خواص سوره نوح

 • هر کس سوره نوح را قرائت کند از مؤمنانی است که دعای حضرت نوح علیه السلام شامل حال او می شود.(1) و دعا چنین است: «پروردگارا! بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنی که در سرایم درآید و بر مردان و زنان باایمان ببخشای و بر هلاکت ستمگران بیفزای» (2)از امام جعفر صادق علیه السلام نیز نقل شده است:

   

  هر کس که به خدا ایمان دارد و کتابش را قرائت می کند قرائت سوره نوح را رها نکند. هر بنده ای که با امید به پاداش الهی و شکیبایی در راه خدا سوره نوح را در نمازهای واجب و مستحب خود بخواند خداوند او را در خانه های نیکوکاران مسکن دهد و سه بهشت از بهشت هایش را به کرامت خود به او عطا می کند و با تعدادی زیادی از حوریان بهشتی تزویج نماید. (3)

  آثار و برکات سوره

  1) رهایی از اسارت

  در خواص و آثار این سوره مبارکه از امام صادق علیه السلام روایت است: هر کس سوره نوح را قرائت نماید اگر در بند و اسارت یا زندان باشد راه برون شدنش آسان می شود و اگر برای سفر باشد در گشایش و بهره وری برای او باز می شود تا اینکه به خانه اش بازگردد.(4)

  2) بهبود وضعیت مالی

  امام جواد علیه السلام نیز به یکی از یارانشان فرمودند تا برای رفع بدی حال و سختی وضعیت مالی بر قرائت این سوره مداومت نماید. (5)

  3) برآورده شدن حاجات

  از مرحوم کفعمی در مصباح نقل شده است هر کس که بر قرائت سوره نوح مداومت ورزد و شب و روز آن را بخواند و انگاه در پی حاجتی روان شود حاجتش برآورده می شود.(6)امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر کس بر قرائت سوره نوح مداومت کند پیش از مردن جایگاه خود را در بهشت خواهد دید و اگر هنگام طلب حاجتی خوانده شود به اذن خداوند حاجتش برآورده می شود.(7)

  4) جهت فرزند دار شدن

  از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است:که مردی از کمی فرزند به امام شکوه نمود. امام به ایشان فرمود: سه روز بعد از نماز عشا و صبح این کارها را انجام دهد:و این اذکاررا ختم کند به آیات 12-10 سوره نوح. و در شب سوم با همسرت تماس برقرار کن خداوند به تو فرزندی عنایت خواهد کرد. (8)

  ختم سوره نوح و مزمل برای رفع هم و غم

  برای رفع همّ و غم؛ سوره نوح در هر روز ، آثار لطیفی در روح انسان می گذرد.در روایت دارد: «همّ الساعة هرم سنه» یک ساعت غم خوردن مساوی است با یک سال پیر شدن.مداومت به تلاوت این سوره هم و غم های انسان را از بین می برد چه نسبت به گذشته و چه آینده و باعث می شود روح لطیف تر و تفکرات انسان زلال تر گردد.همچنین هر روز سوره مزمل را خواندن برای انسان باعث ثروت و دولت می شود و گرفتاری ها و فقر و سختی های دنیوی و اخروی را از انسان برمی دارد و هم و غمّش را از بین می برد. (9)

  ترجمه ی آیات:

  به نام خداوند بخشنده مهربان

  ما نوح را به سوي قومش (به رسالت) فرستاديم که قوم خود را (از قهر خدا) به اندرز و پند بترسان از آنکه بر آنان عذاب دردناک فرا رسد. ( 1 )نوح گفت: اي قوم، من براي شما رسولي هستم که شما را با بياني روشن از عذاب قهر خدا مي‌ترسانم. ( 2 )(و از راه خير خواهي به شما مي‌گويم)

   

  که خداي را به يکتايي بپرستيد و از او بترسيد و پرهيزکار باشيد و مرا پيروي کنيد. ( 3 )تا خدا به لطف و کرم از گناهان شما در گذرد و اجلتان را تا وقت (عمر طبيعي) معيّن به تأخير افکند، که اجل الهي چون وقتش فرا رسد اگر بدانيد دگر هيچ تأخير نيفتد. ( 4 )(و او به درگاه خدا ناليد و) گفت: بارالها، من قوم خود را شب و روز دعوت کردم. ( 5 )

  اما دعوت و نصيحتم جز بر فرار و اعراض آنها نيفزود. ( 6 )و هر چه آنان را به مغفرت و آمرزش تو خواندم انگشت بر گوش نهادند و جامه به رخسار افکندند (تا مرا نبينند و سخنم را نشنوند) و (بر کفر) اصرار و لجاج ورزيدند و سخت راه تکبر و نخوت پيمودند. ( 7 )باز هم آنها را به صداي بلند دعوت کردم. ( 8 )

  و آن گاه آشکار و علني خواندم و در خلوت و پنهاني خواندم (به هيچ وجه اثري نکرد) . ( 9 )باز گفتم: به درگاه خداي خود توبه کنيد و آمرزش طلبيد که او بسيار خداي آمرزنده‌اي است. ( 10 )تا باران آسمان بر شما فراوان نازل کند. ( 11 )و شما را به مال بسيار و پسران متعدد مدد فرمايد و باغهاي خرّم و نهرهاي جاري به شما عطا کند. ( 12 )چرا شما مردم خداي را به عظمت و وقار باور نداريد؟ (13)

  و حال آنکه او شما را (از نطفه‌اي) به انواع خلقت و اطوار گوناگون (ارمتب آدميّت) بيافريد(14)آيا نديديد که خدا چگونه هفت آسمان را به طبقاتي (بسيار منظم و محکم) خلق کرد، (15)و در آن آسمانها ماه شب را فروغي تابان و خورشيد روز را چراغي فروزان ساخت؟ (16)

  (و خدا شما را مانند نباتات مختلف از زمين برويانيد) . ( 17 )ن گاه بار ديگر (پس از مرگ) به زمين باز گرداند و ديگر بار هم شما را (از خاک به روز حساب) برانگيزد. ( 18 )و خدا زمين را براي شما چون بساط (پرنعمت) بگسترانيد. ( 19 )تا در زمين راههاي مختلف وسيع بپيماييد. ( 20 )

  نوح گفت: پروردگارا (با اين همه تبليغ و دعوت و اتمام حجت باز) اين قوم مرا مخالفت کردند و پيرو کسي (از ثروتمندان) شدند که او خود مال و فرزندش هم جز بر زيانش نيفزود. ( 21 )و (بر ضد من) بزرگترين مکر و حيله به کار بردند. ( 22 )و گفتند: هرگز خدايان خود را رها نکنيد و به خصوص دست از پرستش (اين پنج بت) ودّ و سواع و يغوث و يعوق و نسر هرگز برمداريد. ( 23 )

  و آنها بسياري از خلق را گمراه کردند، و تو ستمکاران را هيچ جز بر ضلالت و عذابشان ميفزاي. ( 24 )آن قوم از کثرت کفر و گناه عاقبت به آب دريا غرق شدند و به آتش دوزخ در افتادند و جز خدا بر خود هيچ يار و ياري نيافتند. ( 25 )و نوح عرض کرد: پروردگارا از اين کافران ديّاري بر روي زمين باقي مگذار. ( 26 )

  که اگر از آنها هر که را باقي گذاري بندگان (پاک با ايمان) تو را گمراه مي‌کنند و فرزندي هم جز بدکار و کافر از آنان به ظهور نمي‌رسد. ( 27 )بار الها، مرا و پدر و مادر من و هر که با ايمان به خانه (يا به کشتي) من داخل شود و همه مردان و زنان با ايمان عالم را ببخش و بيامرز و ستمکاران را جز بر هلاک و عذابشان ميفزاي(28)

   

  گردآوری: شفاگران

   

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۴ رای
  اسکرول به بالا