فضیلت و خواص سوره ملک

 • هر کس در شب سوره ملک را قرائت کند اجری مانند احیای شب قدر را خواهد داشت. (2) و ایشان خود هر شب پیش از خواب این سوره را قرائت می کردند. (3)ایشان در روایتی دیگر فرموده اند: دوست دارم که سوره ملک در قلب هر مؤمنی باشد(4)همچنین فرمودند: بدانید سوره ملک از طرف قاری و صاحب این سوره در روز قیامت مجادله می کند و برای او طلب آمرزش و مغفرت می کند.(5)

  یکی از ارزش ها وبرتری های این سوره نجات دهندگی ان است . ابن عباس می گوید: مردی بر روی قبری نشست در حال که نمی دانست آنجا قبری است.و سوره ملک را قرائت نمود ناگاه صدایی بلند شنید که می گوید: این سوره نجات دهنده است. این مطلب را به عرض پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم رساندند ایشان فرمود: این سوره نجات دهنده از عذاب قبر است. (6)

  امام باقر علیه السلام نیز در فضیلت این سوره فرمودند: سوره ملک، سوره مانعه است و مانع از عذاب قبر می شود و در تورات نیز سوره ملک نوشته شده است .هر کس در شب ها این سوره را قرائت نماید عملی زیاد و پاک و نیکو به جا آورده است. و از گروه غفلان نوشته نمی شود.

   

  من پس از نماز عشای خود به حالت نشسته آن را قرائت می کنم و پدرم امام سجاد علیه السلام در شب و روز این سورهرا قرائت می کرد. هر کس ان را قرائت کند هنگامی که نکیر و منکر از جانب پاهایش وارد قبرش می شوند پاهایش به این دو فرشته می گویند: شمارا به بالاتر از من راهی نیست زیرا این بنده خدا به روی ما ایستاد و سوره ملک را در رشب و روز قرائت می کرد

   

  و اگر از جانب شکم و سینه اش بیایند به آنها گفته می شود که شما را به این بنده راهی نیست؛ زیرا او، سینه اش را جایگاه سوره ملک قرار داده است و اگر نکیر و منکر از جانب سرش بیایند زبانش به آن دو می گو.ید: شما را به پایین تر از من راهی نیست زیرا این بنده خدا به وسیله من سوره ملک را هر شب و روز قرائت می کرد.(7)

  آثار و برکات سوره

  1) امنیت

  پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرموده است: در کتاب خدا سوره ای است که سی آیه دارد و هر کس پیش از خوابیدن آن را قرائت کن خداوند برای او سی حسنه می نویسد و سی گناه از او را پاک می کند وسی درجه بر دجات او می افزایدو فرشته ای از فرشتکان خدا مأمور میشود تا بال هایش را بر روی او بگسترد و او را از هر بدی و آفتی نگه دارد تا از خواب بیدار شود و این سوره از جانب صاحبش در روز قیامت مجادله می کندوان سوره ملک است.(8)امام صادق علیه السلام نیز در این باره فرمودند: هر کس سوره ملک را در نماز واجب خود یا پیش از آنکه بخواند قرائت نماید تا صبح در امان الهی خواهد بود تا وارد بهشت شود. (9)

  2) شفاعت و بخشش

  رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرموده است: سوره در قرآن است که سی آیه دارد و فرد قرائت کننده خود را آنقدر شفاعت می کند تا او را ببخشند و آن سوره ملک است. (10)همچنین فرموده اند: هر کس سوره ملک را قرائت کند نجات دهنده او از عذاب قبر است و به اجری همانند کسی که شب قدر را احیا داشته است اعطا می شودو هر کس این سوره را حفظ کند. انیس و مونس او در قبر خواهد شد و او را از هر حادثه و عذاب در قبر نگه می دارد او را به خدا نزدیک می کند تا اینکه وارد بهشت شود در حالی که از وحشت قبر در امان است.(11)

  3) غفران برای اموات

  قرائت قرآن و هدیه کردن ثواب آن به گذشتگان، موجب رفع گرفتاری های آخرتی آنها و مغفرت و بخشش برای ایشان خواهد بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در این باره فرموده است: هر کس سوره ملک را قرائت کن وبه برداران خود که در گذشته اند هدیه کند ثواب آن با سرعت برق به آنها خواهد رسید و در عذاب گناهان ایشان تخفیف داده می شود و مایه انس ایشان در قبر می شود.(12)از حضرت صادق علیه السلام نیز روایت شده : هر کس سوره ملک را برای میّتی بخواند از عذابی که در آن است تخفیف داده می شود و اگر قرائت کننده به اموات هدیه کند ثواب آن با سرعت برق به انها می رسد.(13)

  4) دندان درد

  رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرموده است: هر کس که دندانش درد می کند انگشتش را بر دندانی که درد می کند بگذارد و آیه «23 سوره ملک» را هفت مرتبه بخواند. (14)

  ترجمه آیات:

  به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

  پربركت و زوال‏ناپذیر است كسى كه حكومت جهان هستى به دست اوست، و او بر هر چیز تواناست. (۱)آن كس كه مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید كه كدام یك از شما بهتر عمل مى‏كنید، و او شكست‏ناپذیر و بخشنده است. (۲)همان كسى كه هفت آسمان را بر فراز یكدیگر آفرید; در آفرینش خداوند رحمان هیچ تضاد و عیبى نمى‏بینى! بار دیگر نگاه كن، آیا هیچ شكاف و خللى مشاهده مى‏كنى؟! (۳)

  بار دیگر (به عالم هستى) نگاه كن، سرانجام چشمانت (در جستجوى خلل و نقصان ناكام مانده) به سوى تو باز مى‏گردد در حالى كه خسته و ناتوان است! (۴)ما آسمان پایین (نزدیك) را با چراغهاى فروزانى زینت بخشیدیم، و آنها ( شهابها ) را تیرهایى براى شیاطین قرار دادیم، و براى آنان عذاب آتش فروزان فراهم ساختیم! (۵)و براى كسانى كه به پروردگارشان كافر شدند عذاب جهنم است، و بد فرجامى است! (۶)

  هنگامى كه در آن افكنده شوند صداى وحشتناكى از آن مى‏شنوند، و این در حالى است كه پیوسته مى‏جوشد! (۷)نزدیك است (دوزخ) از شدت غضب پاره پاره شود; هر زمان كه گروهى در آن افكنده مى‏شوند، نگهبانان دوزخ از آنها مى‏پرسند: «مگر بیم‏دهنده الهى به سراغ شما نیامد؟!» (۸)مى‏گویند: «آرى، بیم‏دهنده به سراغ ما آمد، ولى ما او را تكذیب كردیم و گفتیم: خداوند هرگز چیزى نازل نكرده، و شما در گمراهى بزرگى هستید!» (۹)

  و مى‏گویند: «اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل مى‏كردیم، در میان دوزخیان نبودیم!» (۱۰)اینجاست كه به گناه خود اعتراف مى‏كنند; دور باشند دوزخیان از رحمت خدا! (۱۱)(اما) كسانى كه از پروردگارشان در نهان مى‏ترسند، مسلما آمرزش و پاداش بزرگى دارند! (۱۲)گفتار خود را پنهان كنید یا آشكار (تفاوتى نمى‏كند)، او به آنچه در سینه‏هاست آگاه است! (۱۳)آیا آن كسى كه موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست؟! در حالى كه او (از اسرار دقیق) باخبر و آگاه است! (۱۴)

  او كسى است كه زمین را براى شما رام كرد، بر شانه‏هاى آن راه بروید و از روزیهاى خداوند بخورید; و بازگشت و اجتماع همه به سوى اوست! (۱۵)آیا خود را از عذاب كسى كه حاكم بر آسمان است در امان مى‏دانید كه دستور دهد زمین بشكافد و شما را فرو برد و به لرزش خود ادامه دهد؟! (۱۶)یا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان مى‏دانید كه تندبادى پر از سنگریزه بر شما فرستد؟! و بزودى خواهید دانست تهدیدهاى من چگونه است! (۱۷)

  كسانى كه پیش از آنان بودند (آیات الهى را) تكذیب كردند، اما (ببین) مجازات من چگونه بود! (۱۸)آیا به پرندگانى كه بالاى سرشان است، و گاه بالهاى خود را گسترده و گاه جمع مى‏كنند، نگاه نكردند؟! جز خداوند رحمان كسى آنها را بر فراز آسمان نگه نمى‏دارد، چرا كه او به هر چیز بیناست! (۱۹)آیا این كسى كه لشكر شماست مى‏تواند شما را در برابر خداوند یارى دهد؟ ولى كافران تنها گرفتار فریبند! (۲۰)

  یا آن كسى كه شما را روزى مى‏دهد، اگر روزیش را بازدارد (چه كسى مى‏تواند نیاز شما را تامین كند)؟! ولى آنها در سركشى و فرار از حقیقت لجاجت مى‏ورزند! (۲۱)آیا كسى كه به رو افتاده حركت مى‏كند به هدایت نزدیكتر است یا كسى كه راست‏قامت در صراط مستقیم گام برمى‏دارد؟! (۲۲)بگو: «او كسى است كه شما را آفرید و براى شما گوش و چشم و قلب قرار داد; اما كمتر سپاسگزارى مى‏كنید!» (۲۳)

  بگو: «او كسى است كه شما را در زمین آفرید و به سوى او محشور مى‏شوید!» (۲۴)آنها مى‏گویند: «اگر راست مى‏گویید این وعده قیامت چه زمانى است؟!» (۲۵)بگو: «علم آن تنها نزد خداست; و من فقط بیم‏دهنده آشكارى هستم!» (۲۶)هنگامى كه آن (وعده الهى) را از نزدیك مى‏بینند، صورت كافران زشت و سیاه مى‏گردد، و به آنها گفته مى‏شود: «این همان چیزى است كه تقاضاى آن را داشتید»! (۲۷)

  بگو: «به من خبر دهید اگر خداوند مرا و تمام كسانى را كه با من هستند هلاك كند، یا مورد ترحم قرار دهد، چه كسى كافران را از عذاب دردناك پناه مى‏دهد؟!» (۲۸)بگو: «او خداوند رحمان است، ما به او ایمان آورده و بر او توكل كرده‏ایم; و بزودى مى‏دانید چه كسى در گمراهى آشكار است!» (۲۹)بگو: «به من خبر دهید اگر آبهاى (سرزمین) شما در زمین فرو رود، چه كسى مى‏تواند آب جارى و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟!» (۳۰)

    

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  اسکرول به بالا