از انرژی کیهانی چه می دانید؟

 • انرژی کیهانی

  هرذره یی که درونش را بشکافیم، تحرکیدر آن می بینیم، که موجب به حرکت در آوردن ذرات درون آن شده است واین چیزی نیست جز انرژی کیهانی. انرژی های موجود درخلقت را با کمی دقت و صرف وقت و مطالعه ی کتب علمی و… می توان شناخت، آن ها را احساس کرد به شکل های گوناگون مورد استفاده قرار داد. به فرض اگرهرمی رادر هر نقطه از کره زمین با ابعاد کاملاً مساوی بسازیم، یا در بنایی هرمی شکل زندگی کنیم،

  متوجه می شویم،که در آن جا یک نوع انرژی و نیروی خاصی در جریان است که موجب تسکین برخی از ناراحتی های جسمی و روحی و حتی التیام یافتن سریع برخی از زخم های بدن می شود. کسانی که در ساختمان های هرمی شکل زندگی می کنند، به ویژه اشخاص مسن اغلب در حالت روحی بسیار شاد ادامه یحیات می دهند و از نیرویی بیش از سن خویش برخوردار می شوند.

  برخی از افراد که در چنین مکان هایی اقامت کرده اند بیش از دیگران فعالیت های فکری و عقلی و نوآوری هایی داشته و بعضاً توانسته اند به چیزهای مهمی دست یابند. زمانی که دانشمندان علت بروز چنین حالت هایی را بررسی می کنند به این نتیجه می رسند، که ساختمان های هرمی شکل یا کروی، به علت انکسار امواج کیهانی، محیطی و… تحت تاثیر انرژی های بیش تری نسبت بهساختمان های مکعبی شکل یا فضای آزاد ، قرارداشته و کسانیکه در چنین ساختمانهایی زندگی می کنند به دگرگونی های مثبت وسازنده ی جسمی، روحی،عقلی و… نایل می آیند.

  با توجه به مطالب بالا درمی یا بیم که: انرژی های مختلفی در تمام نقاط وجود دارند ولی به علت عدم شناخت و آگاهی ، کم تر کسی قادر است، از این انرژی های آزاد کیهانی موجود درمحیط بهرمند شود. درباره ی وجود انرژی باید بگوییم، کلخلقت از انرژی تشکیل شده است و ذات پرودگار که گرداننده ی تمام خلقت و کائنات است، به یقین از قدرتی به مراتب بالاتراز انرژی خلقت مادی برخوردار بوده، قادر است،

  تمام انرژیموجود در خلقت را کنترل و اداره کند. انسان نیز به عنوان اشرف مخلوقات قادر است ، از تمام انرژی های موجود درجهان بهرمند گردد. آنچه مسلم است، نسل بشر در اصل یک نوع انرژی «پتانسیل» و «سینتیک» Sinetic را در خود ذخیره داشته؛ و در محیطی پر از انرژی های کیهانی زندگیمی کند. در این فضا هر موجود یا شی میتواند بر دیگرموجودات تاثیر بگذارد.علم فیزیک تا کنون توانسته است به وجود برخی از خواص نیرو های جاذبه و وجود قدرت مغناطیس پی ببرد،

  ولی از چگونگی تأثیر گذاری آن ها بر سایر عناصر و موجودات محیط، اطلاع کافی و جامعی بدست نیاورده است . آن چه در این زمینه ها تا به امروز در کتاب هابیان شده است، اغلب به صورت تجربی، حدس وگمان و خارج از مکانیزم های علمی است، در نتیجه از نیروهای فکر، تله پاتی و القائات ذهن و… اطلاع کافی ندارد. در عین حال یقین دارد، کهچنین نیروهایی وجود داشته و در صورت اشراف به آن می تواند، موجب بروز تغییرات و دگرگونی هایی بشود. امروزه محققان و دانشمندان، دستگاه های بسیاری را ساخته اند، که هر یک از آن ها قادر است،

   


   

  امواج و انرژی های خاصی راکه در پیرامون انسان وجود دارند به وضوح نشان دهند. برای مثال دستگاه «سایکومتری» (psycometry) برای اندازه گیری توانایی های افکار و قدرت های روحی افراد به کار می رود. هم چنین می تواننیروهای موجود در ذهن و امواج اطراف را اندازه گیری کرد و به چگونگی حالتهای روحی و روانی و عقلی افراد پی برد. همچنین دستگاه «داوزینگ» dovsing قادر است، با امواجی که از خود می فرستد،

  زیر زمین را شناسایی کرده پی به مواد معدنی موجود در زیر زمین برده بدون هیچ گونه حفاری وضعیت آنها را بررسی کند و… این دستگاه ها و دهها وسیله دیگری که تاکنون درست شده اند توانسته اند مقدار، فاصله و حجم امواج را برای مامشخص کنند و نه چیز دیگر. از جمله نیروهایی که در اطراف انسان وجود داشته، و کمتر کسی می تواند، پی به وجود آن ببرد، نیروی «سایکوکینه زیس» یاpsychokinesis است. این نیرو در بسیاری از افراد وجود دارد

  ولی تنها عده کمی توانسته اند به آن تسلط یافته ، اشیایی را بدون دخالت دست و حتی از راه دور به حرکت در آورند. البته این حقیقت را باید بپذیریم که علم انسان از نظر شناخت امواج محیط وامواج فیزیکی که تاکنون در جهان وجود دارند، هنوز در ابتدای راه است،ولی به مرور زمان و با پیشرفت علم، بشر به جایی خواهد رسیدکه بتواند انرژی های بسیاری را پیرامون خویش اندازه گیری و شناسایی کرده، آنها رابه کار گیرد.

  مهندسان ساختمان در زمینه ی چگونگی و ساخت بناهایی که می سازند،بررسی های بسیاری کرده اند و در نهایت به این حقیقت رسیده اند، که اکثر بناهای کروی و هرمی شکل آسایش بیش تری را به ساکنان آن می دهند.البته این مسئله به آن معنی نیست که امواج داخلساختمان با امواج بناهای هم جوار خود تفاوت دارند،

  بلکه حالت برخورد وانعکاس امواج در آن موجب به وجود آوردن آرامش و آسایش افراد داخل آن بناها می شوند، از نظر بنیادی هیچ تفاوتی بین انرژیهای موجود در بناهانیست ولی باید به یک اصل کلی نیز توجه داشت و آن این که انرژی های غیرعادی و ناشناخته، تنها در اطراف و داخل ساختمان ها وجود ندارند،

  بلکه این نیروها به طور یقین از قسمت های مختلف کیهانی به سطح زمین آمده، درتمام نقاط پخش می گردند و برخی می توانند از آن ها بهره مند گشته امواجفوق را بکار گیرند، باید دانست که علم در اوایل قرن بیست و یکم به مرحله خوبی از رشد و شکوفای رسیده و در اینخصوص اطلاعات مناسبی را به دست آورد.

  انرژی کیهانی

  اگر ماده را به عنوان انرژی تراکم یافته تعریف کنیم، احتمالاً حوزه انرژی کیهانی از عنصری تشکیل شده است که در حد واسط قلمرو آشنای فعلی ماده و انرژی قرار دارد. برخی از دانشمندان از پدیده انرژی کیهانی با نام بیوپلاسما یاد می کنند.

  ویژگی های انرژی کیهانی

  انرژی کیهانی در تمام فضا نفوذ می نماید، اشیاء جاندار و بی جان را به هم مربوط می کند، از یک شیء به شیء دیگر جریان می یابد، برخلاف سایر پدیده ها با دور شدن از مبدأ، تراکم آن افزایش می یابد.حوزه انرژی کیهانی همواره با نوعی آگاهی همراه است که مقدار آن بین دو قطب بسیار پیشرفته و بسیار بدوی در نوسان است.

  حوزه انرژی انسان که با زندگی بشر ارتباطی تنگاتنگ دارد، تجلی حوزه انرژی کیهانی است. این حوزه را می توان به کالبدی نورانی تشبیه نمود که جسم فیزیکی را احاطه نموده، در آن نفوذ می نماید و تابش آن متأثر از خصوصیاتش بوده، غالباً هاله نامیده می شود.دستگاه عکاسی کرلین می تواند از انرژی بیوپلاسمیک یا نیروی اثیری که اطراف انسان و سایر موجودات زنده را احاطه کرده است، عکسبرداری کند. این میدان های انرژی نامرئی، مانند هاله های نورانی است که در آثار نقاشی ملل مختلف در اطراف چهره پیامبران و رهبران مذهبی ترسیم شده است.

  مراکز انرژی (چاکرا):

  در حوزه انرژی (در بدن انسان) گرداب های مخروطی چرخانی به نام چاکرا وجود دارد که نوک مخروط آنها به جریان نیروی عمودی اصلی متصل است.قسمت پهن این مخروط ها در حاشیه کالبدی قرار دارد که چاکرا در آن مستقر است.

  معتقدند که هفت لایه هاله و هفت چاکرای حوزه انرژی با هم ارتباط دارند. در هاله هر سطح با یکی از چاکراها در ارتباط می باشد.هر یک از گرداب های نامبرده با حوزه انرژی کیهانی، انرژی تبادل می کنند.برای هر فرد ۷ چاکرای اصلی و ۲۱ چاکرای فرعی و حدود ۱۳۰ ـ ۹۰۰ ریزچاکرا قائل هستند.دو چاکرای کوچک کف دست ها در درمان نقش بسیار مهمی دارند.بیماری در دستگاه انرژی معلول عدم توازن در انرژی یا بروز مانعی در مسیر آن است. به عبارت دیگر فقدان جریان انرژی در دستگاه انرژی انسان، نهایتاً منجر به بیماری می گردد.

  انرژی کیهانی و طب سوزنی:

  بعضی از دانشمندان بر این عقیده اند که در همین انرژی اثیری محیط بر انسان با مسئله معالجات طب سوزنی رایج در چین، رابطه خاص وجود دارد. به این معنی که نیروهای حیاتی در درون جسم آدمی در مسیرهای خاصی در گردش هستند و با فروبردن سوزن های ظریف پلاتین در مسیر این نیروها است که می توان اشکالات و عدم تعادل بدن بیمار را کنترل و مرتفع نمود.

  انرژی کیهانی و اهرام مصر:

  قدمت استفاده از انرژی کیهانی احتمالاً به زمان فراعنه یا حتی قبل از آنها برمی گردد. امواج انرژی کیهانی به علت شکل خاص هرم و زوایای متناسب آن در کنج ها تمرکز یافته و تقویت می شوند و سپس انعکاس این دسته امواج در یک نقطه در وسط هرم یکدیگر را قطع می کنند و بیشترین مقدار انرژی در این کانون (در فاصله یک سوم فوقانی ارتفاع هرم) متمرکز می شود. قرار گرفتن بیمار در داخل کانون هرم و یا مصرف آبی که مدتی در داخل هرم مانده و به اصطلاح باردار شده است به درمان بیماری ها کمک می کند.شایان توجه است که استفاده از این انرژی بر روی گیاهان (از طریق استفاده از آب انرژی دار)، اثرات مثبتی در رشد و نمو آنها دارد.
  انرژی کیهانی و کوهستان:

  مناطق مختلف کره زمین دارای تراکم انرژی متفاوتی می باشد. از آنجائی که ما به طور مداوم با محیط و افرادی که با آنها سروکار داریم، در حال تبادل انرژی هستیم، قرار گرفتن در محیط های پرانرژی باعث افزایش انرژی ما می شود. از جمله این مکان ها محیط های کوهستانی است که اگر این محیط کوهستانی پوشش درختان جنگلی داشته باشد، از میزان انرژی بیشتری برخوردار است. به خصوص در کنار آبشارها انرژی خاصی وجود دارد و شاید به همین دلیل باشد که مردم از قرار گرفتن در زیر آبشار لذت می برند.اغلب معابدی که روی سیستم های انرژی کار می کنند، در کوهستان قرار دارند. مانند معابد کونگ فو.

  مکان های مقدس مربوط به همه ادیان نیز از جمله مکان های پرانرژی و دارای انرژی مثبت هستند.در سفری که چند سال پیش به کلیسای سنت استپانوس در جلفا داشتیم، اغلب افراد گروه حتی آنهائی که آشنائی زیادی با انرژی های کیهانی نداشتند در بازگشت از آنجا احساس شارژ شدن و سنگینی خاصی داشتند. من احساس می کردم که از فرط انرژی، لبریز شده ام.قرار گرفتن در چنین محیط هائی باعث آرامش درونی و شادابی انسان ها می شود. اگر چاکراهای فرد برای جذب انرژی آماده شده باشد، تأثیر بیشتری خواهد داشت.

  مکان هائی نیز وجود دارد که تراکم انرژی منفی در آنها بالاست و قرار گرفتن در آنها باعث تخلیه انرژی های مثبت، جذب انرژی های منفی و ایجاد کسالت روحی در افراد می شود. زمانی که فرد در چنین مکان هائی قرار می گیرد، احساس ناخوشایندی دارد و تمایل دارد که زودتر آن مکان را ترک نماید. مانند مکان هائی که در آنها عمال غیرانسانی و ناشایست انجام گرفته و آثار آن هنوز باقی مانده است و مردم در اصطلاح می گویند: این مکان سنگین است.

  بیشتر بخوانید: دانستنی های بسیار جالب در مورد انرژی درمانی

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۵ رای
  اسکرول به بالا