دعا برای خود و دوستان

 • دعا برای خود و دوستان

  و یا من تنقطع دون رؤیته الابصار ، صل علی محمد و اله ، و ادننا الی قربک .و یا من تصغر عند خطره الاخطار ، صل علی محمد و اله ، و کرمنا علیک .و یا من تظهر عنده بواطن الاخبار ، صل علی محمد و اله ، و لا تفضحنا لدیک .اللهم اغننا عن هبه الوهابین بهبتک ، و اکفنا وحشه القاطعین بصلتک حتی لا نرغب الی احد مع بذلک ، و لا نستوحش من احد مع فضلک .اللهم فصل علی محمد و اله ، و کد لنا و لا تکد علینا ، و امکر لنا و لا تمکر بنا ، و ادل لنا و لا تدل منا

  .اللهم صل علی محمد و اله ، و قنا منک ، و احفظنا بک ، و اهدنا الیک ، و لا تباعدنا عنک ، ان من تقه یسلم ، و من تهده یعلم ، و من تقربه الیک یغنم .اللهم صل علی محمد و اله ، و اکفنا حد نوائب الزمان ، و شر مصائد الشیطان ، و مراره صوله السلطان .اللهم انما یکتفی المکتفون بفضل قوتک ، فصل علی محمد و اله ، و اکفنا ، و انما یعطی المعطون من فضل جدتک ، فصل علی محمد و اله ، و اعطنا ، و انما یهتدی المهتدون بنور وجهک ، فصل علی محمد و اله ، و اهدنا .

  دعا برای خود و دوستان

  اللهم انک من والیت لم یضرره خذلان الخاذلین ، و من اعطیت لم ینقصه منع المانعین ، و من هدیت لم یغوه اضلال المضلین .فصل علی محمد و اله ، و امنعنا بعزک من عبادک ، و اغننا عن غیرک بارفادک ، و اسلک بنا سبیل الحق بارشادک .اللهم صل علی محمد و اله ، و اجعل سلامه قلوبنا فی ذکر عظمتک ، و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک ، و انطلاق السنتنا فی وصف منتک .اللهم صل علی محمد و اله ، و اجعلنا من دعاتک الداعین الیک ، و هداتک الدالین علیک ، و من خاصتک الخاصین لدیک ، یا ارحم الراحمین .

  دعا برای خود و دوستان

  ای آن که شگفتیهای بزرگی او ( کمال ذات ، بلندی مقام ، بزرگی قدرت ، بی نیازی از خلق ، نیازمندی خلق به سوی او و مانند آنها ، یا فکر و اندیشه در مخلوقات شگفت آور او که آنها کمال عظمت او را می نمایاند ) پایان ندارد ( پس از اندیشه کنندگان روزگار در شگفتیهای یک مصنوع او اندیشه نمایند اندیشه آنان به جایی نمی رسد ) بر محمد و آل او درود فرست ، و ما ( گناهکاران ) را از ستم در عظمت خود بازدار ( چون ارتکاب گناه و عدول از حق ، خود یک نوع جوری است نسبت به عظمت خالق و ای آن که مدت پادشاهی ( قدرت و توانایی ) او به آخر نمی رسد ،

  دعا برای خود و دوستان

  بر محمد و آل او درود فرست ، و گردنهای ما را از عذاب و کیفرت ( دوزخ ) آزاد فرما ( رقبه و گردن به جای همه انسان بکار رفته ) و ای آن که گنجینه های رحمت ( احسان و بخشش ) او نابود نمی گردد ، بر محمد و آل او درود فرست ، و برای ما در رحمت خود بهره ای قرار ده ( و این که بهره از رحمت را درخواست نموده برای آن است که از بهره مقصود به دست آید چون بهره از رحمت حق تعالی عالم را از نعمت و عفو و بخشش او فراگیرد و ای آن که چشمها از دیدن او باز می مانند ( چون دیده شدن از لوازم جسم است و حق تعالی جسم نیست )

  دعا برای خود و دوستان

  بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را ( با یاد خود کردار پسندیده ) به قرب ( رحمت ) خود نزدیک نما و ای آن که در برابر منزلت او منزلتها کوچک ( ناچیز ) است ، بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را نزد ( احسان ) خود گرامی بدار و ای آن که درونهای اخبار نزد او هویداست ، بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را ( روز رستاخیز ) نزد خود ( به آنچه دانی ) رسوا مگردان بار خدایا به بخشش خود ما را از بخشش بخشندگان بی نیاز گردان ( هبه به معنی بخشش بی عوض است و معنی حقیقی آن جز درباره خدای تعالی یافت نمی شود ، زیرا اوست که نیاز هر نیازمندی را بدون عوض و غرضی می بخشد ) و با صله و پیوستن ( احسان و بخشش خود ) ما را از ترس کسانی که با ما قطع کرده دوری می گزینند نگهدار تا با بخشش تو به دیگری رونیاندازیم ، و با احسان تو از ( دوری گزیدن ) دیگری نترسیم

  دعا برای خود و دوستان

  بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و به سوی ما تدبیر فرما و به زیان ما کید منما ( کید اراده زیان رساندن به دیگری است از روی پنهانی و آن از خلق حیله و فریب است و از خدای تعالی تدبیر به حق و مجازات اعمال خلق است ) و برای ( دشمنان ) ما مکر کن و با مکر مکن ( مکر خدا بلا و گرفتاری از جانب اوست به دشمنانش ) و ما را ( بر دشمنان دین ) پیروز گردان او ( آنها را ) بر ما پیروز مگردان

  دعا برای خود و دوستان

  بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را از ( خشم ) خود نگهدار ، و به ( لطف ) خود حفظ فرما ، و ( به راه راست ) به سوی خود راهنمایی کن ، و از ( رحمت ) خود دور مگردان ، زیرا هر که را تو ( از خشم خود ) نگهداری ( از هر پیشامدی ) سالم و بی گزند می ماند ، و هر که را ( به صراط مستقیم ) راهنمایی فرمایی ( به حقایق پی برده و ) دانا می شود ، و هر که را به سوی ( رحمت ) خود نزدیک گردانی غنیمت و سود ( نیکبختی همیشگی ) می برد بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را از سختی پیشامدها و اندوههای روزگار ، و بدی دامهای شیطان ، و تلخی غلبه پادشاه حفظ فرما بار خدایا جز این نیست که بی نیازان به فضل قوه تو ( از غیر تو ) بی نیازاند ،

   

  پس بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را بی نیاز گردان ، و بخشندگان از زیادی عطا و بخشش تو می بخشند ، پس بر محمد و آل او درود فرست ، و ( از خوان نعمت خود ) به ما عطا فرما ، و راه یافتگان با نور هدایت و رستگاری تو راه می یابند ، پس بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را ( به آنچه خیر ما در آن است ) راهنمایی نما بار خدایا هر که را تو یاری کردی خواری خوار کنندگان به او زیان نرساند ، و هر که را تو عطا فرمودی جلوگیری منع کنندگان از او نمی کاهد ، و هر که را تو راهنمایی نمودی گمراهی گمراه کنندگان او را از راه نبرد پس بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را به قدرت و توانایی خود از ( زیان ) بندگانت دور ساز ، و به بخشش خود از دیگری بی نیاز گردان ، و به راهنمایی خود به راه حق ببر

   

  بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و سلامتی دلهای ما را در یاد عظمت و بزرگی خود ، و آسایش تنهای ما را در سپاسگزاری نعمت خود ، و شیرین زبانهای ما را در بیان نعمت خود قرار ده بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را از دعوت کنندگان خود که به سوی تو می خوانند ، و از راهنمایان خود که به راه تو راهنمایی می نمایند ، و از نزدیکان ( به رحمت ) خود که به تو نزدیکند قرار ده ، ای بخشنده ترین بخشندگان .

   

  در روایات، استحباب دعا برای چهل مؤمن در نماز شب با ذکر اسامی آنها آمده است. در اسلام دوستی تنها جنبه آشکار ندارد بلکه در پنهان نیز جریان دارد. همان گونه که دوستان آشکارا یکدیگر را دوست دارند در پنهان نیز یکدیگر را فراموش نمی کنند و در نتیجه هنگام خلوت کردن با خدا از دعای آنها نیز غفلت نمی ورزند. آیا انسان نزدیکترین دوستش را واسطه قرار نمی دهد و آیا یکی از اهداف دوستی وساطت میان مردم نیست؟ دعا برای دوست تنها به سود دوست نیست بلکه وساطت در پیشگاه خداوند است و لذا عملی مقدس تلقی می شود.

  زیرا همان گونه که موجب تعمیق محبت در میان دوستان می شود آن را رابطه ای مقدس می گرداند. هنگامی که دستتان را به سوی آسمان می برید و برای دوست خود طلب آمرزش می کنید بدون تردید محبت دوست خود را به خویش می باورانید و همان گونه که در حضورش او را عزیز داشته اید در غیبتش نیز عزت او را طلبیده اید.

  بیشتر بخوانید: شناخت مدیتیشن

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  اسکرول به بالا