رابطه خلا و موفقیت….

 • رابطه خلا و موفقیت

  بسیاری از سخنرانان موفق به خصوص در حوزه قانون جذب نظیر ایسترهیکس نظریه جالبی دارند. رابطه خلا و موفقیت،  آنها می گویند اگر انسان بتواند فقط ۱۸ ثانیه روی چیزی که واقعاً می خواهد تمرکز کند یک زنگ بزرگ در کاینات به صدا در می آید که توجه کل هستی را به سمت این شخص لب می کند.

  اگر این ۱۸ ثانیه بتواند تا ۶۸ ثانیه ادامه یابد دیگر کار تمام است و کل هستی به تکاپو می افتد تا برای فکر متمرکز شده یک راه حل پیدا کند.

  اگر آرزوست برآورده اش کند و اگر سوال است برایش جوابی بیابد.
  در نگاه اول شاید این عدد ۶۸ ثانیه خیلی کم و ناچیز به نظر برسد.
  ۶۸ ثانیه یعنی فقط یک دقیقه و هشت ثانیه و بسیاری از افراد می گویند که تمرکز به مدت ۶۸ ثانیه هیچ کاری ندارد!؟
  خب آیا شما هم همین طور فکر می کنید؟
  بسیار عالی است! امتحان کنید.
  خواهید دید که هنوز ۱۸ ثانیه اول رد نشده فکرتان منحرف می شود.
  ایده ای جدید بلافاصله از اعماق افکارتان ظاهر می شود و نجواگر درونی تان به سخن در می آْید که جدی نگیر و دست از این بازی ها بردار و به مسایل مهم تر زندگی بپرداز و …
  ما عادت کرده ایم و در حقیقت عادت داده شده ایم که بدون فکر و بر اساس عادت زندگی کنیم.
  ما صبح از خواب بر می خیزیم بدون این که فقط ۶۸ ثانیه برای کارهای روزانه وقت بگذاریم شروع می کنیم به خوردن صبحانه و سر کار رفتن.
  بدون اینکه ۶۸ ثانیه مستمر ناقابل برای ارزیابی کارهایمان وقت بگذاریم اسب سرکش ذهن را به این سو و آن سو می تازانیم تا ظهر شود و ناهاری بخوریم و استراحتی و بعد دوباره کار و سپس شب و دور هم جمع شدن و تلویزیون دیدن و بعد خوابیدن.
  هر ساعت ۶۰ دقیقه است و شبانه روز شامل هزار و چهارصد و چهل دقیقه است اما ما خیلی مواقع در این ۱۴۴۰ دقیقه شبانه روزمان نمی توانیم ۶۸ ثانیه روی یک موضوع خاص فکرمان را متمرکز کنیم!!
  به راستی این فکر پر جست و خیز که نمی تواند ۶۸ ثانیه آرام بگیرد به چه دردی می خورد؟!
  فکر پریشان و ناآرام چیزی جز بی قراری و آشفتگی به همراه ندارد.
  پیر و جوان و زن و مرد هم نمی شناسد.
  فکری که نتواند آرام گیرد و چند لحظه ای روی موضوعی که صاحب فکر صلاح می داند متمرکز شود، مطمئناً به هنگام نیاز و بحران که تمرکز بیشتر لازم است، کارآیی ندارد و فلج می شود.
  باید همین الان هر کاری که داریم زمین بگذاریم و به سراغ ذهن ناآرام خود برویم و ۶۸ ثانیه آن را مهار کنیم.
  ۶۸ ثانیه به شرایطی که الان در آن قرار داریم بیندیشیم.
  ۶۸ ثانیه بعد به این که واقعا در زندگی چه می خواهیم فکر کنیم.
  ۶۸ ثانیه بعد به خوشبختی های خودمان بیندیشیم و ۶۸ ثانیه دیگر به این فکر کنیم که چقدر آرام می شویم وقتی روی مسائل زندگی خودمان با آرامش فکر می کنیم.
  کاینات بیرون از بدن ما گوش به فرمان ماست تا هر چه را می خواهیم به او ابلاغ کنیم.
  اما به یک شرط و آن این است که موقع دستور دادن این طرف و آن طرف نپریم.
  ۶۸ ثانیه یک جا بایستیم و صریح و شفاف بگوییم چه می خواهیم.
  آن وقت می بینی که می توانی …

  قانون جذب می گوید ماآنچه را جذب می کنیم که بیشترین فکر را به آن داریم و بر این نکته تاکید دارد که اگر بخواهیم به خواسته ای دست یابیم اگر همه افکار منفی را کنار زده و مطمئن باشیم که بدان خواهیم رسید این امر تحقق خواهد یافت.به نظر این قانون مهمترین چیز در هر امری آن اندیشه ای است که نسبت به آن چیز داریم.اگر چیزی را در ذهن داریم و می خواهیم بدان دست یابیم نباید به جنبه های منفی ای که ممکن است ما را از نیل به آن هدف باز دارد بیاندیشیم.بزرگترین دانشمندان و افراد موفق این قانون را به کار گرفته اند چرا که اگر به زندگی دانشمندان و اختراع ها توجه کنید با یک چیز شگفت انگیز مواجه خواهید شد و آن اینکه اکثر دانشمندان به این اختراعات به طور تصادفی دست یافته اند. زمانی که ما با کسی یا چیزی چه دور و چه نزدیک ارتباط داریم مغز ما شروع می کند به ساتع کردن امواجی در کل جهان هستی و همه hی کائنات این امواج را زمانیکه با ما مواجه می شوند دریافت می کنند.اگر ما امواج مثبتی از خود بفرستیم واکنش ما واکنش مثبت دیگران را در پی خواهد داشت.فرض کنید زمانیکه می خواهید با کسی ارتباط برقرار کنیم اگر بیاندیشیم که ممکن است طرف مقابل ما را طرد کند یا از ما خوشش نیاید یا نخواهد به ما رو نشان دهد به احتمال قوی با این برخورد مواجه خواهیم شد چرا که از یک جهت این امواج را به کائنات ارائه داده ایم و از جهتی دیگر این حسی که در درون خود داریم در چهره ی ما نمایان خواهد بود.انسان های خوشبین همواره در زندگی خود موفق اند.اگر ما در حالیکه در عین فقر حس کنیم ثروتمندیم روزی به آن نقطه خواهیم رسید اما اگر ما از این بترسیم که برای آینده ی خود برخی چیز ها را از زندگی خود حذف کنیم تا به یک هدفی برسیم موفق نخواهیم بود چرا که با حذف این عناصر از یک جهت به آنها و کائنات خوشبین نبوده ایم و از یک جهت امواج منفی خود را نسبت به آنها ساتر کرده ایم که ممکن است در تمام جهان هستی نفوذ کند.قانون جذب به ما می گوید اگر چیزی را می خواهیم نباید هیچگونه محدودیتی برایش در ذهن خود قائل شویم.ما به واقع با ایجاد برخی سد هایی که در مقابل نیل به اهدافمان در ذهن خود می سازیم مانع از رسیدن خود به آن هدف می شویم.قانون جذب از منظری دیگر همسو با اندیشه هایی افراد و دانشمندان بسیاری است که تاکید دارند ما در زمان حال زندگی کنیم.این افراد می گویند گذشته دست یافتنی نیست و نمی توان آن را تغییر داد و آینده را نمی توان به دلخواه تغییر داد.بنابر این بهترین گزینه این است که زمان حال را به دلخواه خود بسازیم.اگر از زمان حال لذت ببریم آینده بر مراد دل ما خواهد بود.فانون جذب به ما می گوید اگر با کائنات لج کنیم جهان هستی با ما لج خواهد کرد.زمانی که ما در بدترین شرایط بتوانیم حال خوبی داشته باشیم کائنات به ما لبخند خواهد زد.فرض کنید یک روز صبح که از خواب پا می شوید همه چیز باشما لج می کند اگر قرار باشد اینگونه احساس کنید روز شما تلف خواهد شد اما اگر با عینک خوشبینی بدان بنگرید همه چیز بر وفق مراد خواهد بود.آنچه در واقع بر ما اثر می گذارد همه نیروی درونی ما یعنی اندیشه و طرز برخورد ما با هر چیزی است.

  ایمان داشته باش که تو می توانی زیرا دیگران به آنها رسیده اند
  چگونه می توان همیشه از یک چیز خاص شانس آورد ؟
  آیا می شود چنین برنامه ای را به ذهن داد و ذهن هم دایم برای ما شانس بیاورد ؟
  شما وقتی ذهنتان را شرطی می کنید این اتفاق میفتد. به خود بنگرید ببینید از کجا همیشه خوش شانسی می آورید و از کجا بدشانسی ؟
  با کمی فکر متوجه می شوید که این ذهنتان است که شرطی شده و شانس خوب یا بد را برای شما رقم می زند.
  رابطه خلا و موفقیت مثلا من صبح با دیدن چیز های خوب تا آخر روز شاد و خوش شانس هستم ولی با دیدن چیز زشت و منفی روزم تا آخر شب خراب می شود.
  از این تکنیک استفاده کنید. و همیشه منتظر خبر خوش باشید ولی منتظر جواب آن نباشید زیرا
  انتظار کشیدن = انتظار کشیدن
  یعنی تا آخر عمر باید منتظر باشید. پس هر کاری را انجام دادید منتظر نتیجه نباشید و می بینید که برایتان اتفاق میفتد.موفق و سرافراز باشید.

  ایا ۲۱ دسامبر زمین ایکه در ان زندگی میکنیم با برخورد شهاب سنگ از بین خواهد رفت ؟
  در طول این چند سال شایعات زیاد در رسانه ها تصویری خبری و سایتهای انترنیتی موجود است که سال ۲۰۱۲ …..
  اگر چه ابر قدرت ها ما را به ادیان و گروپ های مختلف سیاسی مذهبی یا ضد مذهبی بین خود تقسیم نمودند اما فراموش نکنیم که زمین خانه مشترک همه ای ماست، همه ای ما باید در سرسبزی ادامه حیات و نگهداری ان از بلاهای اسمانی و زم…ینی کوشا باشیم ، زمین ایکه در ان زندگی میکنیم دارای میدان مقناطیسی فوق العاد قوی است که سنگ های اسمانی را دفع میکند و نمیگذارد به زمین سقوط کند، از طرف دیگر وقتی شما تمرکز میکنید، با تمرکز روی خواست و هدف تان یا در وقتی ایکه دعا میکنید ( تمرکز به خداوند ) ویا با تمرکز و توجه روی تصاویرایکه میخواهید تصویرسازی ذهنی کنید، درهمه ای این حالات نه تنها میدان مقناطیسی بدن شما منظم میشود و مغز شما فریکونسهای منظم امواج الکترومقناطیس مغزشما را به عالم هستی متصاعد و مغز شما فریکونسها هم سو جذب میکند، بلکه شما با تمرکز ذهنی روی خواست یا هدف تان به یک کانال انرژی امواج الکترومقناطیس با عالم هستی مبدل میشوید، رابطه خلا و موفقیت مغز شما خاصیت اهن ربا را دارد به هرچی فکر میکنید و یا در ان مورد حرف میزنید از همان فریکونس یا جنس جذب میکند، زمین ایکه در ان زندگی میکنیم مانند بدن انسانها دارای ۷ چاکره اصلی است، وقتی شما کره زمین یا زمین ایکه در ان زندگی میکنید در کف دستهای تان کوچک تجسم کنید و توسط چاکره های دست تان به زمین انرژی میفرستید، چاکره های زمین منبسط و در تعادل میشوند میدان مقناطیسی زمین منظم میشود، در ضمن با ذکر عبارات تاکیدی: صد هزار بار شکر که من زنده هستم، من در زمین ایکه زندگی میکنم برایش سرسبزی و طول عمر میخواهم، فقط با استفاده از قدرت ذهن شما میتوانید برای بقایا و ادامه حیات به زمین کمک کنید، حتی با استفاده از این روش میتوانید جلوی طوفانها و زمین لرزه ها را گرفت، شما میتوانید موفقیت خود و دوستان تانرا با تصویر سازی ذهنی با استفاده از قدرت ذهن تجسم کنید، فراموش نکنید که تصاویر ذهنی شما رنگه باشد، مغز شما تصاویر رنگه را باور میکند نه سیاه و سفید را .


  چیزی که باعث جذب میشود فقط خلا است. هر جه خلا بیشترباشد جذب بیشتر است. به عنوان مثال برای جا دادن موبلمان جدیدی که خریده اید قبل از هر چیز باید جای آن را در اتاقی شلوغئ که پر از اسباب است باز کنید. مادامئ که جایی باز نشود و یا بعضی از وسائل بلااستفاده از اتاق بیرون برده نشود ممکن نیست که بتوانیم مبلمان را در اتاق جای داد و از آن لذت برد.

  زندگی هم همینطور است. اگر ما میخواهیم مواهب الهی را جذب ک…نیم باید ابتدا جائ خالی باز کنیم.اگر میخواهید برنامه ریزیها تلاشهای جسمی تلقین تجسمات و تلاشهای جسمی تلقین ها تجسمات و تلاشهای ذهنیتان نتیجه دهد اگر میخواهید دعاها و نیایشهایتان نتیجه دهد اول باید جا باز کنید و درون را خالی کنید. این خالی درون در همه ابعاد انسانی قابل بررسی است.

  خلا ذهنی و خلا دل اولین خلا است که باید ایجاد شود.

  اول باید ذهن و دلتان را خالی کنید از چه؟

  از هر انچه بیهوده در آن جای دارد. هر انچه وجودش زیانبار است و یا سودی ندارد. از کینه ها نفرت ها انتقامها حسادت حسرت یاس و ناامیدی سوظن و ناامیدی بدخواهی و کج اندیشی و خلاصه همه آنچیزهایی که ذهن و دل ما را بی سبب پر کرده اند. ذهن و دلی که از این چیزها آکنده است دیگر جای خالی برای پذیرش و جذب موهبتهائ الهی ندارد. اما چطور ذهن ودل را از این چیزهای جاگیر رها کرد و جا برای پذیرش نعمت ها و موهبتهای الهی باز کرد.

  قانون خلا و تاثیر آن بر موفقیت

  قانون خلا در واقع این حقیقت را بیان میکند که برای رسیدن به آرزوها و خواسته هایتان می بایست از هر چیز ناخوشایند دوری کنید باید درونتان را تهی از هرگونه امر غیر خواستنی کنید؛
  بدین گونه هنگامی که درونتان را از هر نا خواستنی رها کردید جا برای خواستنی باز میشود ؛ آن عامل نا مطلوب میتواند هر چیزی در اطرافتان باشد از وسایل داخل اتاق گرفته تا ارتباط با دوستانتان، هر آن چیزی که غیر لازم میبینید باید اززندگی تان خارج سازید.

  با دقت در تجربه های زندگی درک خواهید کرد که علت عدم موفقیت در کارهایتان این بوده است که میبایست در زندگی چیزهایی را رها میکردید تا جا برای آنچه میخواسته اید باز کنید؛ تا بدین صورت قانون خلاء به کمک شما آمده و در راه رسیدن به امور یاریتان کندکه البته برای رسیدن به آن لازم است دلی جسور و ایمانی قوی داشته باشیم تا بتوانیم از نتایجش بهره برداری کامل را بکنیم.

  در اجرای قانون خلاء قبل از هر چیز شما باید نگرش مثبتی نسبت به خود و اطرافتان داشته باشید ، با دیدی دلسوزانه و غیرمنتقدانه خود را ارزیابی کنید سپس با تمام نیرو در برابر احساس عجز و درماندگی بعد از شکست مقابله کنید و بدانید با چنین ایمانی طبیعت هم سر تسلیم فرو خواهد آورد و برکت همواره همراه شما خواهد بود.

  به خاطر داشته باشید نباید منتظر فرصتها نشست بلکه باید خود فرصتها را به وجود آورد و از تمام ابزارهای که هم اکنون در دست داریم برای رسیدن به آرزویمان استفاده کنیم .

  اگر در زندگی شکستی یا مشکلی سد راه شما شد هرگز درون و اطرافتان را با یاس و پریشانی پر نکنید برای اینکه اثر قانون خلاء را دریابید خودتان را از هر گونه امر غیر مطلوب رها سازید و جا برای خواسته تان باز کنید و این را باور کنید که آدم موفقی هستید و به آن عمل کنید.

  این را به خود تلقین کنید که در زندگی خواهان بهترین هستید، پس هم اکنون جرات به خود راه بدهید و خلاء را در زندگی بیافرینید.

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۴ رای

  دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  اسکرول به بالا