فضیلت و خواص سوره انفطار

 • خداوند به تداد همه قبرها به او حسنه می دهد و ده برابر قطرات برف و باران که از آسمان فرود می آید به او حسنه داده می شود.(1)امام جعفر صادق علیه السلام فرموده اند: هر کس که سوره انفطار را در نمازهای واجب یا مستحب خود قرائت نماید خداوند حاجت ها و خواسته هایش را روا می داردو بین او و خداوند حجابی نخواهد بود و همواره خداوند با نظر عنایت به او می نگرد تا از حسابرسی مردم فارغ گردد.(2)

  دیدار با رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در روز قیامت از ارزش های معنوی این سوره مبارکه می باشد . رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده است: هر کس خوش دارد که روز قیامت به من بنگرد چنانکه با چشم سر می بیند سوره های«تکویر »؛ «انفطار»؛ «انشقاق» را قرائت نماید. (3)

  آثار و برکات سوره

  1) جهت خلاصی از زندان

  قرائت این سوره موجب خلاصی از زندان و رهایی از بند اسارت و ایمنی بیم دار و رفع ترس می گرددد. (4)از وجود نورانی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: هر زندانی یا انسان در بندی آن را بخواند یا نوشته آن را با خود همراه داشته باشد خداوند خروجش را آسان می کند و او را از بند و زندان و خوف و ترس نجات می دهد و حالش به زودی بهبود می یابد.(5)از امام صادق علیه السلام نیز منقولست: هر کس این سوره را در هر کاری که در ماند 70 مرتبه بخواند خلاصی یابد و اگر زندانی نیز این سوره را 70 بار بخواند خلاصی یابد.(6)

  2) جهت ایمنی از رسوایی روز قیامت

  رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید: هر کس بر قرائت سوره مبارکه انفطار مداومت ورزد خداوند او را از رسوایی روز قیامت در امان می دارد و عیب هایش را می پوشاند.(7)

  3) قوی شدن دید چشم

  از امام صادق علیه السلام نقل شده است: … و قرائت سوره انفطار برای چشم، دید آن را قوی می کند و دردهای چشمی را برطرف می کند.(8)

  ترجمه ی آیات:

  به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

  آن زمان كه آسمان ( كرات آسمانى) از هم شكافته شود، (۱)و آن زمان كه ستارگان پراكنده شوند و فرو ریزند، (۲)و آن زمان كه دریاها به هم پیوسته شود، (۳)و آن زمان كه قبرها زیر و رو گردد (و مردگان خارج شوند)، (۴)(در آن زمان) هر كس مى‏داند آنچه را از پیش فرستاده و آنچه را براى بعد گذاشته است. (۵)اى انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار كریمت مغرور ساخته است؟! (۶)

  همان خدایى كه تو را آفرید و سامان داد و منظم ساخت، (۷)و در هر صورتى كه خواست تو را تركیب نمود. (۸)(آرى) آن گونه كه شما مى‏پندارید نیست; بلكه شما روز جزا را منكرید! (۹)و بى‏شك نگاهبانانى بر شما گمارده شده… (۱۰)والا مقام و نویسنده (اعمال نیك و بد شما)، (۱۱)كه مى‏دانند شما چه مى‏كنید! (۱۲)به یقین نیكان در نعمتى فراوانند. (۱۳)

  و بدكاران در دوزخند، (۱۴)روز جزا وارد آن مى‏شوند و مى‏سوزند، (۱۵)و آنان هرگز از آن غایب و دور نیستند! (۱۶)تو چه مى‏دانى روز جزا چیست؟! (۱۷)باز چه مى‏دانى روز جزا چیست؟! (۱۸)روزى است كه هیچ كس قادر بر انجام كارى به سود دیگرى نیست، و همه امور در آن روز از آن خداست! (۱۹)

   

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای
  اسکرول به بالا