gilaki.dr@gmail.com 02166041670
Tag: رازهای موفقیت


 

راز های موفقیت در زندگی که باید به کار برد

چگونه است که گروه اندکی ، احساس خوشبختی و سعادت می کنند ، در حالی که عده زیادی از خود ناراضی هستند ؟ در تقسیم بندی جانوران ، انسان در گروه پستانداران قرار دارد.

 

موفقیت در زندگیراز اول
از كارهایی كه ناچاری انجام دهی لذت ببـــر.
نق زدن تنها تو را خسته تر می كند و نمی گذارد كار را درست انجام دهی.
اما اگر با موفقیت مانند یك دوست رفتار كنی.
مثل سگ همه جا به دنبالت خــــــواهد بود.

رسیدن به موفقیت بدون مدرک دانشگاهی success

دانشگاه تنها مسیر موفقیت نیست و اگر شما نیز برنامه‌ای برای ورود به آن ندارید، ما ۶ راه‌کار برای موفقیت شما پیشنهاد می‌کنیم:

1. از طریق تحقیق و جست‌ و‌جو اطلاعات خود را بالا ببرید

X