اعداد در ارتباط با فرشتگان

 • ارتباط با فرشتگان

  این مطلب برگرفته از کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد نوشته دکتر دورین ویرچو هست و مسئولیت پذیرش و رد این موضوع با شما خواننده گرامی است.

  هر یک از این ارقام تکراری دارای معنی نهفته ای برای شما هستند ، به آن شرط که شما به این موضوع توجه داشته باشید . این تکرار اعداد پیام هایی از جانب فرشتگان هستند .

  دقت به معانی ارتعاشی اعداد … پیام هایی از فرشتگان

  این مطلب برگرفته از کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد نوشته دکتر دورین ویرچو هست ، و البته ناگفته نماند ، خود من هم با خوندن مطلبی در مورد تکرار اعداد در سایتی با این مبحث آشنا شدم . تعریف ساده پیام هایی از فرشتگان به این صورته : فرشتگان الهی با کنار هم چیدن اعداد به شما پیام می دهند ، به عنوان مثال هر زمان که به ساعت خود نگاه میکنید تکرار اعداد را شاهد هستید ، اعدادی مانند : ۰۱:۰۱ یا ۰۱:۲۳ یا ۲۲:۲۲ یا ۱۲:۳۴ دقیقه …. یا زمان هایی که به طور ناگهانی به پلاک خودرویی نگاه میکنید ، باز هم تکرار اعداد را شاهد هستید . شماره صندلی شما زمانی که به کنکور میروید اعدادی هستند که تکرار شدند یا دارای ترتیب صعودی یا نزولی هستند . مانند : ۱۱۱ ، ۲۲۲ ، ۳۳۳ ، ۴۴۴ ، یا ۱۲۳ ، ۲۳۱ ، ۴۵۶ ، ۷۸۹ ، ۶۵۴ ، ۹۸۷ .

  نکاتی قابل توجه هستند که بهشون اشاره میکنیم :

  نکته ی اول : همیشه نباید با تکرار اعداد رو به رو بشیم ، بلکه زمانی تکرار اعداد برای ما مهم هستند که یا ما میخوایم کاری رو انجام بدیم یا کاری رو انجام دادیم و منتظر پاسخ کا ئنات هستیم.

  نکته ی دوم : نسبت به ساعت و پلاک خودرو ها و شماره هایی که سر راه شما قرار میگیرن حساسیت به خرج ندین ، بلکه تکرار اعداد با ندای درونی همراه هستند ، به عنوان مثال زمانی که میخوایم کار مهم و خیری را انجام بدیم ندای درونی به ما میگه که به ساعت خودت نگاه کن ، زمانی که به ساعت نگاه میکنیم به طور مثال : تکرار اعداد ۱۲:۱۲ رو شاهد هستیم ، زمانی که کار رو به پایان میرسونیم باز ندای درونی یا حس ششم به ما میگه که به ساعت نگاه کن و اون لحظه هست که تکرار اعداد ۰۱:۰۱ رو شاهد هستیم . این یعنی پیام درست از فرشتگان ، نه اینکه هر دقیقه به ساعت نگاه کنیم و هر تکرار اعداد را پیامی برای خود بدانیم .

  ارتباط با فرشتگان

  ناگفته نمونه که هر عدد برای خودش دارای معنی خاص هست ، اما معانی این اعداد چه هستند ؟ 

  با هم نگاهی به معانی این اعداد میندازیم :

  ۰۰۰ : یادآور آنکه شما با خدا یکی شده اید، و عشق آفریدگار را در درون خود احساس نمایید. همچنین علامتی برای اینکه یک چرخه به اتمام رسیده است.
  ۰ : پروردگار با شما سخن میگوید ، هنگامی که عدد صفر را می بینید ، این عدد برای شما نشان از حلقه ی بینهایت در بیکرانه عالم دارد ، حلقه ای که آغاز و انتهایی برای آن نیست . با این عدد حضرت حق توجه شما را به خبر و پیامی دلگرم کننده و اطمینان بخش و یا رهنمودی ملکوتی جلب می نماید .
  ۱ : مثبت بمانید ، هر آنچه را که در این لحظه درباره آن می اندیشید در حال تحقق است ، پس مطمئن شوید که فقط درباره آنچه آرزو دارید می اندیشید . تمامی هراس ها و نگرانی ها را به پروردگار و فرشتگان بسپارید .
  ۲ : همه چیز خیر و نیک است و همینگونه که پیش خواهد رفت . ایمان قوی دارید ، خصوصا مواقعی که احساس امیدوارانه در درون ، شما را به دستیابی به بهترین نتایج راهنمایی میکند . هر گاه از فرشتگان در خواست یاری نمایید ، ایشان می توانند باور و ایمان شما را راهنما باشند .
  ۳ : اساتید مقرب شما را یاری می رسانند ، گاها استاد مقربی که شما با وی احساسی صمیمانه تر دارید مد نظر است .
  ۴ : فرشتگان در کنار شما هستند ، آنها عدد ۴ را برایتان فرستاده اند تا به شما قوت قلب و اطمینان دهند که نجواهای شما را به گوش دل شنیده اند و شما را یاری می رسانند .
  ۵ : تحولات قابل توجهی در جهت بهبود شرایط در حال رخداد است ، فرا خواندن ملکوت آسمان ها برای کمک گرفتن در رابطه با تغییرات زندگی ایده ای بسیار عالی است .
  ۶ : در باره مسائل مادی از جمله ثروت و دارایی ، نگران و آزرده نباشید ، نگرانی ها تحت تاثیر نجواهای قلبی شما کاهش می یابند ، خوش بختانه اگر از فرشتگان در خواست نمایید ،می توانند پاسخگوی نجواهایش شما باشند .
  ۷ : شما در مسیر روشن حقیقت قرار دارید و فراتر از حد انتظار خود نیز نتیجه خواهید گرفت ! عدد ۷ نشان از معجزه ای ملکوتی دارد که حمایتگر شماست و دروازه های شانس و اقبال را به رویتان می گشاید .
  ۸ : عدد ۸ نشانه ای فراوانی و کامیابی است ، پایانی برای حلقه هایی که در (شکل انگلیسی ۸)
  این عدد هست وجود ندارد و این مطلب بیانگر جاری شدن ثروت ، فرصت ، ایده و یا هر آنچه که بدان نیاز دارید به سوی شماست . خصوصا در ارتباط با رسالت شما در زندگی .
  ۹ : درست همین لحظه ، همانند کسی که همگام با نور و روشنایی وارد عمل میشود ، دست به کار شوید . عدد ۹ بدین معنی است که شما تمام پیش نیاز های لازم برای دستیابی به هدف زندگیتان را تکمیل نموده اید . تاخیر نکنید ، اکنون زمان مناسب برای برداشتن گامهای آغازین حرکت است ، به طوریکه حتی کوچکترین گام ها نیز مفید واقع می شوند .
  ۱۰ : این خواست پروردگار است که در موقعیت کنونی مثبت اندیشی خود را حفظ نمایید تا همه چیز در بالاترین سطح خیر و نیکی برای شما تدبیر شود ، از حضرت حق درخواست نمایید تا خوش بین باقی بمانید ، چرا که طرز فکر شما عاملی تاثیر گذار بر نتایج حاصله است .
  ۱۱ : مثبت بنگرید ، افکار شما در به سرعت در حال تحقق هستند ، بنا بر این چنانچه میخواهید از نتایج مثبت آن ها اطمینان حاصل کنید ، فقط بر خیر و نیکی که در درون خودتان ، دیگران و موقعیت فعلی وجود دارد تمرکز کنید .
  ۱۲ : درباره آینده مثبت نگر باشید ، هر آنچه که در باره آن می اندیشید ، برا آینده شما تاثیر گذار است ، این توالی پیامی برای تقویت امید و ایمان در درون شماست ، زیرا این دو عواملی قدرتمند و تعیین کننده در شرایط فعلی هستند .
  ۱۳ : اساتید مقرب ، در کنار شما هستند و در جهت آگاهی از بصیرتی روشن یاریتان می نمایند ، عدد ۱۳ نشانگر اساتید و ملکوتیان مونث برای حفظ مثبت نگری شما را یاری می نمایند .
  ۱۴ : با تمام وجود بر فرشتگان تکیه کنید تا شما را برای بر خورداری از بینشی مثبت یاری نمایند ، این عمل سلوک درونیات را درخشان و تابنده خواهد نمود .
  ۱۵ : در حالیکه از میان تحولاتی در زندگی خود گذر میکنید ، مثبت نگر باشید . افکار خوش بینانه شما به ظهور بهترین نتایج در این تغییرات کمک میکند .
  ۱۶ : کلمات شما همچون آهن ربایی است که تمام آنچه از آن صحبت میکنید و بدان فکر میکنید به سوی شما جذب می نماید ، به همین دلیل است که فرشتگان به شما یاد آوری می نمایند از کلمات و افکارتان آگاه باشید .
  ۱۷ : فرشتگان شما را برای اینکه مثبت نگر و خوش بین هستید ، تحسین می نمایند . ایشان بیان می دارند که خوش بینی شما تضمین شده ایت ، جرا که افکار صادقانه شما محقق میشوند ، بر انجام دادن اعمال خیر و نیک خود پا برجا باشید ، زیرا در مسیر حق و حقیقت قرار گرفته اید .
  ۱۸ : افکار شما مانند دروازه ای است که برای بستن و گشودن مسیر جریان مالی که به سوی شما آید چنانچه مثبت بیاندیشید تمام منابع مورد نیازتان به آسانی تامین میشود ، نگرانی می توانند این را روند را متوقف کنند ، بنابراین از فرشتگانتان در خواست یاری نمایید تا خوش بین باشید ، خصوصا زمانی که نگران مسائل مالی خود هستید .
  ۱۹ : این پیامی برای شما است تا خودتان و رسالت زندگیتان را باور کنید . فرشتگان می خواهند از اینکه شایستگی و آمادگی دنبال کردن رویایتان را دارید آگاه شوید . مثبت نگر باشید و بی درنگ عمل نمایید .
  ۲۰ : شما از ارتباط محکم و شفافی با خالق هستی بر خوردارید ، این خواست پروردگار است که شما قلب و ذهن خود را با ایمان پر نمایید . از ملکوت و آسمان ها در خواست کنید تا شما را برای انجام دادن آنچه در آرزوی آن هستید یاری نمایند . ایمان قلبی شما هم اکنون پاداش داده خواهد شد .
  ۲۱ : خود بینی شما قطعا تضمین شده است ، فرشتگان در تمام لحظات و در پشت تمام صحنه های زندگی به نمایندگی از شما صادقانه عمل می نمایند . شما میتوانید با گفتن جملات تاکیدی مثبت و ایمان داشتن به اینکه رویایتان هم اکنون محقق شده اند ، آن ها را یاری نمایید .
  ۲۲ : فرشتگان میتوانند به ثمر نشستن نیایش های شما را نظاره کنند ، و از شما می خواهند هنگامی که جزئی ترین مرحله پایانی در ملکوا در شرف اتمام است ، صبر پیشه کنید و خوش بین بمانید ، این فرا خوانی ضروری از طرف فرشتگان است : ایمان قوی دار .
  ۲۳ : شما صمیمانه با یک یا دو تن از اساتید مقرب و یا دیگر ملکوتیان همکاری می نمایید ، این توالی رهنمودی از طرف استاد مقرب شماست که میتواند نتیجه گرفتن نیایش هایتان را ببیند . ایشان شما را ترغیب می نماید که خوش بین باشید ، مطمئنا بهترین نتایج ممکن را جذب می کنید .
  ۲۴ : هم اکنون فرشتگان بیشتری شما را احاطه نموده اند و یاریتان می کنند تا بدون توجه به آنچه در اطراف شما می گذرد خوش بین باشید . فرشتگان از نیروی معجزه گر ایمان و یقین آگاهند ، ایشان برای اینکه مسیری روشن و شفاف در جهت تحقق آرزوهایتان نشان دهند شما را از هر گونه فکر و احساس منفی رها می سازند .
  ۳۳ : شما دارای ارتباطی قوی و شفاف با یک یا دو استاد مقرب هستید ، ایشان به درخواست ها و نیایش های شما پاسخ داده اند ، صحبت با آن ها را ادامه دهید ، چرا که در شرایط کنونی یاریگر شما هستند .
  ۴۴ : فرشتگان در این لحظه آسایش ، عشق و حمایت بسیار زیادی را به شما ارزانی می دارند . از ایشان در تمام زمنیه ها در خواست یاری نمایید و به رهنمود های ایشان در میان دریافت های درونیتان گوش فرا دهید .
  ۵۵ : این زمان دوره ای انتقالی جهت : بیرون ریختن هر آنچه کهنه است و استقبال از تازگی و نو شدن . به این تحولات خوش آمد بگویید چرا که خیر و برکت های جدیدی را با خود به ارمغان می آورد .
  ۶۶ : هنگامی که متحمل بار سنگین نگرانی ، استرس یا ترس هستید ، شنیدن صدای فرشتگان که عاشقانه شما را یاری میکنند ، بسیار مشکل میشود ، این توالی پیامی برای شماست ، مبنی بر اینکه زمانی را صرف انجام نیایش و مراقبه نمایید ، در خواست کمک های روحی بنمایید و برای دریافت کمک هایی که همواره به دنبال نیایش های می رسند ، گشوده باشید .
  ۷۷ : اعمال خیر و نیکتان را ادامه بدهید ، هر آنچه در این لحظه در حال انجام آن هستید با برکت همراه است .
  ۸۸ : این توالی نشانه ای رضایت بخش و مبارک در رابطه با مسایل مالی شماست ، اعمال ، نیایش ها ، تصورات و تاکیدات شما تاثیر گذارند و در فراوانی و وفوری عظیم به ثمر می نشینند ، برای دریفات آن ها گشوده باشید .
  ۹۹ : این توالی پیامی ضروری از عالم ملکوت را به همراه دارد ، که میگوید : در همین لحظه بر مبنای رسالت الهیتان وارد عمل شوید ، از عوالم روحانی در خواست نمایید تا با ایجاد انگیزه و وضوح و نشان دادن مسیر های صحیح و هر آنچه که به آن نیاز دارید ، یاریگر شما باشند .

  ۱۰۱ : این توالی نشانه ای نمادین برای تعالی روح است ، تو گام زمینی خود را بردار ، بگذار خداوند تو را همراهی کند ، افکار شما به طور خود به خود به سوی مثبت تر شدن پیش میروند .
  ۱۱۱ : به دقت مراقب افکارتان باشید، و اطمینان داشته باشید که فقط درباره آنچه که می خواهید بیندیشید، نه در مورد آنچه که نمی خواهید. این رشته علامت این است که دروازه ای به سوی فرصتها باز خواهد شد، و افکار شما به تحقق خواهد پیوست. ۱۱۱ همانند درخشش نور فلاش دوربین عکاسی خواهد بود. به معنای آنکه هستی یک تصویر آنی از افکار شما را به تحقق خواهد رساند. آیا شما از آنچه که هستی در این لحظه از افکار شما تصویر خواهد نمود راضی هستید؟ اگر نه، افکار خود را تصحیح کنید( اگر در نظارت و کنترل افکار خود دچار مشکل هستید، از فرشتگان خود درخواست کنید که در این راه به شما کمک کنند(

  ۱۲۳ : با رها کردن هر آنچه اضافی یا غیر ضروری است زندگی خود را ساده نمایید ، از ملکوت و آسمان ها درخواست کمک نمایید تا به نمایندگی از شما عمل نمایند .
  ۲۰۲ : پروردگار یاری گر شماست تا ایمان خود را تعالی بخشید ، زیرا با ایمان همه چیز ممکن میشود.
  : ۲۲۲ ایده هایی که به تازگی پرورش داده اید در حال تبدیل به واقعیت هستند. آنها را رشد دهید و بزودی آنها از خاک سر بر آورده و شما شاهد تحقق آنها خواهید بود. به بیانی دیگر، شما ۵ دقیقه تا معجزه فاصله دارید پس بیکار ننشینید. رویاهای شما در حال تحقق هستند پس به بهترین وجه تلاش کنید. افکار و کلام مثبت را ادامه داده و تجسم رویاهای خویش را ادامه دهید.
  ۲۳۴ : شما هم پیمانان و متحدان قدرتمندی چون فرشتگان مقرب و اساتید مقرب دارید ، ایشان هم اکنون در کنار شما هستند و شما را راهنمایی و یاری میکنند .
  ۳۰۳ : پروردگار و اساتید مقرب نیایش شما را شنیده و پاسخ داده اند .
  : ۳۳۳ اساتید برتر در جوار شما هستند و می خواهند که شما بدانید که یاری، عشق و همراهی آنها را دارید. اساتید برتر خود را بخوانید، به خصوص در مواقعی که الگوهای عدد ۳ را می بینید. برخی از معروفترین اساتید برتر عبارتند از عیسی(ع)، موسی(ع)،حضرت مریم .
  ۳۲۱ : تمام توجه خود را به اساتید مقرب بدهید ، مانند عرفا ، مسیح و … و انها تمام ترس و نگرانی های شما را با یقین و ایمان جایگزین خواهند کرد .
  ۳۴۵ : ملکوت و آسمان ها شما را یاری میکنند تا تغییرات مثبت و بسیار مورد نیاز زندگیتان را خلق کنید .
  ۴۰۴ : شما توجه به فرشتگان را در مرکز اگاهیتان قرار داده اید که این امر صلحی درونی را برای شما و هر انچه آرزو دارید به ارمغان آورده است ، از آن ها در خواست نمایید به هر شکل ممکن که دوست دارید شما را یاری نمایند .
  : ۴۴۴فرشتگان شما را احاطه نموده اند و شما را با عشق و یاری خود در بر گرفته اند. نگران نباشید زیرا یاری فرشتگان در جوار شماست.
  ۴۳۲ : باور داشته باشید که رهنمود های ملکوتی و قابل اطمینان از فرشتگان و اساتید مقربتان را کاملا دریافت مینمایید ، این رهنمود ها ممکن است در قالب احساس ، ایده ، تصویر و یا یک نشانه باشند .
  ۴۵۶ : هر گونه نگرانی و اندوه و درباره تغییراتی که مد نظرتان است یا تغییراتی که ایجاد نموده اید را به فرشتگان وا گذارید ، این تغییرات برکت های عظیمی با خودشان به ارمغان می آورند .
  ۵۰۵ : از زمانیکه شما پروردگار و معنویت را محور زندگی خود قرار داده اید همه چیز برای شما دگرگون شده است ، باور داشته باشید و اگاه باشید که این تغییرات پاسخی برای نجواهای قلبی شما بوده اند .

  : ۵۵۵کمربندها راببندید، زیرا تغییری عمده در زندگی شما در راه است. این تغییر نباید تغییری مثبت یا منفی بنظر آید، زیرا همه تغییرات بخشی طبیعی از جریان زندگی هستند. شاید این تغییر پاسخی به دعاهای شما باشد؛ پس به تجسم و احساس خود در قرار گرفتن در صلح و آرامش ادامه دهید.
  ۵۴۳ : فرشتکان مقرب و اساتید مقرب در حال پاسخ گویی به در خواست های شما هستند و زندگی شما روز به روز پیشرفت خواهد داشت .
  ۵۶۷ : تغییراتی که آن ها را مد نظر قرار داده اید یا ایجاد نموده اید ، ایده های بسیار عالی هستند ، که به شما کمک میکنند از فشار های زندگی رها شوید .

  ۶۰۶ : در صورتی که پروردگار و معنویت را محور زندکی خودتان قرار دهید ، همه چیز تحت شعاع آن قرار میگیرد .
  : ۶۶۶هم اکنون افکار شما از تعادل خارج شده اند و بیش از حد روی دنیای مادی متمرکز شده اند. این رشته اعداد از شما می خواهد که افکار خود را بین ملکوت و زمین متعادل کنید. همانند موعظه های بزرگان دینی، فرشتگان از شما می خواهند که روی روح خود و خدمت رساندن به دیگران تمرکز نمایید، و بدانید که نیازهای مادی و احساسی شما خودبخود بعنوان نتیجه این کار برآورده خواهد شد.
  ۶۵۴ : فرشتگان شما را هنگامی که در جهت ارتقای زندگی قدم بر میدارید هدایت میکنند .
  ۶۷۸ : پیشرفت های عظیم مالی دقیقا در این لحظه در حال رخ دادن هستند .
  ۷۰۷ : خرد الهی شما را به راه های حق و دردست هدایت می نماید ، با یقین و اعتماد به پیش روید .
  : ۷۷۷ فرشتگان برای شما دست می زنند، تبریک می گوییم؛ کار شما روی غلتک افتاده است! به کار خوب خود ادامه داده و بدانید که آرزوی شما برآورده شده است. این یک نشانه شدیدا مثبت بوده و به معنای این است که باید انتظار معجزات بیشتری را داشته باشید.
  ۷۶۵ : تغییراتی که خلق نموده اید ، یا در صدد ایجاد آن ها هستید ، شما را در مسیری صحیح در جهت فرو نشاندن استرس ها و افزایش رضایت درونی قرار می دهند .
  ۷۸۹ : به حرکت در مسیری که در رابطه با زندگی خود ، راه معنوی خود ، و رسالت الهی است ادامه دهید ، شما در تمام طول مسیر کاملا تحت حمایت و پشتیبانی قرار میگیرید .
  ۸۰۸ : هر آنچه که نیاز دارید به وفور برای شما تامین میشود ، برای دریافت تمام خیر و نیکی که خالقتان هم اکنون به شما سوی شما ارزانی داشته است ، گشوده باشید ، این فراوانی از روش های گوناگونی به شما میرسند ،که ایده های نو ، فرصت ها و یا پیشنهاداتی برای یاری شما از آن جمله اند ، بدان ها توجه نموده و از پاسخی که از نیایش های خود دریافت نموده اید ، پیروی نمایید .
  : ۸۸۸ یک مرحله از زندگی شما به پایان خود نزدیک می گردد، و این به منزله هشداری برای تدارک این اتفاق می باشد. این رشته عددی می تواند به معنای پایان یافتن یک دوره احساسی، شغلی یا رابطه ای باشد. همچنین به این معناست که در انتهای دالانی که حرکت می کنید نور امیدی دیده می شود. به علاوه، این پیام را دارد که :”محصول آماده و چیده شده است، در برداشتن و لذت بردن از آن درنگ نکنید”. به بیانی دیگر، در حرکت و بهره مند شدن از حاصل دسترنج خویش تعلل ننمایید!
  ۸۷۶ : شما گام های صحیحی برای رسیدن به این اطمینان که به تمام نیاز های مادی و مالیتان دست خواهید یافت برداشته اید .
  ۹۰۹ : تمام تمرکز خود را در زندگی بر خدمت در راه عشق الهی قرار دهید ، آن را درخواست نمایید و از رهنمود هایی که در مسیر زندگی خود می نمایید پیروی کنید .
  ۹۸۷ : شما در ارتباط با مسایل روحی ، زندگی و کارهایتان در مسیر صحیح قرار گرفته اید ، بنا بر این اعمال نیک خود را ادامه دهید .
  ۹۹۹ : اتمام کار. پایان یک مرحله بزرگ از زندگی شخصی یا اجتماعی شما فرا رسیده است. همچنین، این پیامی به جویندگان روشنایی یا لایت ورکرهایی است که درگیر شفا دادن زمین هستند و به این مفهوم که:”به کار بپردازید زیرا مادر زمین هم اکنون به شما نیاز دارد”

  حال از شما دوستان این خواهش رو دارم ، بدون هیچ دلیلی این موضوع رو رد نکنید ، چون در این صورت این راه دریافت الهامات را به روی خودتون میبندین

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۷ رای

  27 در مورد “اعداد در ارتباط با فرشتگان”

  1. سلام خدمت همه عزیزان و دوستان
   امروز این سایت رو دیدم و این مطلب رو مطالعه کردم و خواستم نظر شخصی خودم رو حتمن براتون بگم
   اینکه استاد فرموده بودند در خصوص اعداد دقت کنید واقعا درست هست هرکدوم دارای معنی خاصی میباشد
   حال بزارید خیلی کوتاه در مورد نتیجه کاری خودم و این رموز براتون بگم
   من برای حل مشکل بنده خدایی به تهران سفر کردم. در زمان کار متافیزیکی بر روی این عزیز. از طریق قدرت متافیزیکی ، این عزیزمون رو در حالت بیداری و با بستن چشم به سیر روحی بردم
   ایشون از طریق فرشتگان الهی اول به طبقه سوم آسمان و سپس به طبقه پنجم آسما هدایت شدند ( عدد 3 و عدد 5 ) سپس به زمین برگشتند و به خدمت امامان و امام زادگان فرستادیم
   پس از چند روز ایشان را به حالت سیر روحی بردم که در آن حالت نیز از دری وارد شدند که پس از ورود عدد هفت را به او نشان دادند و فردای همان شب من بشخصه عدد شش را در خواب مشاهده کردم ( عدد 7 و عدد 6 )
   حدود 10 الی بیست روز من بر روی این اعداد تمرکز داشتم ولی جوابی نمیتونستم پیدا کنم البته خیلی چیزا برام مشخص شده بود در خصوص مشکلشون و راه حلشون ولی در خصوص این اعداد واقعا مشکوک بودم چون امکان نداشت بی مفهوم باشند
   تا اینکه این سایت رو مشاهده کردم و دقیقن معانی اعداد که در سایت ذکر شده بود با معانی نیت و مشکلات کاملا همخوانی داشت
   عارفان و استادان کاملا متوجه عرض بنده حقیر میشوند
   فقط یک نصیحت برادرانه
   از کنار هیچ چیزی سر سری و بی اعتنا رد نشوید حتمن نشانه ای وجود دارد
   موفق باشید

   1. سلام
    من ک باور نمیکنم حرفتون رو!یعنی چی به اسمان سوم وپنجم فرستادم!!!!

  2. سلام، ممنون از مطلب شما که چکیده ای از سایت های دیگه و تجربیات خودتون بود!
   من اصلا آدم معتقدی نیستم یا میشه گفت به کل آتئیست هستم اما چند ماهی میشه ترتیب عدد 33 یا 333 رو به صورت کاملا تصادفی میبینم! این اواخر حتی می تونم بگم به صورت روزانه حداقل یکبار این توالی رو میبینم! خودم فکر میکنم این قضیه از زمانی شروع شد که افکارم رو متمرکز کردم روی خواسته هام

  3. سلام من تقريبا حدود يك سال و نيم ميشه كه هر زمان به ساعت ماشين و يا سيستم ام نگاه ميكنم اعداد مشابه و يا با يك نظم خاصي ميبينم ….توجه خاصي نداشتم …اما ..چكيده مطالب چند سايت رو خوانده ام …ممنون ميشم كمك كنيد چون در برهه خاصي از زندگيم قرار گرفته ام …ايميل من mkhakpouri@yahoo.com

   1. سلام دوست عزیز…. از طریق ایمیل امکان پاسخگویی نیست … با شماره 66041670 تماس بگیرید …. موفق باشید …

  4. سلام من یه مشکلی دارم که متوسل شدم به خدا و قران ضمن اینکه قبل از اینها به فرشتگان هم نامه دادم ولی جواب نگرفتم الان که به قرآن متوسل شدم و با خدا راز و نیاز میکنم همش اعدادی رو میبینم که 5توشه بیشتر 55 یا 54 یا 15خیلی هم راجع بهش تحقیق کردم…میخواستم بدونم کی برام اتفاق میفته چقد باید منتظر بمونم..

   1. سلام.برای رسیدن به آرزو و هدف خاص پس از دعا کردن واگذار به خداوند و فرشتگان کنید سپس موضوع را کاملا رها کنید تا در زندگی شما متجلی گردد

    1. یعنی‌ چی‌ موضوع رو رها کنید تا در زندگی‌ شما متجلی گردد؟!!شما به جای تشویق ایشون به تلاش و کار بیشتر دارید میگید که بی‌خیال شه تا خدا خودش درست کنه!خدا به شما تفکر و قدرت و تمام منابع لازم برای رسیدن به هر هدفی‌ رو داده و اگر توانایی انجام کاری رو ندارید این کم کاری از شماست و وظیفه خداوند نیست هر کجا شما گیر کردی کمکت کنه!

     1. با سلام،
      منظور از رها کردن، دست روی دست گذاشتن نیست.
      مخلص کلام اینه: شما صادقانه هرآنچه میتونین انجام بدین رو انجام بدین،مابقی کار و نتیجه رو به خدا بسپارین…و آرام بگیرین. رها کردن یعنی : ایمان داشته باشین آنچه حاصل میشه درسته،حتی اگر برخلاف انتظار ما باشه…پس ذهن خودمون رو با ایمان به آنچه درست؛ خالی میکنیم و آرام میگیریم(رها میکنیم). تجربه ی زندگی من و اونچه تا امروز دیده ام هدیه به شما: همیشه اونچه در توان داری رو صادقانه انجام بده…اونچه نمیتونی رو خدا برات انجام میده. پس اگر داری کارهای خودت رو درست انجام میدی: از هیچی نترس. اینکه چی میشه یا چه خواهد شد رو رها کن…و آرام و با خاطری آسوده به زندگیت ادامه بده…و زندگی کن.حتی اگر قراره شما رو به ناحق اعدام کنن.
      خیر پیش…

  5. من 10سالی هست روزی چندین بار این اعداد رو میبینم ولی واقعا بقدری تحقیق کردم که خودم استاد شدم. فکر میکنم شما یا فریب خورده هستید یا قصد فریب دارید البته ببخشید اینطوری نوشتم. چون احساس میکنم از مبلغان عرفان حلقه هستید… سال ها درباره کابالا خواندم و بخوبی مفاهیم اون رو میشناسم. این فرشتگانی که شما میگید چیزی جز جن نیست که باهاشون سر و کار دارید. اگر هم جن نباشه چیزی جز اخلال روانی نیست. در کابالا به شیطانی که در اسلام هست خدا گفته میشه و به جنیان یاور اون هم فرشتگان! دوستان فیلم 11:11 را ببینند، در ضمن به تشریح زیر هم دقت کنید که عدد 11 در قرآن نماد شرک و شیطان هست… نماد دروازه های معبد سلیمان که ارتباط جن و انسان را فراهم می کرد. از شما مدیر سایت درخواست دارم از ندانستن مردم استفاده نکنید. من نمیگم هرکی این اعداد رو میبینه جن زده هست چون خودم سالهاست روزی 10 بار بیشتر میبینم برام هم مهم نیست عادی هست در زندگیم و فکر میکنم به طالع انسان برمیگرده و هرکسی نمیتونه ببینه این فرم تصادفی اعداد رو. 100 بار هم تست کردم ببینم آرزو برآورده میشه یا نه؟ سایت های انگلیسی زبان رو قبل شما خوانده بودم اما همش خرافه هست. بهتر هست درباره عدد 11 اینجا را بخوانید:

  6. سلام. من دچار چند تا مشکل بودم ، در همون حین برای اولین بار چندین بار توالی اعداد رو توی ساعت گوشیم میدیدم به طوریکه منو متعجب کرد توجهی نکردم تا اینکه یک سال بعد، بعد از سر گذروندن یه حادثه بد یهو به فکر جستجو افتادم و بعد از اینکه فهمیدم اینا معانی خاصی داره دیدنشون مکررا چندین بار در روز با اعداد مختلف( تقریبا همه توالی ها ) شکل میگیره اما بیشترین توالی که میبینم مربوط به عدد۲،۲۲،۲۲۲،۲۰۲،۳۳،۳۳۳،۳۰۳،۱۱،۱۱۱،۴۴،۴۴۴، ۵۵،۵،۵۵۵ حتی یک بار هم با یه صدای عدد ۲ از خواب پریدم که همزمان همسرم هم در حالی که خواب بود عدد ۲ رو گفت برام عجیب بود.تو اون مدت من خیلی آشفته و گریان بودم و نمی دونستم چکار باید بکنم. شروع کردم برای براورده شدن حاجاتم و در اومدن از بلاتکلیفی بعضی وقتها دعا و نماز می خونم یهو حالم بهتر میشه اما اثرش موقتیه … احساس میکنم خوشحال بودن و نبودنم دست خودم نیست…بعد از بعضی دعا کردن ها شعف و حال عجیب خوبی بهم دست میده که غیر ارادیه و بعد از یه روز تموم میشه … همش منتظر چیزی هستم و بی قرار و بعضی اوقات خبری رو که منتظرش هستم به گوشم میرسه که نشون از شنیده شدن نجواهام میده فکر میکنم اینا همش یه مقدمه س اما من هنوز نمیدونم که اون انتظار اصلی چیه باید منتظر چی باشم؟ چی میخواد بشه؟ لطفا اگه براتون امکان داره راهنماییم کنید .

  7. سلام
   من دانلود کتاب ارتباط با فرشتگان رو میخوام میشه لطفاَ راهنمایی کنید ؟

  8. سلام روزتان بخیر،،،من 4 5 رو زنامه نوشتم و خیلی خواهش گردم ک یک نشونه بمن بدن،،،،شاید خنده دار باشه ولی چون خیلی مایوس هستم میگم اینارو،،توی تیابون ک رد میشدم کنار یک مغازه ،قسمت پایین پایین یک پروانه سفید دیدم ک گیر افتاده بود و بال بال میزد،،،ی دفه دیدمش،،،اونطرف خیابونم یک پر سفید خیلی کوچولو دیدم،،،شایدم پر مرغی کبوتری چیزی بود،،نمیدونم ولی شدیدا مایوسم و نیازمند ب یک راهنما،،،،لطفا بهم کمک کنید،ضمن اینکه من همیشه خوابام تعبیر میشه ،،،،سحر خواب دیدم ساعت 8،55 دقیقه ست،،،،صبح ک بیدار شدم دیدم 6،10 هست،،بعد که کلی کارام انجام دادم دیدم هنوزم 6.10 هست با خودم گفتم چرا اینطور شد؟و تازه متوجه شدم ک اهان این تکرار عدد هست،،،درسته؟؟

  9. سلام من يه مدت هر وقت به ساعت نگاه ميكنم يا ميشه ١:٠٠يا ٢:٠٠كلاا ساعت تو شبانه روز همش به اين شكل به چشمام مياد يه روز هم داشتم واسه دوستم تعريف ميكردم كه اينجورى شدم گفتم نگاه مثلا نگاه ميكنم ساعت همون لحضه كاملاا تصادفى بصورت ٨:٠٠ شب بود دارم تصميم مهمى برا زندگيم ميگيرم ميخوام مهاجرت كنم خواستم بدونم با اين تفاصيل هر چند اعتقاد خاصى ندارم ايا ميتونه نشونه باشه حالا اگه هس مثبت هس يا منفى ؟؟

   1. ممکنه نشانه باشه .ولی برای بررسی بیشتر باید وقت مشاوره بگیرید تا دقیق بررسی شود

  10. سلام من عاشق متافیزیک ودنیای ناشناختهام ولی تابحال خیلی راهواشتباه رفتم انشا…ایندفعه همونیکهمیخوام باشه یوکا …فراو…نیرودرمانی کارکردم …

  11. سلام ميتونين كمكم كنين از اينده ام تا يك سال اينده تا خدودي مطلع بشم؟خيلي شرايط رو هوايي دارم..خواهش ميكنم

  12. سلام…
   مدتی که به هر جا نگاه میکنم ارقام رند میبینم
   اوائل مهم نبود برام .ولی کم کم داره اذیتم میکنه
   میشه راهنماییم کنید

  13. سلام من هم خيلى عدد تكرارى مى بينم تقريباً روزى چند بار ولى هر دفعه يه عدده مثلاً تو يك روز ١٢٥٥٢١، ٤٩٤٩، ١٢١٢،١١١١ رو مى بينم. تا الان فقط به نشونه خوش يمنى مى زاشتمش، يعنى اينطورى كه با خودم مى گفتم خدا داره به من نشونه مى ده كه به خواستم مى رسم يا اينكه الان داره به من مى گه يه آرزوت رو بگو تا واست برآورده كنم.
   اما از وقتى شنيدم كه اين اعداد معنى دارن و معنى هاشون رو توى اينترنت خوندم خيلى گيج شدم، آخه پيام هاشون خيلى متفاوت و متنوع اس در حالى كه خواسته من فقط يك چيزه
   ممنون مى شم اگه نظرتون رو بدونم

  14. سلام من هم خيلى عدد تكرارى مى بينم، تقريباً هرروز و همه جا
   ولى اعدادى كه مى بينم متفاوت هستند، مثلاً توى يك روز اين عددها رو مى بينم ١٢٥٥٢١،١١١١،١٢١٢،٠٠٠٠،٤٩٤٩،٠٩٠٩
   من قبل از اين نمى دونستم كه هركدومشون يك معنى خاص دارن، و هر موقع كه لين عددها رو مى ديدم به حساب خوش يمنى مى زاشتم و با خودم فكر مى كردم خدا داره بهم نشون مى ده كه به آرزوم مى رسم و همون موقع آرزو مى كردم
   اما بعد از اينكه فهميدم هر عدد معنى خاصى داره خيلى گيج شدم چون اين عددهايى كه مى بينم پيغامهاى زيادى دارن ولى آرزوى من فقط يه چيزه و نمى دونم اصلاً چقدر مى شه به معنى اين عددها اعتماد كرد،
   مى شه لطفاً نظرتون رو در اين مورد بدونم؟
   ممنونم

  15. سلام.علاقه مند شدید به یادگیری هستم اما واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم.مرا راهنمایی کنید یا کتاب معرفی کنید.در ضمن سه شب پیش قراردادی رو داشتم امضا میکردم که پایین امضا عدد1110رو به وضوح میدیدم اما بقییه عدد یادم نیست تو خواب بهم میگفت این عدد و مرتب بگم

  16. سلام من در کل گذشته از اعداد تکراری فراوانی که در طول روز میبینم هرجا که عددی میبینم تقریبا 90 درصد یه ارتباطی بین اعداد پیدا میکنم. مثلا اگه 4 رقمی باشه جمع دو رقم اول با جمع دو رقم دوم یکی میشه یا اینکه عدد اول مضرب هر سه عدد بعدیه و اینجور چیزا. اینا چه معنی میتونه داشته باشه. لطفا کاملتر از جوابای قبلی جوابمو بدید.امروز هم داشتم مطلبو میخوندم و یه درخواستی از حضرت حق داشتم یهو به ساعت نگاه کردم که 4:44 بود.ممنون

  17. سلام من به همه اینها اعتقاددارم همیشه دنبال یک استاد راهنما میگشتم چطورمیتونم ازشماکمک بگیرم

  18. Shirin Mehdinejad

   من هر روز از یک عالمه عداد ۳ رقمی و ۲۲ رقمی پشت سر هم و معکوس میبینم ،از صبح تا شب ،همرو مینویسم و می‌خوانم، هر روز کم کم ۱۰ بار و بیشتر موقعها بیشتر از ۲۰ بار ،ولی این همه دیدن هر روز باید یه پیام دیگری داشته باشه ،نمی دونم واقعا باید چجور متوجه بشم

  دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  اسکرول به بالا