نوشته‌ها

ادراکات فراحسی

همه چیز در مورد ادراکات فراحسی

محركهاي فراحسي مجموعه‌اي از محركهاي متافيزيكي هستند كه گيرنده‌هاي متافيزيكي را در ابعاد غير فيزيكي انسان تحريك نموده، منجر به بروز ادراكات فراحسي مي‌شوند.

ادراكات فراحسي به معني دريافت تحريكات ماورائي بوسيلة گيرنده‌هايي غير از حواس پنج‌گانه ظاهري مي‌باشد. محركهاي حسي، مجموعه‌اي از محركهاي فيزيكي مي‌باشند كه گيرنده‌هاي فيزيكي را در حواس پنج‌گانه ظاهري تحريك مي‌كند و منجر به بروز ادراكات حسي مي‌شوند.

انسان از سه بخش جسم، روان و روح تشكيل شده است. جسم در دنياي فيزيكي زندگي مي‌كند و بوسيلة يك سري گيرنده‌هايي ادراكات محيط فيزيكي را دريافت مي‌كند و با آن در ارتباط است. حواس پنج‌گانه (بينايي، شنوايي، بويايي، لامسه و چشايي) مسؤول ارتباط با محيط طبيعي مي‌باشند. هر يك از اين حواس در محدودة خاصي قدرت عمل دارند و در طيف بالاتر يا پايين‌تر از اين محدودة مشخص قادر به فعاليت نمي‌باشند. براي مثال فقط انواري براي چشم انسان قابل رؤيت است كه در محدودة طيف مرئي رنگها (قرمز تا بنفش) باشد، يعني امواج مادون قرمز و فرابنفش براي انسان قابل رؤيت نمي‌باشد. در واقع چشم فقط نوري را مي‌بيند كه طول موج و فركانس آن با قدرت گيرنده‌هاي چشم تطابق داشته باشد. در شنوايي نيز گوش انسان يك ارتعاش مشخص و محدود را دريافت مي‌كند و اگر ارتعاش صوت كمتر يا بيشتر از حد معمول باشد دريافت نمي‌شود. به عبارت ديگر گوش انسان اصوات بسيار بلند و بسيار كوتاه را نمي‌شنود. اين در حالي است كه گيرنده‌هاي فراحسي كه در ابعاد غيرفيزيكي وجود انسان قرار دارند، قادر به دريافت محركهاي خارج از اين محدوده‌ها هستند.

ادراکات فراحسی

ادراکات فراحسی

در ادراكات فراحسي چند مقولة مهم شامل تله‌پاتي، سايكومتري، آينده نگري، سايكوكنسيس و روشن‌بيني مورد توجه است. اين مقولات بخشي از توانايي‌هاي خارق‌العادة تمام انسانها است، در اصل جزء توانهاي فردي هر شخص بوده، در همة افراد امكان توسعه و پرورش آن وجود دارد. البته هر انسان آگاه بايد قبل از اقدام براي توسعة اين توانها، هدف خود را از اين كار مشخص و ترسيم نمايد. چرا كه هدايت اين نيروها در مسير الهي موجب قرب انسان به اللـه مي‌گردد و بهره گيري از آنها در امور مادي و غير الهي موجب دوري انسان از خداوند و رفتن به سمت گمراهي و تباهي مي‌شود. (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا…)

تله‌پاتي از لحاظ لغوي به معني“آنچه از دور احساس مي‌شود” است و در معني مصطلح در متافيزيك، ايجاد ارتباط از طريق افكار و بدون استفاده از ابزار و حواس پنج‌گانه و كلام است. تله‌پاتي در معني فراروانشناسي عبارت از استعداد و قدرت ارسال پيام يا تصوير ذهني به ديگران بدون استفاده از حواس معمولي مي‌باشد. در زمانهاي بسيار دور بين انسانها تله‌پاتي به عنوان يك ابزار معمول در ايجاد ارتباط بوده است ولي به تدريج به دست فراموشي سپرده شده است. انسانهاي عصر جديد هر چند كه بالقوه داراي اين استعداد مي‌باشند ولي قادر به استفاده كردن از آن نيستند. دانشمندان اثبات كرده‌اند كه تله‌پاتي، بين برخي جانوران و انواعي از گياهان نيز وجود دارد.

سايكومتري يا روان نگري به معني توانايي تشخيص و تعبير روان اشياء مي‌باشد. فراروانشناسان اعتقاد دارند كه اشياء و موجودات زنده در طي سالهاي حياط خود، اطلاعاتي را در هالة نوراني خود ذخيره مي‌كنند كه از طريق سايكومتري مي‌توان به اين اطلاعات دست يافت. اين اطلاعات به دو دسته موروثي و اكتسابي تقسيم مي‌شوند، اطلاعات موروثي در هالة اشياء مربوط به قبل از مقارنت با انسان است و اطلاعات اكتسابي در حين مجاورت با انسان به هالة اشياء منتقل مي‌گردد.

آينده نگري شامل كسب اطلاعات و اخبار در مورد آينده مي‌باشد كه به احتمال قوي از لحاظ شرعي اشكال دارد (در برخي منابع مجاز و در برخي ديگر تحريم شده است). آينده نگري به نسبت ساير مقولات مشابه، بيشتر با اوهام و خرافات آميخته شده است، ولي از ديد برخي دانشمندان فراروانشناسي و متافيزيسين‌ها يك واقعيت علمي مي‌باشد. مداركي نيز جهت اثبات تجربي اين مقوله موجود است. البته شكي در اين نيست كه خداوند عليم برخي از اطلاعات را كه صلاح بداند از آينده و يا از عالم غيب به دل بندگان صالح خود الهام مي‌كند.

سايكوكنسيس عبارت از حركات اجسام در اثر نيروهاي روان مي‌باشد، تله‌كنسيس به معني حركت اشياء از فاصلة دور و بدون دخالت نيروهاي فيزيكي است. اين پديده‌ها هر چند عملي است ولي بسيار مشكل است و به تمرينات فراوان نياز دارد. صرف دست يافتن به اين توانايي‌ها از لحاظ معنوي و روحاني ارزش چنداني ندارد، پس بهتر آن است كه انسان بجاي اتلاف وقت در راه دست يابي به اين مقولات، اوقات خود را صرف خودشناسي و خودسازي نمايد.

حواس پنج گانه

عمق معانی حواس پنج گانه

حواس پنج گانه
,

حواس پنج گانه چیست

ما یک مسیر بی پایانه و چنین مسیری ، در یک یا چند مبحث خلاصه نمیشه .

حواس پنج گانه

زندگی ما در زمین خاکی چیزی جز درک احساس ها نیست ، هر لحظه از زندگی ما همراه با دهها ادراک از حسهامون در حال سپری شدنه ، پس چون این ادراک همیشه با ما همراه هستند ، ما به شناختشون نیازمندیم ، این حسها همون حواس پنج گانه ماست :

حس بینایی ، حس چشایی ، حس شنوایی ، حس لامسه و حس بویایی .

حواس پنج گانه ، مسئول ارتباط با محیط طبیعی هستند . هر یک از این حواس در محدوده خاصی قدرت عمل دارند و در طیف بالاتر یا پایین تر از این محدوده ی مشخص قادر به فعالیت نمی باشند. که در ادامه به اون ها میپردازیم . اینکه بخوایم برای حس هامون اولویت بندی کنیم شاید کاری عبث و بیهوده باشه ، چون تمامی این ادراکات لازم و ضروری هستند ، پس بدون توجه به تقدم یا تاخر به معرفی اون ها می پردازیم .

حس بینایی :

بینایی انسان به واسطه نور امکان پذیر میشه ، نور با برخورد به اجسام و بازتابش به چشم ما تصاویری رو میسازه که برای ما قابل رویت و قابل تشخیص میشن .

فقط انواری برای چشم انسان قابل رؤیت هستند که در محدوده طیف مرئی رنگها (قرمز تا بنفش) باشند ، یعنی امواج مادون قرمز و فرابنفش برای انسان قابل رؤیت نیست . در واقع چشم فقط نوری را می بیند که طول موج و فرکانس آن با قدرت گیرنده های چشم تطابق داشته باشد. 

اما عمق معانی:

ما به لطف این بینایی میتونیم همه چیز رو مشاهده کنیم ، و شما هم اکنون به لطف این بینایی در حال خواندن این مطلب هستید ، حال برای چند ثانیه چشم های خودتون رو ببندین ، بعد چشم ها رو باز کنین ، این بینایی چقدر ارزش داره ؟ تصاویری که در بالا دیدید اجزایی متشکل از گوشت و چربی ها و موی رگ ها بودند ، چطور این چند جزء باعث بینایی ما میشوند ؟ به واقع تا به حال به قدرت بینایی خودمون و اعجاز اون فکر کردیم ؟ قدرت بینایی ما مدیون نور الهی ایست ، نوری که از آسمان ها بر زمین تابیده میشه و انعکاس اون نور در چشمان ما محیط رو برای ما نمایان میکنه . حال شاید بتونیم به معنی این آیه پی ببریم : و خداوند نور آسمان ها و زمین است …

حس چشایی :

برآمدگی‌های سطح زبان زائده‌های قارچی شکل بسیار ریزی هستند که هر یک از آنها ، ۵۰ تا ۱۰۰ گیرنده را در خود جای داده‌اند . محققان بر این باورند که انواع گیرنده‌هایی که طعم‌های شیرینی ، شوری ،‌ ترشی را جذب می‌کنند ، محدود هستند . این در حالی است که گیرنده‌های تلخی بسیار زیادتر بوده و حداقل ۲۵ درصد از سطح زبان را به خود اختصاص داده‌اند. حساسیت بالای زبان به طعم تلخی از این رو است که بتواند در صورت مواجهه با انواع سموم و زهرها سریعاً واکنش نشان داده و سلامت‌ فرد را تضمین نماید .

عمق معانی :

همیشه بر این نکته تاکید شده که ابتدا ببینید و بعد بچشید ، به عنوان مثال زمانی که میخواهید یک میوه رو نوش جان کنید ، ابتدا نظاره گر اون باشید ، ببینید و درک کنید این میوه چه خاصیت هایی برای بدن شما داره ، سپس به این فکر کنید که این میوه چطور از یک تنه ی درخت ، به این زیبایی و ظرافت ساخته شده و یا به این فکر کنید که اون تنه ی درخت از چه چیز روییده شده : به طور حتم به این جواب خواهیم رسید : از خاک ، خاکی که شاید در ظاهر هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه ، اما در باطن مقدس ترین چیزه .

پس شاید هم اکنون به معنی این جمله پی ببریم : که تمام زمین ها مقدس هستند ، اما این تنها به درک تو از محیط پیرامونت بر میگردد.

از این پس زمانی که یک میوه رو میل میکنید ، یا غذایی رو با یک ماهی در سر سفره هاتون تدارک دیدید ، به این فکر کنید ، که این ماهی مدت ها در دریا زندگی کرده و به خاطر اینکه امروز روزی من باشه پرورش یافته ، و من با خوردن این ماهی میتونم ۱۰ ساعت دیگه بر روی این زمین خاکی زندگی کنم . خداوند رو در همون لحظه و در عمق دل شاکر باشید و سپس ماهی رو نوش جان کنید . این زبان شماست که به خواست پروردگار و از روی آگاهی وظیفه ی خودش رو به درستی انجام میده و شما رو از لذت خوردن این نعمت بهره مند میکنه …

حواس پنج گانه

حس شنوایی :

این حس به ما این قدرت رو میده که صدا ها رو دریافت کنیم ، و این دریافت صدا ها به زندگی ما یک حال و هوای دیگه ای داده . به وسیله ی گوش ما می تونیم با صداهای متفاوت لحظات خودمون رو خاطره انگیز کنیم و با شنیئن حرفهای دیگران با اونها ارتباط برقرار کنیم .

محیط پیرامون ما متشکل از مولکول های هواست ، صدا ها از ارتعاش ما بین مولکول های هوا ایجاد میشند ، حال برای امتحان دستان خودتون رو به آرامی به هم مالش بدین ، به ظاهر هیچ صدایی شنیده نمیشه ، اما اگر دستانتون رو محکمتر به هم بزنید (دست زدن) صدایی رو خواهید شنید ، و این همون ارتعاش مولکول های هواست که توسط گوش شما دریافت و ترجمه میشه ، و زمانی که هیچ مولکولی در فضا نباشه ما در خلاء خواهیم بود و هیچ گونه صدایی شنیده نخواهد شد …

حال عمق معانی :

همون طور که در بالا خوندیم ، محیط پیرامون ما متشکل از مولکول ها هستند ، و هر کلام ما یک ارتعاش و امواج خاصی رو در فضا انتقال میده ، شاید به همین خاطر هست که میگن ارتعاش معنوی بعضی از کلمات از بعضی دیگر متفاوته . و به همین علت هست که طبق تحقیقات انجام شده بر مولکول های آب ، متوجه شدن که نام های مثبت باعث تغییرات شگرف و مثبت بر مولکول های آب میشه و کلمات و موسیقی های خشن باعث تغییرات منفی در مولکول های آب میشن ، و این موضوع در رابطه مستقیم با حس شنوایی شماست . کلماتی مانند نام های خداوند میتونه تمام مولکول های بدن شما رو دگرگون کنه ، چون بیشتر مواد متشکله ی بدن شما از همون آبه که تشکیل شده و در خون شما در جریان هست ادامه حیات میده .

کلامی که از دل و زبان دمیده میشه و دوباره از گوش ها شنیده میشه ، گفتار نیک شما ، ذکر های شما در هنگام عبادت هم باعث شعف شما و هم شعف محیط خواهد شد . و این یعنی القای عشق پروردگار به تمام وجود . حال با دیدن اشکال زیر به قدرت کلام هامون پی میبریم ، و بهتر درک میکنیم که چرا همیشه از ما خواسته شده از الفاظ نیک و پسندیده استفاده کنیم و در عبادت هامون ذکر و شکر گذاری رو اضافه کنیم .

حس لامسه :

در تمام نقاط بدن ما حس گر هایی وجود دارند ، این حس گرها در بعضی نقاط بیشتر و در بعضی نقاط کمتر هستند و تمامی حس گر ها به وسیله ی موی رگ های عصبی به مغز ما متصل هستند و وظیفشون هم که مشخصه ، اینکه ما بتونیم نسبت به محیط اطراف خودمون حس لمس رو داشته باشیم ، به نوعی میشه گفت هر چیز رو از نزدیک لمس و درک کنیم .

عمق معانی :

اگر این حس لامسه نبود ، ایا زندگی ما دچار اختلال نمیشد ؟ بی معنی نمیشد ؟ اون وقت دیگه نرم و سخت ، لطیف و زبر و گرم و سرد …. و چیز هایی از این دست بی معنی میشد ، حال که این حس لامسه همراه ما هست ، باید از اون بهترین لذت رو ببریم ، دست نوازش پدر و مادر ، نوازش یک حیوان ، حس گرما و سرما ، همه و همه برای خودشون ، ادراکاتی ناب رو به همراه دارند ، از اینکه شب های سرد در دور آتش بشینیم و از گرمای آتش لذت ببریم ، از اینکه در تابستان گرم با یک نوشیدنی خنک جان بگیریم ، همه ی این ها نعمتیهایی از جانب خداوند برای ماست تا روی زمین یکنواختی رو تجربه نکنیم ، به واقع باید تمام این ادراک ها رو بشناسیم و بهشون توجه کنیم و از اینکه اون ها رو داریم باید خداوند رو شکر گذار باشیم …

حس بویایی :

حس بویایی ما در تعامل با حس چشایی ماست ، زمانی که بینی خودتون رو بگیرین و یک غذایی رو میل کنید باعث میشه نتونین به خوبی مزه اون غذا رو بچشید ،و چه زیباست اینکه هر غذایی یک طعم و یک بوی متفاوت داره …

اما عمق معانی :

از این پس به طعم ها و بوها دقت کنید ، میشه از کنار یک گل رد شد و هیچ چیز رو حس نکرد ، و میشه یک گل رو در دست گرفت و با عطر حاصل از اون گل سر مست شد …

حتی میشه با اون گل هم کلام شد و صحبت هاش رو شنید … این امر زمانی میسر میشه که ناظری بی نظر باشید و خودتون رو تنها یک مجرا برای ارسال و دریافت بدونید … این تنها یک مثال بود ، با هر بویی هر حسی میشه عشق رو تجربه کرد و به وجود خود زندگی پر مفهومی بخشید .

جمع بندی :

حواس پنج گانه ما معجزه محسوب میشن ، و نکته ای که باید بهش توجه داشته باشید اینه که هیچ یک از این حس ها به اختیار ما کار خودشون رو انجام نمیدن ، بلکه تمام این حواس طبق نظم و آگاهی یی که از قبل توسط خداوند براشون تعریف شده ، دارن به انجام وظایفشون میپردازند ، و بر طبق همون آگاهی که در سیستم بدنی ماست این کار در حال انجام شدنه ، زمانی که ذره ذره این دنیا داره با آگاهی کامل و خواست خداوند به مسیر خودش ادامه میده ، حیفه که انسان حتی ندونه حواس پنج گانش چی هستند و چه قابلیت هایی دارند … شناخت و درک حواس پنج گانه و پی بردن به عمق معانی که این ادراک میتونن به ما اهدا کنن ، به واقع میتونه حال و هوای دیگری به زندگی ما بده ، لحظه لحظه زندگی ما به واسطه همین حواس پنج گانه پیش میرن ، هر مزه ای ، هر بویی ، هر صوتی و هر چیزی که توسط دستانتون لمس میشه و هر چیزی رو که مشاهده میکنید ، همه و همه دارای یک دنیا معنی هستند ، یک انسان میتونه با خوردن یک سیب به لذتی برسه که یک فرد دیگر با خوردن هزاران میوه هم نمیتونه اون تجربه رو داشته باشه و این به درک ما از حواس پنج گانه و معانی حاصل از اون بر میگرده .

حواس پنج گانه چیست،حواس پنج گانه،حس بدن،درک کردن،حس کردن،عبادت کردن،دیدن،زندگی،حس بینایی،حس چشایی،حس شنوایی،حس لامسه،حس بویایی،انسان،چشم،گوشت،چربی،موی رگ،انعکاس،نور،زمین،شیرینی،شور،ترشی،میوه،درخت،خاک،ماهی،پروردگار،نعمت،گوش،مولکول،صدا،ارتعاش،هوا،آب،ذکر و شکر گزاری،پدر و مادر،حیوان،گرما و سرما،آتش،نوشیدنی،غذا،طعم،گل،سیستم بدن