختی بزرگ است

  هر کس به این طالع به وجود آید خوش رو و خوش قامت و ابرو کشیده و در طرف راست صورت خال یا نشانی دارد که نشانه دولت و اقبال است . در اول عمر بسیار خوش گذرانی می کند اما باید شکر نعمت الهی را به جای آورد تا در زوال آن گرفتار نشود و او از کسانی باشد که از دوستان راحتی بیند و از پدر و مادر خود کمتر نفع بیند . و از خواهر و برادر میانه بود و نفع کمتر بیند اما یکنفر از انها  دوستان او بسیار مشفق و مهربان باشد به حدی که از برادر و نزدیکان او بهتر باشد بیماری او بیشتر از همزاد است . اگر فرزند او نماند از سادات موسوی دعا بگیرد تا بماند و مسافرت به طرف دریا او را نیکو بود . از یکنفر همسفر خود ، صدمه به او میرسد اما عاقبت بخیر باشد . باید راستی را پیشه خودش قرار دهد . در معاملات و امورات تجاری خود بینا باشد اما به شرطی که حرام و حلال نکند چون اگر یک ریال حرام به دست او آید ، صد ریال از دست او برود . در خواب یکی از انبیاء را ببیند و از آن ساعت و روز به روز و ماه به ماه و هفته به هفته کارش بهتر شود و آخر مطلب خود را دریابد اما با هر کس وفا کند جفا بیند . زن جفت در طالع دارد که از یک نفر از آنها بسیار نفع بیند . از فرزندان بهره مند شود . در سن سی سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از آن بگذرد به نود سال برسد و از حیوانات سم شکافته بهره مند شود . به شرط اینکه حقوقات شرعیه آنها را رد کرده باشد . صاحب این طالع چون ماه نو ببیند به روی عقیق نگاه کند و به روی مصحف ( قران )  تا بر او مبارک باشد و باید حرز امام جواد ع را با خود نگهدارد تا آنکه محفوظ بماند . از ماه ها ، ماه رمضان برای او مبارک است و لباس رنگارنگ و انگشتر فیروزه  ( یعنی برایش شانس می اورد )

  برج ۹ قوس _  زنان

  حکماء گفته اند هر زنی که به طالع قوس باشد زنی است خوش روی ، خوش خلق و خوش باطن و خوش سخن و با دیانت و راستگو و دروغگو را دشمن میدارد . با شوهر رؤف و مهربان باشد و از سخن خوش جان فدا کند . در کار خود دانا و بینا باشد و با همسایگان به خوش اخلاقی رفتار کند . امورات زندگانی خود را به خوبی بگذراند . غریب دوست و مهربان باشد . در هر خانه که باشد دولت بر سر آن خانه رود . دل خود را با خدا صاف کند . او صادق و راستگو باشد و دشمن و بدگو بسیار دارد و با هر کس نیکی نماید بدی بیند . شوهر بر او مشفق و بسیار مهربان باشد . در کار زندگانی خود بسیار دانا و بینا باشد . حرام به او نسازد . خیانت و حرام اگر در میان خانه اش باشد  زیاده از آن به او ضرر رسد . کاهل نمازی او را نسازد ، هرگاه یک رکعت نماز او فوت شود غم و غصه به او رو آورد . از نیتی که در دل دارد همیشه به فکر است که چون خواهد شد انشا الله به خوبی و خوشی و خوشحالی به مراد دل برسد . مال زود پیدا کند و زود هم تلف کند . از پدر و مادر نفع او میانه بود و از برادر و خواهر بهره مند شود . چون قصد به کاری کند به زودی اسباب آن فراهم آید . مدتی است که آرزویی دارد ، دل را با خدا صاف کند و متوسل به ائمه معصومین ع شود تا به زودی به مراد دل برسد . از جانب فرزند روزی مند بود . فرزند طاق ( یعنی فرد ، یکی ، سه تا ، شش تا …)  در طالع دارد هر آسیبی که به فرزندان او برسد از چشم زخم است . البته دعای حرز امیر المومنین با خود دارد تا از جمیع بلیات محفوظ ماند و بستگی کارهای او اصلاح شود . فرزندان زیادی در طالع دارد که اگر نماند چله بری نماید تا بماند . بیماری او بیشتر از صفرا است ، بعد از خورد ن مسهل ( یعنی  مواد غذایی که شکم را روان کند )  زنجبیل با عسل  بخورد تا رفع شود . دعای چشم زخم برای فرزندان خود بگیرد تا از جمیع بلیات محفوظ باشد . در سن چهار سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند که چو از آن بگذرد به عمر طبیعی خواهد رسید . صاحب این طالع را بسازد ماه شعبان و درخت رنگارنگ  ( یعنی اینها برایش شانس می اورند ) ماه نو را بر روی مُصحَف ( یعنی قران ) یا سبزه نگاه کند تا بر او مبارک باشد . دعای گنج العرش و یس مغربی با خود دارد  تا از بلاها ایمن گردد .

   برج ۱۰ جدی _ مردان

  هر آنکس که به طالع جدی باشد خانه مریخ است ( یعنی خصوصیات سیاره مریخ که مظهر جنگ است بر او حاکم است ) وهم ستاره حضرت امام حسن ع  می باشد و او مردی باشد بسیار خوش خلق و خوش طینت و با سخاوت و از سخن خوش جان را فدا کند و همیشه در کار خیر ساعی باشد ،  دروغ و حرام وی را نسازد اگر یک ریال حرام به دست اورد صد ریال حلال از دستش برود و برای پول سعی زیاد کند اما انچه خداوند مقدر کرده باشد به او می رسد ، جان خود را فدای مردم کند اما کسی قدر ویرا نداند و بر اعضا خالی یا نشانی دارد که ان نشانه اقبال و دولت است و مال بسیار بدست اورد اما زود تلف میشود ولی زود مالش برگردد . از آدم بد فعل و حرامزاده حذر کند چرا که صاحب این طالع بسیار با صداقت هست . از سلطان ( یا رئیس ) نفع یابد و سفر کردن به جانب قبله برایش نیکو بود . فرزند بسیار در طالع دارد اگر نماند علت از طرفین است باید دعای جوشن کبیر و صغیر را با خود دارند تا بماند و زندگانی صاحب این طالع به درازا کشد و به خوشی و نیکویی بگذراند و قرض دادن برای او بد است  در دادن خوشحال و در گرفتن بی دل و دماغ  است . یک نفر ادم ازرق چشم ، بلند قامت ، در امورات گاهی امر و نهی کند ، مقصود او دشمنی است زنهار از او حذر کند تا در بلا نیفتد و صاحب این طالع قدری اتش مزاج باشد یعنی زود خشم گیرد و زود فرو نشیند اما زندگانی را به شادکامی بگذراند و رنجوری وی بیشتر از خشکی و درد کمر باشد باید معجون با عسل بخورد تا رفع شود و صاحب این طالع را بسازد ماه شعبان و انگشتر یاقوت ( این ماه و این نگین برایش شانس می اورد )  ماه نو را بر آب نگاه کند تا بر وی مبارک باشد و در سن سه سالگی خطر مرگ او را تهدید میکند چون از آن بگذرد به نود سالگی رسد ، دعای چشم زخم با خود دارد تا از جمیع بلیات محفوظ ماند .

  برج ۱۰ جدی _ زنان

  خانه مشتری و بادی است ( یعنی سیاره مشتری که سعد اکبر « خوشبختی بزرگ » است بر او حاکم است و عنصر باد نیز بر او مسلط است و خصوصیات باد را دارد مانند دمدمی بودن ، از حالتی به حالتی تغییر کردن ، ثبات نداشتن )

  حکما گفته اند هر کس بدین طالع باشد هم ستاره حضرت حوّاست و او زنی باشد بلند بالا و با مروّت و سخاوتمند و کاردان و عفیف و فراخ روزی و نیکوکار که در امورات خود بسیار عاقل و دانا و زیرک باشد ، در کوچکی یک آزار و سختی کشیده اما به حمدالله عاقبت به خیر باشد ، صاحب این طالع نباید راز دل به احدی بگوید چرا که دشمن و بدگو بسیار دارد ، مدتی است که او دل در مرادی بسته که نه ترک آن میتواند بکند و نه آن اصلاح میشود و دلیل اینکه اصلاح نمیشود همان نذری است که کرده و به تاخیر انداخته است ، البته باید آن نذر را ادا کند تا به مراد دل برسد . همیشه در فکر و اندیشه است که چون خواهد شد اما انشا الله به مراد خواهد رسید ، صاحب این طالع نُه فرزند در طالع دارد اگر نشود و یا نماند چله ببرد و دعای ام صبیان با خود دارد تا از بلیات محفوظ  بماند . از پدر و مادر بهره مند گردد و از برادران و خواهران نفع میانه ببرد صاحب این طالع را بسازد از ماه ها ، ماه ذی حجه و لباس آبی و سبز ( یعنی برایش شانس می اورد ) . ماه نو را به روی سبزه یا آب جاری نظر کند. شانه سر خود را به کسی ندهد . دعای حرز ابودجانه با خود دارد تا از جمیع بلیات محفوظ ماند

  برج ۱۱ دلو _ مردان

  هر کس به طالع دلو باشد مردی است هم ستاره حضرت یحیی ، عنصر او بادی است و خاکی ( یعنی مثل باد از این حال و فکر به آن حال و فکر تغییر میکند و دمدمی است و ثباتی ندارد ) و مثل خاک سرد است . او مردی است با دولت و پاکدامن و رحیم دل و مهربان . به آزار احدی راضی نیست . با هر کس نیکی کند جفا بیند . قرض دادن و ضامن داری به او نمی سازد . به هر کس دوستی کند عاقبت پشیمان شود . در امورات خود همیشه حیران و سرگردان است . باید دل خود را با خدا صاف کند . صاحب این طالع در سن چهارده سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند که صدقه بدهد چون از ان بگذرد  به سلامتی به عمر طبیعی برسد  و به خوشگذرانی روزگار بگذراند . مدتی از جفت خود جدائی کند و مسافرت او به طول انجامد . با رفیق ناموافق دمساز شود که هر قدر بخواهد خود را رها کند نتواند اما از لطف خدا و توسل به ائمه هدی ع ، رهایی یابد و عاقبت به خیر شود . از دو فرزند بهره مند شود . از دنیا بیرون نرود مگر انکه آمرزیده و رستگار شود . صاحب این طالع را بسازد از ماه ها ، ماه شوال ( برایش خوش یُمن است ) . لباس رنگارنگ . انگشتر فیروزه  و یاقوت . هر گاه بخواهد از بلاها ایمن شود دعای حرز چهارده معصوم ع را با خود دارد تا از جمیع بلیات محفوظ ماند و امورات دنیا و آخرت  او اصلاح شود .

  برج ۱۱ دلو _ زنان

  هر آن زنی که به طالع دلو باشد ستاره او ستاره بلقیس است و صاحب این طالع زنی باشد خوش خلق و نیکو منظر و کاردان و با مروت و کاربین و باعقل و باهوش و در کارها غصه بسیار خورد .

  بهتان بر وی بسیار گویند . بر اعضای او خالی یا نشانی باشد و آن نشانه ی دولت و اقبال باشد . در عمر یک بار سر رشته کار خود را گم کرده اما زود ، به اصلاح آید و عاقبت به خیر باشد . در امورات خود بسیار ساعی است . در نظر خلق عزیز و مکرم باشد . غم مردم را میخورد . از پدر و مادر نفع نبیند . گاه گاه ملالی عارض او شود که به علت سحری است که در باره او نمود ه اند و باطل نشده است ، باید دعای باطل سحر بگیرد تا باطل شود  و امورات بر وفق دلخواه او شود . علتی هم که در بدن دارد از باد پریان است چون که در سن کودکی بچه پری را اذیت کرده است به این واسطه او را اذیت می کنند . در نماز کاهلی نکند .  شانه سر خود را به کسی ندهد . صاحب این طالع را بسازد از ماه ها ، ماه رجب ( یعنی برایش خوش یُمن است ) و لباس سبز و آبی ( برایش شانس می اورد ) . راز دل به کسی نگوید چرا که دشمن بدگو بسیار دارد . از نامحرم پرهیز کند . در سن چهار سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از این بگذرد به عمر طببعی می رسد . دعای باطل سحر و انگشتر عقیق و دعای جوشن کبیر با خود داشته باشد تا از بلاها ایمن گردد.

  برج ۱۲ حوت _ مردان

  هر کس که به طالع حوت باشد مردی است بسیار عاقل و هم ستاره حضرت ابراهیم علیه السلام و مردی باشد رحیم دل و با سخاوت و شجاعت و زیرک و دانا . مدتی است که سر رشته کار خود را گم کرده اما به لطف خداوند کارش نیکو شود چون دل خود را با خدا صاف کرده توکل به خدا دارد . از زن بدفعل حرامزاده حذر کند چونکه مدتی است در مقام دوستی با اوست اما در واقع در مقام دشمنی است .

  صاحب این طالع از زن و فرزند بهره مند شود . قرض دادن و ضامن داری به او نسازد چرا که بسیار آدم با حیایی است و در گرفتن نتواند اداء حق خود را بنماید ( بخاطر خجالت و رودربایستی حقشو نمیتونه پس بگیره ) . از جمله دوستان یک نفر با او مشفق و مهربان است . از دیگران بهره مند نگردد حتی آنکه در صدد آزار و اذیت آنها است ( یعنی با مردم سازگار نیست و حتی ممکنه به آنها اذیت هم برساند ) . از مال حرام ، خیر و بهره نبیند . او فردی است که در نظر خلائق عزیز و مکرم باشد اما دوست و دشمن خود را نمی شناسد . در کار خود مدبر و دانا است . هرگاه اراده سفری بنماید باید دل خود را با خدا صاف کند و توکل بر خداوند متعال نماید تا از آن سفر با سود و منفعت و بهره مند بازگردد . حیوانات سم شکافته برای او بسیار خوب است از حیوانات درنده به او آسیبی رسد اما عاقبت به خیر باشد . بسازد به او از ماه ها ماه ذی حجه ( یعنی برایش خوش یُمن است ) و انگشتر عقیق و دُرّ  و یاقوت و لباس پشمینه و لباس سبز رنگ  ( یعنی اینها برایش شانس می آورد ) ماه نو را بر روی قرآن نگاه کند تا آن ماه بر او مبارک گردد . صاحب این طالع هر گاه بخواهد از مضرات و بلاها محفوظ ماند دعای حرز حضرت جواد علیه السلام با خود دارد تا از بلاها ایمن و کارش اصلاح شود .

  برج ۱۲ حوت _ زنان

  هر آن زنی که به طالع حوت از مادر متولد شود ، حکما گفته اند که بادی و آبی است ( یعنی عنصر غالب بر او باد و آب است و مثل باد از این حالت به آن حالت تغییر می کند و دمدمی مزاج است و ثبات ندارد و مثل آب شکل پذیر است و با هر شرایطی خودش را وفق میدهد و سازگار میکند ) . او زنی باشد میانه بالا وخوش خلق و با عقل و شوهر دوست است . از سخن خوش جان را فدا کند ( یعنی برای اینکه حرفتان نزد او پیش برود باید با زبان خوش با او حرف بزنید ) . کسی با او سازگار نباشد با هر کس در مقام راستی برآید با او در مقام مخاصمه و دشمنی باشد با هر کس وفا کند جفا بیند . او با کسی دشمنی ندارد . روزی او فراخ است ( زیاد است ) . در هر خانه رود دولت ( شانس و بخت و اقبال و رزق و روزی ) بر سر آن خانه رود . از نامحرم پرهیز کند تا در بلاهای دنیا و آخرت نیفتد . چون خواهد از خانه بیرون رود باید با شوهر مشورت کند  از خانه شوهر بیشتر از خانه پدر خیر ببیند . در اعمال عبادی و اطاعت و بندگی خدا باید سعی کند تا رستگار شود و هرگز محتاج و پریشان حال نشود و زود به آمال و آرزوهای خود برسد تا در میان خلق عزیز و محترم باشد . از دوست و دشمن حذر کند چونکه دشمن و بدگو بسیار دارد . شانه سر خود را به کسی ندهد .

  با هر که نیکی کند بدی بیند و دست او بی نمک است  اما به کسی محتاج نشود و همه به او محتاج باشند . قرض دادن به او نسازد هر چیزی که به هر کس بدهد دیگر عوض انرا نبیند . نذری را که کرده است ادا کند . اولاد طاق ( یعنی فرد یکی یا سه تا یا پنج تا یا .. ) در طالع دارد . فرزندان او فراخ روزی هستند اگر نمانند از نظر مردم است  دعای جوشن کبیر و صغیر با خود دارد تا از بلیات جمیعا محفوظ مانند و از ماه ها ماه ذی قعده و از روزها روز پنج شنبه و دوشنبه و لباس سفید برای او خوش یُمن است ( شانس می اورد ) .

  لطفا نظرات خود را درباره محاسبه طالع بینی با حروف ابجد در پست زیر برای دوستان بیان کنید.

  کلیک کنید

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۶۲ رای

  226 در مورد “محاسبه طالع بینی با حروف ابجد”

     1. سلام/عددهایی که اعشاری در میاد دو راه وجود داره //راه اول:اینجا عدد اعشار شما هست۰/۰۸۳۳۳۳//همین عدد اعشاری رو بر ۱۲ ضرب میکنید و حاصل رو گرد میکنید این عدد در ۱۲ ضرب بشه میشه۰/۹۹۹۶ پس طالع شخص در برج یک میباشد

      من الله توفیق

      1. آسیه ابراهیمی

       سلام ۲۲۱تقسیم بر۱۲میشه۱۸/۴۱۶۶۶۶۶۶۶میشه بگیدکدوم ماه میشه؟

      2. اعشاروروحذف میکنیم عددماقبل اعشارروهرچی باشه درنظرمیگیریم

     2. دوست عزیز شما با ماشین حساب ، حساب کردید . یه بار دستی روی کاغذ تقسیم بکن می بینی خارج قسمت ۲۲ شده و باقیمانده ۶ یعنی شما برج سنبله هستید

     3. سلام
      باماشین حساب،حساب نکن.دستی حساب کن که متوجه بشی.عدداسم خودت ومادرت رابه ۱۲تقسیم کن،تمام که شدببین باقیمانده تقسیمت چنده

     4. برادر باقی مانده مد نظره نه پاسخ مقسوم بازم تاکید می کنم که باقی مانده شرط هست و به همین دلیل باید دستی تقسیم کنید

      1. ببخشیدهمزه الف حساب میشه اسم فائقه فائزه اینا چجوری عست

     5. تقریبا همگی راه اشتباه رفتن اعداد را تا مرحله آخر باید مرتب جمع کرد ودر آخر یک عدد دو رقمی در میاد که تقسیم بر دوازده میکنید و باقی مانده هر پی بود همان عدد فاله

      1. سلام. راه حل شما اشتباهه. باید عدد بزرگ را تقسیم بر ۱۲ کرد نه جمع ارقام را
       ابجد من میشه ۱۱۷۰ که تقسیم بر ۱۲کردم باقیمانده ۶شد طالع سنبله و کاملا درسته. در کودکی پدر و مادرم رو از دست دادم و با یه پسر شهرستانی ازدواج کردم و از فامیل جدا افتادم
       اما اگه جمع ارقام رو حساب کنی ۹میشه طالع قوس که با طالع من اصلا جور در نمیاد

      2. سلام من ابجد اسم خودمو مادرمو جمع کردم شد۲۷۶ تقسیم بر ۱۲ کردم شد ۲۳ الان چطوری بفهمم چه برجی میشه عدد دو رقمی مرسی

      1. سلام دوست من من محمد هستم الان عددی که شما به دست اوردین را براتون حل میکنم
       1165تقسیم بر 12مساوی 1
       طالع جناب عالی برج حمل میباشد .این تقسیم با ماشین حساب انجام نمیشود .
       اگ. شما ابجد نام خود ومادرتان را درست دراورده باشید طالع شما برج یک حمل میباشد که استاد گرامی در بالا شرح داده اند میتوانید خوصوصیات مربوط به برج حمل بخوانید متشکرم اگر دراین مورد ویاجفر مشکلی داشتین من درخدمتم

     1. دوباره باید اعداد ۱۱۶۵رو با هم جمع کنید که میشود سیزده تقسیم بر دوازده باقی مانده مشود یک

     2. وضمنا طالع شما بربرج ۸ ببین چیه جواب نهایی است ازحمل بشمر بیاتا به ۸برسی ماه هشتم سال میشه آبانماه ببین ابانمان برچه طالع است ازحمل بشمارتابرسی به ماه موردنظرت

    1. صفورا شفيعي

     سلام،اگر طالعمون خوب نبود ،اسممون رو با محاسبه تغییر بدیم ،جوریکه یه اسم انتخاب کنیم که با اسم مادر مناسب باشه ،و در شناسنامه عوض کنیم تاثیر داره یا باید از زمان تولد این اسم میبود?

     1. سلام دوست من اسم را نمیتوتن با یک طالع عوض کردباید دروی اسم شما کارکرد ودید ایا اسم شما حادثه ساز است یانه معمولا اسم مادرها مشک ساز میشن چون این مادر وپدر ایت که شما و به دنیا اورده اند زیاشاید روزی که شمادر بتن مادرتان افتادهاید روز نحس ویا قکر در عقرب بوده است بداید طالع شما ویکی از اعضای خانواده راحساب کرد دید ایا مشکل ازنام شماست یامادرتان وسلام

    2. دوست عزیز زمانیکه باقیمانده صفر میشد باید فقط جمع ایجد اسم فرد رو تقسیم بر ۱۲ کرد .
     اسم مادر لازم نیست وقتی صفر میشه

   1. فقط اسم خود رو محاسبه کرده و اسم مادر لازم نیست و هر عددی شد تقسیم بر دوازده کن و عدد بدست آمده میشه طالع شما

   2. مریم آبادانی

    سلام شاخ در آوردم برا من که درست بود البته۹۸درصد درست بود در رابطه با پری فکر نکنم درست بوده باشه

   3. سیده سپیده

    ۲/۶۶۲۴ ینی من و همسرم بهم نمیرسیم
    ولی ۲ساله ازدواج کردیم و مشکل داریم. الان این ینی چی

    1. مدیر سایت

     سلام. نگران نباشید قانون ابجد قطعی نیست و تقریبی است. قوانین حروف تکنیک های زیادی دارد که اساتید اصلا فاش نمیکنند و البته ابجد هم نیست

    2. سلام قطعا نمیشه گفت شما محاسبه را درست انجام دادین مطمنن شما درمحاسبتون اشتباه کردین از این روکه یک طالع را نمیتونید دربیارید پس نا راحت نباشید وافکار منفی رااز خود درور کنید اگر بخواهید کن براتون این محاسبه روانجام میدم رایگان فقط به خاطرارامش جناب نام خودومادرتان ونام شوهرتان بانام مادرشان مشخصات رابه ایمیل بنده ارسال نمایید

    3. سلام دوستان به ندرت باقیمانده صفر میماند اگر باقیمانده صفر باشد دراین حالت فقط نام شخص را به ابجد بگیری.مثال
     علی فاطمه اگر حاصل این دو نام صفر امد
     دراین صورت فقط ابجد نام علی را میگیریم میشود110تقسیم بر 12مساویست طالع شما 2برج ثور طبع خاکی سیاره زهره عضواسیب پذیر گردن

   1. شما باقیمانده را باید حساب کنید.نه خارج قسمت رو…2.2 حاصل خارج قسمت کسر هست…الان شما باید در واقع عدد 2 رو بر 12 ضرب کنی و حاصل رو منهای عدد اسمت بکنی.حال باقیمانده همون شماره طالع شماست
    مثال: عدد ما 42…حال 42تقسیم به 12=3.5

    عدد اعشار رو حذف میکنیم.میماند 3…3*12=36

    42-36=6
    پس طالع سنبله هست

    موفق باشید

  1. لطفا توضیح بفرمایید جمع دو عدد چطور بر دوازده طرح میشود ؟
   منظور از طرح کردن چیست؟

   1. صلاح الدین تنهائی

    سلام شما طرح رو بيخيال
    مجموع اسم خودتون و مادرتون (عدد خلقت شما ) به ابجد حساب کن و بر ۱۲ تقسیم کن بعد خارج قسمت هرچی شد در ۱۲ ضرب کن حاصل هر عددی شد از عدد خلقت کم کن میشود صورت فلکی تولد شما .

  2. سلام ابجد نام من و مادر شد 173
   اگه اونو تقسیم بر 12 کنیم
   میشود 14.41
   که بیشتر از 12 میباشد
   لطفا نحوه محاسبه رو دقیق تر توضیح دهید
   تشکر

   1. حمل کردن یعنی جوابی که از جمع فرزند و مادر دراورده شده به اضافه کنید با ام مثلا اگه 1268 باشه 8و6 و 2 و 1 جمعش میشه 17 بعد از 12 تا 17 5تاست میشه برج 5

  3. تو عنوان خیلی از سایتها طرز محاسبه زمان مرگ رو نوشته اید ولی داخل سایت یه چیز دیگه است . خسته شدم بس که گشتم ولی پیدا نکردم

   1. صلاح الدین تنهائی

    سلام این از علوم غیبی است و حتی انبیا و رسل نیز نمیدانند .
    فقط از روی الواح ممات و حیات میشه گفت مریض خوب میشه یا میمیرد.

  4. سلام ببخشید میگه عدد رو بر دوازده طرح کنید ینی چی دقیقا باید بر دوازده تقسیم کرد من تقسیم کردم عددش خیلی بزرگ در اومد لطفا راهنمایی کنید که منظور ار طرح کردن یعنی چی؟

  5. سلام،من حساب کردم،جمعش شد298بعد تقسیم بر 12کردم 24.83 درومد،یعنی الان ماه من چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   1. ببین دوست من اون جارجه قسمته که شما داری میگی باقی مانده از دوازده بیشتر نمیشه

   2. خارج قسمت حساب نکن باقیمانده رو حساب کن رو کاغذ تقسیم انجام بده باقیمانده ببین چند میشه

  6. عدد باقیمانده حساب است
   یامقسوم علیه
   مثلا الهام مادر فرشته
   مصطفی مادر کبری
   برای ازدواج چی میشه خواهشن منو راهنمایی کنید دوستان عزیز

  7. سلام من مثال شما را (( علی فرزند مرضیه ؛

   برای اینکار اسم علی را به ابجد کبیر می بریم جمع آن می شود : ۱۱۰

   و سپس اسم مرضیه را به ابجد کبیر می بریم و جمع آن می شود : ۱۰۵۵

   و سپس ۱۱۰ و ۱۰۵۵ را با هم جمع می کنیم و می شود : ۱۱۶۵

   و آن گاه ۱۱۶۵ را بر ۱۲ طرح می کنیم و می شود : ۱

   پس طالع این شخص برج ۱ ، حمل می باشد . )) یعنی عدد 1165 را بر 12 تقسیم کردم عدد 9/7 بدست آمد شما چگونه بدست آرودین که شد برج 1 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  8. سلام
   اسم من امیر و مادرم طوبی می باشد
   میشه لطف کنید طالع من را بفرمایید
   با تشکر

  9. خیلی ایراد…مثلا 1165 که تقسیم بر 12 بشه 1 نمیشه بلکه اعشاری درمیاد…پس باید توضیح داده میشد…یا خیلی های دیگه اعشاری هستن..برا من 71.75 باقیمونده شد…تکلیف چیه؟

    1. شما باید عددی که به دست می آورید رو تقسیم به دوازده کنید، اگر عددی بیش از دوازده به دست آوردید که می آورید، آن را دوباره تقسیم به دوازده کنید تا عددی که دوازده یا زیر دوازده به دست آید.

   1. عزیزم
    عدد به دست آمده را دوازده تا دوازده تا ازش کم کن
    یعنی همون 1165 را دوازده تا دوازده تا ازش کم کن ببین باقیمانده چه عددی میشه
    یه عدد از یک تا 12

   2. شما نباید از ماشین حساب استفاده کنید
    باید روی برگه بنویسید و مثل دوران مدرسه حساب کنید و ببینید باقی مانده چه عددی می شود

  10. باسلام خدمت شما ادمین عزیز
   طالع من 8 عقرب_مرد و حضرت یعقوب
   برای خارج کردن ستاره نحسی در طالعم ایا باید فقط دعای رفع نحسی خوند یا روش خاصی داره؟
   ممنون میشم راهنماییم کنین.
   باتشکر از سایت جامع و مفیدتون

  11. دوستان وقتی بر 12 تقسیم کردین قسمت اعشاری عدد رو در 12 ضرب کنید
   مثلا من شدم 375
   تقسیم بر 12 شد 31 و بیست وپنج صدم
   حالا 12رو در بیست و پنج صدم ضرب میکنم میشه 3

    1. لطفا به من ماه های اعداد پایین رو بگید ببینم درست زدم
     ۱۰۸۰
     ۱۱۱۰
     ۱۲۴۴
     ۱۲۱۵
     ۱۹۶۵
     ۱۲۵۰
     ۱۲۶۷
     ۴۵۷
     ۴۷۱

  12. سلام و سپاس از محتوي ارزنده وب سايت شما
   جمع اعداد من و مادر شد ٥٨٢ لطفا بفرماييد طالع چه ماهي ميشه.

  13. ببخشی من ادم بی ادبی نیستم ولی نمیدونم چرا بعضیاتون انقدر کند ذهن هستین به این واضحی توضیح داده و حتی مثال زده تورو خدا فقط با دقت بخونین اپولون که نمیخواین هوا کنین

  14. اصلا نحوه محاسبه درست توضیح داده نشده… باقیمانده را بر 12 طرح می کنیم یعنی چی؟ من جمع اسم خودم با مادرم 682 شد تقسیم بر 12 کردم 56/33 شد خب حالا اینو چطوری بر 12 طرح کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   1. عزیزم ۵۶/۳۳روبه ۱۲تقسیم کن ازدوباره جواب هرچی شدمربوط به طالع شماست

    1. وضمنا طالع شما بربرج ۸ ببین چیه جواب نهایی است ازحمل بشمر بیاتا به ۸برسی

  15. سلام به ادمین عزیز.
   دوستانی که باقیمانده تقسیمشون صفر میشه طالعشون 12 میشه.برای تقسیم 1 عدد کمتر بگیرن تا صفر نشه.برای گرفنت طالعتون هم سعی کنید از ماشین حساب استفاده نکنید چون ممکنه باقی مانده اعشاری بشه.خودتونبا دست حساب کنید تا دقیق در بیاد

  16. سلام دوستان.
   برای اینکه باقیمانده تقسیمتون صفر نشه اولا از مااشین حساب استفاده نکنید.خودتون با دست حساب کنید و وقتی باقیمانده صفر شد عدد شما اگر بر 12 تقسیم شده 12 میشه واگر بر 4 تقسیم شده 4 میشه واگر بر 5 تقسیم شده 5 میباشد.برای اینکه جواب تقسیم اعشار نشه هم از حساب دستی استفاده کنید

  17. اسم مادرمن در شناسنامه زهرا هست ولی به اسم صدیقه صدا میکنیم
   برای محاسبه ابجد کدوم یکی رو در نظر بگیرم

  18. سلام من مجموع اعدادم ۴۳۲ میشه تقسیم بر ۱۲ کردم باقیمانده صفر شد حالا برج من چی میشه لطفا رهنمایی کنید

  19. سلام مجموع اعداد من ۴۳۲ میشه تقسیم بر ۱۲ کردم باقیمانده صفر شد .حالا برج من چی میشه لطفا راهنمایی کنید

  20. دوستان عزیز:بعداز اینکه اعدادو جمع کردید روی کاغذ مثل ضرب وتقسیم زمان ابتدایی باید تقسیمو محاسبه کنید.در ضمن جواب تقسیم شما عددیع که پایینترین قسمت کادر دیده میشه نه اون عددی که زبر رادیکال میاد.علی پسر زینب که ابجدش میشه 179در نهیت میاد11

  21. سلام وادب، برای برج 6 بیشتر ذکر تاثیر دارد؟کلا چه چیزهایی برای اینکه به نتیجه و مقصود برسند تاثیرگذاراست متشکرم

  22. کسی که اسمش عربی نیست یعنی حروف گژپچ داره تو اسمش باید چجوری محاسبه کنه؟

  23. سلام. من جمع ابجد اسم مادر و خودم رو تقسیم بر 12 کردم اما اعشار بزرگی دراومد، خیلی ها نوشتن مشکل داشتن لطفا توضیح کامل بدید. تشکر.

   1. سلام ب همه.
    اول اینکه حاصل جمع دوتا عدد هرچی که بود باید ب دوازده طرح کنید.یعنی چند مرحله عدد دوازده رو ازش کم کنید.تا زمانی که عددی کوچکتر یا مساوی دوازده ب دست بیاد. موضوع دوم ادمین جان معادل حرف گ از تو توضیحات بخش اول حذف شده.

  24. و سوال دیگه اینکه من اسمم رو تغییر دادم آیا برای طالع بینی همان ابجد اسم قدیم را باید محاسبه کرد یا اسم جدید؟ هر دو اعشار بزرگ میشوند لطفا کامل توضیح دهید تشکر.

  25. سلام خسته نباشي تايه ماه ديكه بسري خدا بهمون ميده حالا اسمشوتعيين نكرديم اسم ايراني أصيل ميخوايم كه ستاره اش شمس باشه عنصرش سنبله خاك باشه ممنوع ميشم

  26. سلام..میشه لطفا اعداد اعشاری رو توضیح بدین..چون دوستان هم همین مشکل رو دارند.. الان میخوام طالع هرکس رو بدست بیارم اعشار میخوره ..نمیدونم کدوم رو حساب کنم..مثلا
   فاطمه نام مادر نیره میشه 400 بعدش تقسیم بر 12 میشه 3/33 ..الان باید چیکار کنم ؟

  27. مثلا همه لیسانس دارن حتما!!!
   خب ۱۲ضربدر ۲۴کن میشه ۱۱۶۴ چقد می مونه تا ۱۱۶۵ خب یکی گلم!!!!

  28. سلام
   من جمع حروف ابجد طرف مقبلم شد 219 و مادرش شد 103 که جمعش میشه 322 .
   تقسیم بر 12 میشه 26.833 یعنی چی؟

   1. ببینید باید روی کاغذ حساب کنی و اونی که زیر رادیکال اعشاری‌ درمیاد اون نیست /اون همونی که پایین دست چپ میاد همونو حساب کنید

    1. .سلام.ببخشید الان خودتون اشتباه کردیدباید از عددی ک ب دست میاد دوازده رو چند بار کمـکنی تا ب عددی کمتر از دوازده برسی.یعنی ب دوازده طرح کنی.حالا اگه تقسیم میکنی.شما عددو ب دوازده تقسیم کن تا قبل از اعشار.یعنی وقتی باقیمانده ک باز میخوای تقسیم کنی کمتر از دوازده شد.همون عدد میشه طالعت

  29. اسم سمانه ابجد۱۵۶اسم مادر عصمت ابجد۶۰۰
   باقیمانده اسم تنها و اسم به علاوه مادر صفر میشود چطور برجش رو بدست بیارییم؟

  30. سلام . برای اسامی مرکب مثل محمدرضا باید ابجد هردو اسم رو با ابجد اسم مادر جمع کنم ؟

  31. سلام
   من اسمم تو شناسنامه علی هست ولی از بچگی اسم دیگم محمد بوده. کدومشو محاسبه کنم؟
   ی سوال دیگه اسم مادرم مهین بوده تو شناسنامه. سیده هم هست ولی تا چندسال پیش تو شناسنامه درج نشده بود که با عوض کردن شناسنامه هم سیده وارد شناسنامش شد هم اسمش شد مریم. حالا من باید چی حساب کنم؟

  32. سلام همه این فال ها شبیه همه اگه کسی همشو بخونه متوجه میشه هیچ فرقی تاکید میکنم هیچ فرقی باهم ندارن

  33. یه چیز دیگه اکثر اون هایی که اینجا هستن یه کسی رو دوست دارن که میخان اسیرش کنن دوست من اگه کسی رو دوست داری اول توکل بر الله کن بهد مردونه بهش بگو دوستت دارم ببین چی میگه حتما اوهم خواسته هایی داره پس تمام تلاشتو بکن تانظرشو جلب کنی هیچ پیچیده نیست منم یه نفر رو دیوانه وار میخاستم دست روی دست گذاشتم و خیالمو با این فال وامثالهم خوش کردم آخرش هم از دستم رفت(مدیر تورو خدا پیاممو بذار بخونن شاید یه نفر به عشقش رسید وماروهم دعا کرد)

  34. سلام
   اقا جمع اعداد من ۲۷۰ میشه تقسیم بر ۱۲ که میکنم میشه ۲۲٫۵ اونم به ۱۲ تقسیم باید بکنم (میشه ۱٫۸)تفسیرش چیه

   1. با دست محاسبه کنید بدون استفاده از ماشین حساب که شامل خارج قسمت و باقیمانده میشود. باقیمانده جزو عددی است که محاسبه میشه و براساس اون ببینید .

  35. جالبه براى کسى در اوردم که مى شد ١٢ زن بود بعد نوشته بود که در خانه شوهر بهتر از خانه پدر است درصورتى که برعکس است بدتر از خونه پدرى شوهرش بهش مى رسه کلى هم اذیت مى کنه حالا چى باور کنم ??

  36. باسلام
   سپاسگزارم ازلطف شما وهوضیحات کامل وجامع شایدیکی ازدلایل عمده دوستان اینه که هنوز متوجه نشدند برای محاسبات حتمابایدبادست انجام دهندوقتی باماشین حساب صورت گیردبدون تردیداعشاری های چندرقمی میادوهمین سبب اشتباه میگردد.عذرخواهی میکنم از دوستان عزیز ولی
   تعجب میکنم برخی ازدوستان اینقدردیرمیگیرند
   توصیه میکنم دوستانی که متوجه نمی شوندحاصل جمع اسم خودشون ومادرشون رو بدهندبه یک دبستانی وبگویند تقسیم بر۱۲کندوباقی مانده راکه حتماعددی بین یک تا۱۲بوده روبه آنهابدهند
   باسپاس ازمدیروادمین محترم

   1. دوست عزیز خودتم نگرفتی اعداد باید مرتب با هم جمع شوند ودر آخر معمولا یک عدد دو رقمی در میاد اونوقت تقسیم بر دوازده میکنیم

  37. سلام
   ممنون بخاطر مطالبتان..اسم سجاد رو چطوری حساب میکنیم باتشدید ینی س ج ج ا د یا بدون تشدید س ج ا د

  38. سلام خسته نباشی من زدم جوابم این شد نام حسین نام مادر خانم ننه
   ۱۱۶٫۵۸۳۳۳۳
   کدوم ماه میشه تو ماه به مشکل خوردم

   1. سلام جمع خانم ننه میشه 796و جمع اسم شما میشه 128 جمع میشه 924 تقسیم بر 12 باقی مانده صفر میشه که ماه 12 حوتی آب میشه

  39. سلام. برام عجیبه بر اساس محاسبه یکی از اساتید اسم من نحس اکبر و خاک بود و تاکید داشتن اسممو تغییر بدم امابا این جدول و محاسباتی که انجام دادم طالعم سعد اکبر و مشتری هست.

    1. سلام جمع اسم شما 156 و مادرتون 438 جمع میشه 594 تقسیم بر 12 باقی مانده میشه 8 ماه شما عقرب است.
     رج ۸ عقرب _ زنان

     هر ان زنی که به طالع عقرب باشد زنی باشد بلند بالا و خوش رفتار و خوش کردار و راست گو که دروغگو را دشمن دارد . به سینه یا اعضا خالی یا نشانی دارد که نشانه دولت و اقبال باشد . هر قدر از عمر او بگذرد کارش بالا گیرد چون که در اول عمر رنج بسیار کشیده است . کسی قدر او را نداند و غیبت و تهمت او را بسیار می گویند اما آسیب و ضرری به او نتوانند برسانند و بر او ظفر نیابند . یک نفر میانه بالا او را نصیحت می کند البته نصیحت او را قبول کند . پدر و مادر او زودتر از او بمیرند و از خواهر و برادر و خویشان نفع میانه برد . مدتی است که سر رشته کار خود را گم کرده و در کارهای خود به فکر فرو رفته و سرگردان است اما عاقبت به خیر است . توکل را از دست ندهد تا زود به مراد دل برسد . گاه گاه مثل آتش افروخته گردد ولی زود فرو نشیند که بیشتر از فکر فاسد است و خیالات شیطانی . باید از نامحرمان خود را بپوشاند تا به غضب گرفتار نشود . بی اجازه شوهر کاری نکند تا شوهر از او راضی باشد و خود را روسیاه دنیا و آخرت ننماید . ( هر زمان که شوهر کرد به این توصیه عمل کند ) . صاحب این طالع زنی باشد آتش مزاج و تندخو و گاه کفر می گوید باید ترک کند . حرام برای او سازگار نباشد چون یک ریال از حرام بدست آورد هزار ریال از دست او برود . صاحب این طالع همیشه سر به گریبان دارد و آشفته حال و پریشان است انشا الله در همین روزها اصلاح میشود و مراد او حاصل خواهد شد در سن دو سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از این بگذرد به عمر طبیعی برسد . بسازد صاحب این طالع را ماه شوال و روز دوشنبه و لباس سبز و آبی و انگشتر عقیق ( یعنی کاری را میخواهد شروع کند در این ماه یا این روز باشد برایش شانس میاورد و این لباس و این انگشتر هم برایش خوش یُمن است ) دعای جوشن کبیر با خود داشته باشد تا از بلا ایمن گردد.

  40. سلام جمع حروف من و مادرم شد۲۱۳ تقسیم کردم باقیمانده شد۴ ولی من در ماه فروردین بدنیا اومدم چرا اشتباه میزنه؟

  41. برای چند نفر دیگه هم حساب کردم ماه تولد واقعیشون در نیومد میشه توضیح بدید ممنون میشم

  42. سلام.میبخشید هم ستاره با ستاره حصرت خریجه بودن یعنی چی من متوجه نشدم

  43. سلام .مثال خودتون وقتی تقسیم بر ۱۲ میشه ۱ در نمیاد بعد ۳ بار تقسیم بر ۱۲ میشه ۸ و چطوری محاسبه کردین؟

  44. اسم منو مادرمجموعش ۵۸۵ میشه که تقسیم بر ۱۲ میشه ۴.۰۶۲۵ کدوم ماه و باید بخونم ؟

   1. پانصدو پنجاه هشت را با هم جمع کن میشود هیجده تقسیم بر دوازده باقی مانده عدد ۶ میشود

   2. با ماشین حساب نباید تقسیم کنی خودت رو برگه تقسیم کن باقیمانده میشه ماهت

  45. سلام
   موقع محاسبه حرفی رو که تشدید داره رو یه بار حساب میکنیم یا دو بار ؟؟؟

  46. سلام خیلی ممنونم از مطلب خوبتون، فقط اینکه برای اغراد دو اسمه اسم
   شناسنامه حساب بشه یا اسمی که صدا میکنیم شخص رو؟ ممنون میشم پاسخ بدین

  47. سلام ببخشی من اسم مامان کسی رو که میخوام براش دربیارم ندارم اسم باباشو فقط میدونم چکار کنم ؟

  48. ببین طرف دختر باشه که نمیتونه بیاد بگه من دوستت دارم بره خواستگاری کنه ازش که

  49. سلام وقتی برجش در اومد در چه ساعتی نوشته بشه ؟؟درسته که برای مثال برج ثور خاکی هستش باید دعاش دفن شه باتشکر

  50. حسین طالبیان

   سلام علیکم در محاسبه اسم های دو قسمتی که غالبا فقط یکی را به کار میبرند محاسبه ی نام شناسنامه بشود یا اسمی که با ان شخص را نام برده و صدا میزنند

  51. سلام.
   اسم من شراره هست و مادرم ثریا.
   ممکنه برج رو بفرمایید؟ من به صحیح یودن نتیجه محاسبه مطمئن نیستم ممنون میشم لطف بفرمایید.

  52. سلام جمع اعداد من ۹۸۱ شد تقسیم کردم بر دوازده جواب ۸۱.۷۵ شد اومدم ۹۸۱ رو با هم جمع کردم و تقسیم بر ۱۲ کردم جواب ۱.۵ شد الان ایا جواب ۱ درسته برای من یا اشتباه حساب کردم با تشکر از شما

  53. سلام.وقت بخیر.اسم من بهاره است.اسم شناسنامه ای مادرم اعظم هست.ولی همه ایشون رو فریبا می شناسن.لطفا یکی بگه ماه من کدومه؟ممنون

  54. سلام
   اقای صمد اگر درست حساب کرده باشید عدد شما طبق ابجد کبیر محاسبه کردید که طالع شما برج قوس می شود

  55. سلام
   در مورد محاسبه نوع اسم نظرات متفاوت هست. اسم شناسنامه ای یا اسمی که تو خونه صدا میزنن نظرات متفاوت هست اما به نظر میرسه اسم شناسناه ای درست و دقیق باشه. در مورد اسامی که گچ پژ دارند هم ۴ نظریه هست که به نظر میرسه نظریه صحیح حذف این حروف از محاسبات باشه

  56. سلام .
   اقا توروخدا یکی بگه عدد من چند میشه من واقعا متوجه نشدم باید چیکار کنم عدد من شده ۳۶۱ اقای مدیر توروخدا شما زحمتشا بکشین بهم بگین. چون من تقسیم کردم شد ۳۰،۰۸ سپاسگذارم ممنون

  57. سلام خسته نباشین.جفت شدنه ستاره یعنی چی.یعنی همون باقی مانده هر دو طرف یک عدد در بیاد،اینجوری میگن جفته؟
   یا اگه بخوایم انجام دادن یا ندادن کاری رو بدنیم چطوری امکان داره محاسبه با ابجد؟لطفا جواب بدین ممنون میشم

   1. خیر متفاوت است. اما روش محاسبه با حروف ابجد جهت کیفیت اسم هایی که شما مد نظر دارید مورد تایید نیست و باید از روش های اروپایی یا آمریکایی استفاده کنید که بسیار پیچیده است

  58. سلام
   فرمول حسابش با ماشین حساب به صورت زیره:
   مثال: (ماشین حساب)
   ۳۶۵تقسیم بر ۱۲ برابر است با ۳۰/۴۱۶ این عدد جواب تقسیمه نه باقیمانده .برای بدست آوردن باقیمانده جواب که ۳۰٫۴۱۶ هست رو بدون اعشار یعنی ۳۰ رو به ۱۲ ضرب کنید جواب میشه ۳۶۰
   حالا عدد اصلی (۳۶۵) رو ازش عدد(۳۶۰) رو کم می کنیم
   میشه مقدار باقیمانده (۵)
   موفق باشید

  59. اگر اسم تغییر داده باشیم باید کدام اسم را به ابجد حساب کنیم اسم اول یا اسم دوم؟

  60. سلام خسته نباشید . ی سوال فنی داشتم . الان یک شخص متولد ماه ۱۲ ام هست یعنی اسفند ماه که حوت میشه اما با این فرمول ماه به دست امده میشه ماه ۳ ام که جوزا هستش .و همچنین صورت های فلکی توی این سالها تقریبا یک ماه جا به جا شده . میشه دقیق توضیح بدید .این دو نباید با هم مطابقت داشته باشند ایا ؟؟؟

  61. سلام
   چه طالعی برای پسر خوبه برای کسی که میخواد اسم برای فرزندش انتخاب کنه ؟؟

  62. دوستان طرح بر ۱۲ یعنی تقسیم بر ۱۲ کنید و یا از عدد ۱۲ تا ۱۲ تا کم کنید.اگر با تقسیم مشکل دارید روش دومو برید.مثلا عدد ۳۲۲ است.باید از این عدد آنقدر ۱۲ کم کنید تا به جواب آخر برسید.۳۲۲-۱۲=۳۱۰ بعد ۳۱۰-۱۲=۲۹۸ و همینطور تا آخر ولی ۳۲۲÷۱۲=۱۰ میشه دستی خیلی آسونه باید باقی ماندرو ببینید نه خارج قسمت.حالا اگه نمیتونید همون ۱۲ تا ۱۲ تا ازش کم کنید تا به جواب ۰ تا ۱۲ برسید

  63. چرا اینجوریه ماله منو دوتا داداشام همشون ۱ حمل اومدن## یعنی واقعا سرنوشت جفتشون یکیه؟؟؟

  64. دوتا داداشم یجور اومدن ۱ حمل!! واقعا باید مثل هم باشه سرنوشتشون ولی درواقعیت خیلی فرق داره

  65. محمدمهدی-ف سکینه

   سلام عدد رو بر ۱۲ تقسیم کردم شد ۲۴ الان تکلیف چیه چجوری بفهمم که ستاره من کدوم میشه؟ میشه جواب بدید ممنون

  66. سلام و خسته نباشید
   بزرگوار درمورد افرادی که تغییر جنسیت میدن چجور حساب میشه کدوم جنسیت حساب میشه؟
   جنسیت بدو تولد یا جنسیتی که بعد از تغییر جنسیت و تغییر نام پیدا میکنن؟

   و اینکه ایا با تغییر نام میشه اثرات یه طالع دیگه رو کسب کرد؟

   1. سلام ۱۱۶۵ تقسیم بر ۱۲ چجوری میشه ۱؟؟ من اصلا نفهمیدم تو مثالی ک زدین علی فرزند مرضیه ب حروف ابجد میشه ۱۱۶۵ جمعش اما تقسیم ۱۲ میشهی عدد ۳ رقمی

  67. با سلام و سپاس از مطالب خوبتون. برای تعیین اسم فرزند پسر امکان انتخاب چند اسم هست، در بین ۱۲ ماه کدام ماه طالع بهتری دارد؟
   با تشکر

  68. من فک میکنم اینطور که باقی مانده تقسیم شده بر ۱۲ را باجمع میکنم عدد به دست امد میشه شماره طالع مثال ۳۴ میشود ۳+۴در میاد ۷ یا همون میزان اینطور منطقی تر به نظر من

  69. منظور از این که عدد حاصل را بر ۱۲ طرح میکنیم چیه ؟
   لطفا عدد منو بفرمایید … مریم فرزند عفت
   عفت با تشدید یا بی تشدید

  70. سلام اسم من شیلا و اسم مادرم زیبا هست .
   الان طالع من چی میش ؟؟ مرگ من در چه سنی هست ؟؟؟؟

  71. سلام ، برای حساب اسم به ابجد کبیره صفر در اومد، شما در جواب یکی از دوستان فرمودید صفر یعنی ۱۲ ، اما جای دیگه خونده بودم وقتی باقیمانده صفر میشه فقط اسم شخص رو باید تقسیم بر ۱۲ کرد

  72. اگر بچه متولد حوت باشه و نام مادرش بتول، موقع. انتخاب اسم که می‌بریم تو فرمول ما باید چه عددی به دست بیاریم که به ماه اسفند بخوره؟؟
   ۳/۴ همون عدد ۱۲ میشه؟؟

  73. سلام ، عددی که من بدست اوردم شد ۲۷۱،، تقسیم بر ۱۲ چند میشه به حساب شما؟ ممنون میشم پاسخ بدین

  74. دوتا اسم دارم،داخل شناسنامه حسین اسمی که بیشتر صدام میکنن رضا،نام مادر لیلا،کدوم حساب کنم ؟ حساب میکنید برام،

  75. سلام من محمدرضا هستم اسم مادرم ظریفه جمع عدد های هر دو اسم شد ۲۲۹۰ تقسیم بر ۱۲ کردم حدودی میشه ۱۹۰ گیج شدم لطفا راهنمایی بفرمایید

   1. سلام عدد 2290تقسیم بر 12 کنید و باقی مانده میشه 10 وماه طالع برج جدی است

   1. صلاح الدین تنهائی

    عدد شما ٢٢٨٨ تقسيم بر ١٢ = ١٩٠/٦٧
    اعشار رو در نظر نگیر و حاصل رو در ۱۲ ضرب کن :
    ۲۲۸۸:۱۲=۱۹۰
    ۱۹۰×۱۳=۲۲۸۰
    ۲۲۸۸-۲۲۸۰=۸
    برج عقرب

   2. سلام اشتباه میکنید اسم خودتون و مادرتون بفرستید تا شمارو راهنمایی کنم

  76. سلام و خسته نباشید
   ببخشید من اسمم مرتضی هست و نام مادرم مریم میشه بگید طالع من چی میشه خیلی ممنونم ازتون

  77. سلام من‌ اسمم حانیه هس اسم مامانم فاطمه‌، بعد وقتي عددارو تبدیل و جمع میکنم میشه 209 و به‌ 12 ک تقیسم میکنم میشه 17 هم‌ با ماشین حساب زدم و هم‌ به‌ صورت دستی. میشه لطف کنید بگید طالع من‌ چی‌ میشه.

  78. سلام سوالی داشتم که شاید سوال خیلیاست
   برای کسی که داخل شناسنلمه اسمش دو بخشیه مثلا محمدسعید ولی از روز تولد فقط سعید صداش میزنن و فقط به همین سعید مشهوره باید اسم محمد سعید رو حساب کرد یا سعید؟
   اسامی مرکب که فقط یک بخش اسم رو صدا میزنن؟؟؟
   ممنون

  79. سلام ۱۱۶۵ تقسیم بر ۱۲ چجوری میشه ۱؟؟ من اصلا نفهمیدم تو مثالی ک زدین علی فرزند مرضیه ب حروف ابجد میشه ۱۱۶۵ جمعش اما تقسیم ۱۲ میشهی عدد ۳ رقمی

   1. «باقیمانده»ش رو حساب کنید. تو گوگل سرچ کنید باقیمانده تقسیم رو چجوری حساب میکنن. کلاس سوم چهارم دبستان یاد گرفته بودیم..

  80. یعنی حیف اون همه زحمتی که معلمای کلاس سوم و چهارم دبستان برای صاحبای کامنت های این پست کشیدن :)))))

   بابا، طرف ده بار گفته «باقیمانده» !! خداییش نمی‌دونید باقیمانده تقسیم چیه؟! :)))

   حلال کنید کلی خندیدم..

  81. درود
   از وبلاگی در متن صحبت کردید که اسمی ازش به میان نیومد یا من ندیدم
   ممنون میشم اگر اسم وبلاگ یا لینکش رو بزارید تا با دیگر مطالعات شما هم اشنا بشیم
   سپاسگزارم

  دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  اسکرول به بالا