سوره ص همراه با فضیلت آن

 • حسنه به او عطا می کند و او را از اینکه بر گناهان کوچک و بزرگ اصرار بورزد، مصون می دارد.1از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است: هر کس سوره صاد را در شب جمعه قرائت کند خیر دنیا و آخرت به او داده می شود آنگونه که به احدی از مردم داده نشده است مگر به پیامبران یا فرشتگان مقرب خدا. هم چنین خداوند او و همه کسانی از خانواده اش که محبوب اویند و حتی خادمش که به او خدمت کرده است را با شفاعت او وارد بهشت می کند.(2)

  آثار و برکات سوره

  1) عزل حکم ظالم

  در آثار این سوره از پیامبراکرم نقل شده است: اگر سوره صاد را بنویسند و آنگاه زیر جایگاه و مسند قاضی یا والی(بدکار) نهاده شود سه روز بیشتر در مسندش نمی ماند و عیب هایش آشکار شده و عزل می شود اطرافیانش از دورش کنار می روند. 3از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است: هر کس سوره صاد را بنویسد و در ظرفی شیشه ای قرار داده و پس از سوراخ کردن آن ظرف، آن را زیر جایگاه نشستن قاضی بیدادگر یا عامل نظامی و انتظامی بدکار قرار داده شود، سه روز بیشتر در آن جایگاه نخواهد بود و عیب هایش آشکار شده و ارزش و جایگاهش نزد مردم از بین رفته و امرش اطاعت نمی شود و همچنان در سختی و تنگی خواهد بود. 4

  2) فراوانی آب چاه

  هنگام حفر چاه آیه 42 سوره «ص» را زیاد بخواند که جوشش آن بسیار خواهد بود.

   


  آیات 1 تا 16

  بـسـم اللّه الّرحـمـن الّرحـيـم

  ص و القـرآن ذى الذكـر (1)

  بـل الّذين كفروا فى عزة و شقاق (2)

  كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا و لات حين مناص (3)

  و عـجـبـوا ان جـاءهـم مـنـذر مـنـهـم و قـال الكـافـرون هـذا سـحـر كـذاب (4)

  اجـعـل الالهـة الهـا وحدا ان هذا لشى ء عجاب (5)

  و انطلق الملاء منهم ان امشوا و اصبروا على آلهـتـكـم ان هـذا لشـى ء يـراد (6)

  مـا سـمـعـنـا بـهـذا فـى المـلة الاخرة ان هذا الا اختلاق (7)

  ءانـزل عـليـه الذكـر مـن بـيـنـنـا بـل هـم فـى شـك مـن ذكـرى بل لما يذوقوا عذاب (8)

  ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب (9)

  ام لهم ملك السموت و الارض و مـا بـيـنـهـما فليرتقوا فى الاسباب (10)

  جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب (11)

  كـذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتاد (12)

  و ثمود و قوم لوط و اصحاب ليكة اولئك الاحـزاب (13)

  ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب (14)

  و ما ينظر هولاء الا صيحة وحدة مـا لهـا مـن فـواق (15)

  و قـالوا ربـنـا عـجـل لنـا قـطـنـا قبل يوم الحساب (16)

    

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  اسکرول به بالا